Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Nieuwsarchief

email-80Informatie vanuit de vereniging, de pensioenwereld en verwante bronnen wordt frequent als NIEUWSFLITSEN per e-mail toegezonden aan leden, die hun e-mail adres hebben aangemeld.

 

 

Mocht u geen Nieuwsflitsen ontvangen:  

2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

 2023  Nr.  Betreft

23/04/2023

208 Hoorrecht en VDP

25/04/2023

207 Geslaagde Algemene Ledenvergadering 2023

13/04/2023

206 Voorzitter Koepel Gepensioneerden gastspreker op ALV

28/03/2023

205 Algemene Ledenvergadering 2023

28/02/2023

204 Indexatiebesluit blijft onverklaard
06/02/2023 203 VDP zoekt beheerder website
03/02/2023 202 Nog geen reactie ontvangen
21/01/2023 201 Werkgever èn pensioenfonds negatief in de publiciteit
12/01/2023 200 VDP spreekt ook Sociale Partners en VO aan op indexatie
08/01/2023 199 Herziening van indexatiebesluit is noodzakelijk
 2022  Nr.  Betreft
22/12/2022 198 Klap in het gezicht van 13.000 gepensioneerden
12/12/2022 197 VDP over de financiële situatie bij PDN
07/12/2022 196 Hoopvolle signalen over indexatie
02/12/2022 195 Regiobijeenkomsten VDP weer een groot succes
05/11/2022 194 Eindejaarsindexatie: situatie gunstig voor stevige indexatie
02/11/2022 193 Is het nieuwe pensioenstelsel beter of slechter?
07/10/2022 192 Praat mee over indexatie, nieuw pensioenstelsel, enz.
01/10/2022 191 Eindelijk weer regionale informatiebijeenkomsten
17/09/2022 190

Gepensioneerden moeten aan bak

19/09/2022 189 

Koopkrachtherstel PDN-gepensioneerden in 2023 mogelijk

11/09/2022 188

DSM verschuilt zich: onacceptabel!

2022/07/22 187

Onbegrijpelijk besluit PDN-bestuur

2022/07/04 186

Rode kaarten voor PDN op ALV 2022

2022/06/29 185

PDN leg eens uit!

2022/06/23 184

SLECHT NIEUWS! PDN beperkt pensioenverhoging 2022

2022/06/12 183

Kom naar de ALV!

2022/06/03 182

HET KAN TOCH NIET WAAR ZIJN !?

2022/06/02 181

Algemene Ledenvergadering 2022

2022/05/24 180

Rechtvaardige indexatie

2022/05/08 179

Pensioenfonds, DSM en VDP

2022/04/19 178

Wisselingen in het VDP-bestuur

2022/04/12 177

Indexatie: overleg op diverse fronten

2022/04/02 176

Ontwikkelingen rond ons pensioen

2022/02/13 175

Van de bestuurstafel (1)

2022/02/07 174

Mutaties in bestuur en commissie

2022/01/16 173

Beleidsdekkingsgraad ruim boven vereiste grens! Indexeren?

