Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2022

De 10e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) wordt gehouden op donderdag 30 juni 2022, in het Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98 te 's Hertogenbosch.

  

  PROGRAMMA van de dag

Vanaf 11:00 uur Ontvangst met koffie en thee
11:30 uur

Algemene Ledenvergadering

13:00-14:00 uur Lunch met koffie/thee en belegde broodjes
14:00 uur

De hoofdpunten uit het Wetsontwerp Toekomst Pensioenen

Presentatie door Harrie Wijnans (lid VDP Pensioencommissie)

Ca. 14:45 uur

???

Presentatie door Ger Wagemans (voorzitter VDP)

Ca. 15:45 uur Gezellige nazit, om bij te praten met oud-collega's

Partners/introducés, aspirant-leden en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wel vragen wij van hen een bijdrage in de kosten van € 8 p.p. Deze dient u contant te voldoen bij binnenkomst. 

NB: Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

  AGENDA van de ALV

1. Welkomstwoord en opening, door de voorzitter Ger Wagemans
2. Verslag van de 9e Algemene Ledenvergadering, van 14 oktober 2021
3. Jaarbericht 2021
4. Jaarrekening 2021
5. Dechargeren beleid
6. Begroting 2022
7. Benoeming nieuw lid in kascommissie
8. Goedkeuring wijziging Bestuursreglement
9. Beëindiging bestuurslidmaatschap
10. Goedkeuring benoeming bestuursleden
11. Herbenoeming van bestuursleden

Klik om de volledige tekst te downloaden ( alleen voor leden)

Golden Tulip Hotel Central