Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Cultuur

De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht. De Stichting heeft ten doel, door middel van het beheren en exploiteren van haar vermogen en het afzonderen van de revenuen daarvan, met die revenuen de sociale belangen en de culturele ontwikkeling van het personeel, de gezinsleden van het personeel en de gepensioneerden van DSM en andere aangesloten bedrijven in Zuid-Limburg, alsmede de sociale en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg in het algemeen te bevorderen. 

Het betreft inspanningen in de sociale, culturele en ontspanningssfeer, zoals het verlenen van kortingen bij sportwedstrijden, schouwburg- en andere theater voorstellingen, cursusgelden, museabezoek, wellness en therapeutisch zwemmen.

 

Reducties zijn verkrijgbaar voor attractieparken, cursussen, musea, sport, theater en wellness.