Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Koepel Gepensioneerden

logo-kg

Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Als vertegenwoordiger van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden behartigt de Koepel Gepensioneerden hun belangen bij de overheid, de politieke partijen en andere relevante instanties.

Diversiteit

Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

Hoofdthema's

De drie hoofdthema’s waarop Koepel Gepensioneerden zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

 

Lees meer ►

 

Nederland telde begin 2018 ruim 3,2 miljoen 65-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2060 leven er ca. 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland; zo'n 26% van de totale bevolking. [Bron: CBS StatLine (2017)].