Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2020 online

online-forum

Als gevolg van de Corona-crisis heeft het bestuur van de VDP besloten de Algemene Ledenvergadering 2020 online te laten plaatsvinden.

 

Inmiddels heb u per post de volledige informatie gekregen betreffende de diverse agendapunten van deze vergadering. Over deze agendapunten kunt u online discussiëren en zonodig stemmen. Daarvoor moet u wel ingelogd zijn.

Online discussies

  • Klik op een agendapunt om deel te nemen aan de discussie of te stemmen over het onderwerp.
  • Elke discussie wordt door bestuursleden gemonitored.
  • De online discussies worden gesloten op DD/MM/JJJJ.

Aan de hand van deze discussies wordt het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 opgemaakt. 

Agendapunten
1) Jaarbericht 2019 *
2) Jaarrekening 2019 *
3) Dechargeren beleid **
4) Begroting 2020 *
5) Benoeming nieuw lid kascommissie **
6) Nieuwe bestuurssamenstelling/-functionaliteit *
7) Benoeming bestuursleden **
8) Rondvraag *

* Discussie     ** Stemmen