 2021  Nr.  Betreft
2021/12/24 172 Feestdagen met gemengde gevoelens
2020/12/16 171 Een bewogen jaar wordt afgesloten ...
2020/12/06 170 Compensatie voor pensionado's
2021/12/03 169 Gepensioneerden worden gehoord!?
2021/11/30 168 Ziektekostenverzekering kan voordeliger
2021/11/15 167 Pensioenen worden (eindelijk) geïndexeerd!?
2021/11/13 166 Notulen van de 9e Algemene Ledenvergadering
2021/10/24 165 De 9e Algemene Ledenvergadering
2021/10/19 164 Prettig en goed ouder worden
2021/10/07 163 ALV 2021 ► hervatten en inhalen van de indexatie
2021/09/25 162 Algemene Ledenvergadering (uitnodiging)
2021/09/13 161 Henk Lukkezen nieuw lid Commissie Communicatie
2021/07/08 160 Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
2021/06/29 159 Algemene Ledenvergadering 2021
2021/06/28 158 Terugblikken op het afgelopen halfjaar
2021/06/11 157 Webinar 'Voorgenomen nieuw pensioencontract'
2021/06/10 156 Is het einde van de rekenrente in zicht?
2021/06/02 155 Wilt u een bijdrage leveren aan de VDP-communicatie?
2021/05/25 154 Het tweede lustrum
2021/05/21 153 Heeft ons pensioenfonds nu wel of niet genoeg in kas?
2021/05/04 152 Enquête website en Nieuwsflitsen
2021/04/29 151 Algemene Ledenvergadering 2021
2021/03/18 150 Uw mening telt
2021/03/10 149 Evenwichtigheid in nieuw pensioenstelsel
2021/03/02 148 De Tweede Kamer-verkiezingen
2021/02/18 147 Berichten over nieuw pensioenstelsel
2021/02/12 146 VDP en het nieuwe pensioenstelsel
2021/02/04 145 Nieuw bestuurslid: Miriam Moonen
 2020  Nr.  Betreft
2020/12/20 144 Terugblik 2020 - vooruitblik 2021
2020/12/12 143 Reacties en discussies
2020/11/23 142 Koepel Gepensioneerden bij Kamercommissie SZW
2020/11/20 141 Zorgpunten in nieuwe DSM pensioenovereenkomst
2020/11/02 140 Het nieuwe bestuur aan de slag
2020/10/12 139 Algemene Ledenvergadering 2020 afgelast
2020/09/18 138 Algemene Ledenvergadering 2020 (2)
2020/06/19 137 Een nieuw pensioenstelsel ....!?
2020/05/21 136 Algemene Ledenvergadering 2020 (1)
2020/04/13 135 Ton Baaten plotseling overleden
2020/04/13 134 Ontwikkeling Verantwoordingsorgaan PDN
2020/04/09 133 Verkiezingen PDN-bestuur (2)
2020/02/03 132 Verkiezingen PDN-bestuur
 2019  Nr.  Betreft
2019/12/13 131 Collectieve zorgverzekering 2020
2019/10/18 130 Het worden spannende tijden rond de pensioenen
2019/10/05 129 Het pensioenakkoord verslechtert ons pensioenstelsel
2019/09/30 128 Oproep aan pensioenfonds en sociale partners
2019/09/23 127 Regionale Informatiebijeenkomsten 2019
2019/08/30 126 Pensioenafspraken in de nieuwe CAO
2019/08/21 125 Pensioenakkoord ..... en nu?
2019/06/09 124 Verkiezingen PDN Verantwoordingsorgaan
2019/04/30 123 Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden!
2019/04/26 122 Bestuurswisseling
2019/04/06 121 Kandidaatstelling VDP Verantwoordingsorgaan
2019/03/19 120 Algemene Ledenvergadering 2019
2019/03/17 119 Geen podium voor koepelorganisaties op pensioenmanifestaties
2019/03/13 118 Protestmanifestaties voor een goed pensioen
2019/02/04 117 Premietekort ... en nu ...?
 2018  Nr.  Betreft
16/12/2018 116 Veel reacties op enquête
14/12/2018 115 PRACHT-cursus zeer succesvol
08/12/2018 114 Toetsingsciteria nieuw pensioenstelsel
