Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Bestuur

vdp-7-vergaderen

Het bestuur van VDP bestaat uit zeven  personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen.

Voorzitter

ger-wagemans

Ger Wagemans 

Gulpen (LB)

Secretaris *

marleen-hoeppertz

Marleen Hoeppertz 

Kerkrade (LB)

Penningmeester *

theo-tillemans

Theo Tillemans 

 Brunssum (LB)

Bestuurslid *

hans-bluijssen

Hans Bluijssen 

Ledenadministratie
Vz. VDP Commissie Communicatie

Geleen (LB)

Bestuurslid

harry-govers

Harrie Govers 

Lid VDP Commissie Pensioenen

Sittard (LB)

Bestuurslid *

marius-weehuizen

Marius Weehuizen 

Vz. VDP Commissie Pensioenen

Maastricht (LB)

Bestuurslid *

etha-van-de-wiel

Etha van de Wiel 

Landelijk pensioenoverleg (KG)

Klimmen (LB)

*) Het bestuur heeft - conform de statuten - besloten ingaande 1 juli 2020 nieuwe bestuursleden te benoemen. Deze benoemingen zullen in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

  • Het bestuur heeft een aantal operationele, strategische en landelijke speerpunten () geformuleerd.
  • Bij de uitvoering van haar taken en aktiviteiten wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies.
  • Zie ook het overzicht van actuele en geplande activiteiten van het bestuur.