Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Bestuur

vergaderenHet bestuur van VDP bestaat uit zes  personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Diverse bestuursleden vertegenwoordigen VDP in koepelorganisaties, zoals de KNVG.

 

Voorzitter

ger-wagemans

Ger Wagemans 

Vz. VDP Commissie Pensioenen
Gulpen (LB)

Penningmeester a.i.

Peter van den Dikkenberg

Peter van den Dikkenberg 

Ledenadministratie

Weert (LB)

Secretaris

Marlies Buikstra

Marlies Buikstra 

Liaison Koepel Gepensioneerden

Sweikhuizen (LB)

Bestuurslid

harry-govers

Harrie Govers 

Lid Commissie Zorg, Welzijn en Wonen, Koepel Gepensioneerden

Sittard (LB)

  • Het bestuur heeft een aantal operationele, strategische en landelijke speerpunten () geformuleerd.
  • Bij de uitvoering van haar taken en aktiviteiten wordt het bestuur ondersteund door diverse commissies.
  • Zie ook het overzicht van actuele en geplande activiteiten van het bestuur.