03/12/2018 113 Actief luisteren naar gepensioneerden
30/11/2018 112 PDN en de Pensioenfederatie
27/11/2018 111 Evenwichtige belangenbehartiging
19/11/2018 110 Uw mening is belangrijk
02/11/2018 109 Pensioenoverleg in kritieke fase? 
01/11/2018 108 De pensioenpremie bij PDN
22/10/2018 107 Indexatie van uw pensioen
16/10/2018 106 Ontwikkeling dekkingsgraden gunstig!?
11/10/2018 105 De (nieuwe) strategie van PDN
10/10/2018 104 Een goed pensioen? Uw mening graag!
02/10/2018 103 Uw pensioen!
11/09/2018 102 Regionale Informatiebijeenkomsten en PRACHT-cursus 2018
28/08/2018 101 Debatmanifestatie over pensioenen
26/07/2018 100 Jan Grooten kandidaat bestuurslid VDP
29/06/2018 99 PDN in gesprek over schaalvergroting
25/06/2018 98 PDN jaarverslag en -bericht 2017
27/05/2018 97 Vacatures bij commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit
23/05/2018 96 Uw persoonlijke gegevens
22/05/2018 95 Financiële ontwikkeling bij PDN in 1e kwartaal 2018
19/05/2018 94 Evaluatie over FTK zonder deelname van gepensioneerden
14/05/2018 93 Governance Pensioenfondsen
03/05/2018 92 De Algemene Ledenvergadering 2018
19/04/2018 91 Uw gegevens zijn belangrijk
12/04/2018 90 Rob Segers neemt afscheid
2018/04/05 89 VDP-website vernieuwd
2018/03/05 88 7e Algemene Ledenvergadering
2018/02/22 87 Voorlopige cijfers PDN Q4 2017
2018/02/12 86 PRACHT-cursus (2018)
2018/01/02 85 Hoe groot is uw indexeringsachterstand inmiddels?
 2017  Nr. Betreft
2017/12/17 84 Reactie op "Wie draagt last pensioencrisis?"
2017/12/15 83 Korten, indexeren of ....?
2017/11/15 82 3e PDN-kwartaalbericht in 2017
2017/11/04 81 Regionale Informatiebijeenkomsten 2017 (2)
2017/10/17 80 Invoering van een stabiele rekenrente
2017/10/07 79 Reacties op het VDP Pensioenmanifest
2017/09/23 78 Tweede reactie op PDN Jaarverslag 2016
2017/09/20 77 Regionale Informatiebijeenkomsten 2017
2017/09/10 76 Tweede Kamerleden kunnen van ons leren
2017/08/20 75 Het Pensioenmanifest door en voor de VDP
2017/08/16 74 Solidariteit en pensioenleeftijd zijn 'hot items'
2017/06/26 73 Waarom kunnen pensioenen niet worden geïndexeerd!?
2017/06/25 72 Eerste reactie op PDN Jaarverslag 2016
2017/03/21 71 Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
2017/03/17 70 De kiezers hebben gesproken, maar nu verder ...
2017/03/12 69 Met het oog op de verkiezingen
2017/03/07 68 6e Algemene Ledenvergadering
2017/02/07 67 PDN-brochure 'Toeslagverlening'
2017/02/05 66 Met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen
2017/01/30 65 PDN traag met berichtgeving over mogelijke pensioenkorting
 2016  Nr.  Betreft
2016/12/20 64 De collectieve zorgverzekering in 2017N
2016/11/17 63 Is de kasstroommethode de reddingsboei voor ons pensioenstelsel !?
2016/11/08 62 Uitnodiging regionale informatiebijeenkomsten 2016
2016/10/22 61 Alle hens aan dek om korting te voorkomen
2016/10/18 60 Pensioenkorting dreigt! Echter waarom?
2016/10/11 59 PDN neemt vragen van VDP als leidraad voor gesprek met achterban
2016/08/13 58 Wie behartigt uw belangen als het gaat om uw pensioen?
2016/08/03 57 Hebt u ook naar Zwarte Zwanen gekeken?
2016/07/27 56 Maakt u nog niet (volledig) gebruik van de PPS regeling?
