Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering 2021 heeft plaatsgevonden op donderdag 14 oktober 2021 in het ongrescentrum IGLUU te Eindhoven. Op de agenda van deze ALV stonden de volgende onderwerpen plus een aantal presentaties over actuele onderwerpen. 

 

 Om de PDF-documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn

 

  Jaarbericht 2020

Met informatie over aftredende bestuursleden, de aktiviteiten van de vereniging en de belangenbehartiging door VDP in 2020.

  Jaarrekening 2020

Overzicht van en toelichting op de financiële gang van zaken in het voorbije jaar incl. het verslag van de Kascontrolecommissie.

  Begroting 2021

  Bestuurlijke mutaties

In verband met het aftreden van het bestuurslid Hans Bluijssen, heeft het bestuur Miriam Moonen - per direct - benoemd als bestuurslid, met communicatie als aandachtsgebied.

  Bestuurlijke documenten

*) De voornoemde bestuursbesluiten worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering formeel ter goedkeuring voorgelegd.

meeting-vdp

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over (een van) de ALV-onderwerpen, stuur deze dan naar ons secretariaat.

E-mail