Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Bestuur

vdp-7-vergaderen

Het bestuur van VDP bestaat uit zeven  personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen.

Voorzitter

ger-wagemans

Ger Wagemans 

 

Gulpen (LB)

Secretaris *

marleen-hoeppertz

Marleen Hoeppertz 

Plv. voorzitter Commissie Communicatie

Kerkrade (LB)

Penningmeester *

theo-tillemans

Theo Tillemans 

 

Brunssum (LB)

Bestuurslid *

miriam-moonen

Miriam Moonen 

Vz. VDP Commissie Communicatie

Maastricht (LB)

Bestuurslid

harry-govers

Harry Govers 

Plv. vertegenwoordiger Koepel Gepensioneerden

Sittard (LB)

Bestuurslid *

marius-weehuizen

Marius Weehuizen 

Vz. VDP Commissie Pensioenen

Maastricht (LB)

Bestuurslid *

etha-van-de-wiel

Etha van de Wiel 

Vertegenwoordiger bij Koepel Gepensioneerden en overig landelijk pensioenoverleg

Klimmen (LB)

Bij de uitvoering van haar taken en aktiviteiten wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies.

*) Het bestuur heeft - conform de statuten - besloten ingaande 1 juli 2020 nieuwe bestuursleden te benoemen. Deze benoemingen zullen in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.