2016/07/08 55 Commentaar op PDN Jaarbericht 2015/td>
2016/07/03 54 Vervolg PRACHT-cursus
2016/05/22 53 Hartenkreet senioren aan de politiek
2016/05/20 52 Grote belangstelling voor Algemene Ledenvergadering 2016
2016/03/24 51 Pensioenkortingen kunnen worden voorkomen
2016/03/16 50 Verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds DSM Nederland
2016/02/16 49 Uw pensioen: begrijpt u het nog ....?
2016/02/09 48 5e Algemene Ledenvergadering
2016/02/02 47 Stil alarm
2016/01/31 46 Kanttekeningen bij vernieuwd PDN-pensioenreglement
2016/01/09 45 Pensioenfondsbestuur en Verantwoordingsorgaan zoeken nieuwe leden
 2015  Nr.  Betreft
2015/12/12 44 Wijzigingen bij collectieve zorgverzekering (2)
2015/12/02 43 Wijzigingen bij collectieve ziektekostenverzekering
2015/11/30 42 Regionale informatiebijeenkomsten 2015
2015/10/28 41 Uitnodiging regionale informatiebijeenkomsten 2015
2015/09/21 40 Klijnsma belooft meer aandacht voor ouderenbeleid
2015/09/06 39 Gepensioneerden niet langer sluitpost op Rijksbegroting
2015/08/17 38 Bezwaren tegen regels voor omzetting prepensioen (PPS)
2015/08/08 37 Ledenaantal fors gestegen dankzij succesvolle campagnes
2015/07/25 36 Q2-cijfers PDN nader bekeken
2015/06/25 35 Bezwaren tegen afspraak financiering premietekort in DSM-CAO
2015/06/15 34 Er wordt naar ons geluisterd
2015/05/27 33 Vakbonden geïnformeerd over kanttekeningen bij pensioenafspraken binnen nieuwe DSM-CAO
2015/05/19 32 Kanttekeningen bij pensioenafspraken binnen nieuwe DSM-CAO
2015/05/16 31 Visie op 'Jaarverslag 2014' van het Pensioenfonds DSM Nederland
2015/04/09 30 Levendige Algemene Ledenvergadering 2015
2015/04/08 29 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald
2015/03/19 28 U was het toch niet vergeten? De Algemene Ledenvergadering 2015
2015/02/24 27 Indexering PDN-pensioenen sinds 2007 zeer beperkt
2015/02/11 26 Koopkracht 65-plussers niet zo rooskleurig als in de media wordt voorgesteld
2015/02 - Nieuwsbrief 5
2015/02/02 25 In de keuken van het Binnenhof
2015/01/27 24 Nieuw Financieel Toetsingskader in pensioenwet aangenomen
2015/01/23 23 Algemene Ledenvergadering 2015
2015/01/15 22 Hebben wij een concurrerende zorgverzekering
 2014  Nr.  Betreft
2014/11/01 21 Nieuwe Financiële Toetsingskader aangenomen
2014/10/16 20 Regionale informatiebijeenkomsten van de VDP bij u in  de buurt
2014/10/07 19 Wilt u de Tweede Kamer vragen de voorstellen voor het Financiële Toetsingskader te heroverwegen?
2014/09/18 18 De contouren van de nieuwe DSM-pensioenregeling
2014/08/01 17 Financieel Toetsingskader
2014/06/25 16 Gevolgen “Witteveenkader” ook van belang voor gepensioneerden
2014/03/25 15 Wet verbetering bestuur pensioenfondsen
 2013  Nr.  Betreft
2013/12/14 14 Informatieve bijeenkomsten in Delft, Zwolle en Heerlen
2013/12 - Nieuwsbrief 4
2013/10/19 13 Tijdens voorbereiding nieuwe DSM Pensioenregeling wordt VDP gehoord
- 12 -
2013/08/10 11 Verzoek betrokkenheid VDP bij voorbereiding nieuwe pensioenregeling DSM
2013/07 10 Positie gepensioneerden bij nieuwe pensioenwetgeving
2013/04 9 2de Algemene Ledenvergadering VDP
2013/03 8 Algemene Ledenvergadering etc.
2013/02 - