Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2020

De 9e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) wordt gehouden op donderdag 11 juni 2020, in het Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98 te 's Hertogenbosch.

 

Programma:

11:00 uur Koffie en thee staan voor uw klaar
11:30 uur

Algemene Ledenvergadering:

 • Jaarbericht 2019
 • Jaarrekening 2019
 • Dechargeren beleid
 • Begroting 2020
 • Benoeming nieuw lid kascommissie
 • Nieuwe bestuurssamenstelling/functionaliteit
 • Benoeming bestuursleden
 • Rondvraag
13:00-14:00 uur Lunch met koffie/thee en belegde broodjes
14:00 uur

Presentatie door mevrouw Edith Schippers, President DSM Nederland B.V. en voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds DSM Nederland

Ca. 15:30 uur Gezellige nazit

 Aanmelden

Bestuursleden

Aftredende bestuursleden:

 • De bestuursleden Marlies Buikstra (secretaris) en Ton Baaten treden af. Zij hebben het statutaire aantal van 3 termijnen gediend en zijn niet meer herkiesbaar. 
 • Het bestuurslid Peter van den Dikkenberg (penningmeester) legt om gezondheidsredenen zijn functie neer.
 • Het bestuurslid Jan Grooten heeft tussentijds zijn bestuursfunctie neergelegd vanwege mogelijke onverenigbaarheid met een functie binnen het pensioenfonds PDN.
 • Het aspirant-bestuurslid Willem van den Bos heeft besloten niet tot het bestuur toe te treden.

Kandidaat bestuursleden:

 • De heer Theo Tillemans heeft zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden en de functie van penningmeester op zich te nemen.
 • XXXX heeft/hebben zich bereid verklaard tot te treden tot het bestuur.
 • Het bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering de heer Harry Govers te benoemen tot bestuurslid.
pasfoto-man-anoniem pasfoto-man-anoniem harry-govers
Theo Tillemans    XXX Harrie Govers

Golden Tulip Hotel Central