Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2021

Als gevolg van de Corona-crisis heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2020 niet plaats kunnen vinden, zoals oorspronkelijk was gepland. Ook nu dreigt de aanhoudende crisis roet in het eten te gooien. Echter we hopen in het laatste kwartaal van dit jaar de mogelijkheden te krijgen om de ALV 2021 te kunnen houden.
Wij zullen u daarover tijdig informeren.

 

Onderstaand treft u alvast een overzicht aan, van de onderwerpen die dit jaar op de agenda zullen staan. De formele goedkeuring van e.e.a. zal plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

 

 Om de PDF-documenten te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn

 

  Jaarbericht 2020

Met informatie over aftredende bestuursleden, de aktiviteiten van de vereniging en de belangenbehartiging door VDP in 2020.

  Jaarrekening 2020

Overzicht van en toelichting op de financiële gang van zaken in het voorbije jaar incl. het verslag van de Kascontrolecommissie.

  Begroting 2021

  Nieuwe bestuursleden

In verband met het aftreden van het bestuurslid Hans Bluijssen, heeft het bestuur Miriam Moonen - per direct - benoemd als bestuurslid, met communicatie als aandachtsgebied.

Conform de statuten zal deze benoeming bekrachtigd moeten worden door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

*) De voornoemde bestuursbesluiten worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering formeel ter goedkeuring voorgelegd.

datum-vraagteken 2

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over (een van) de ALV-onderwerpen, stuur deze dan naar ons secretariaat.

E-mail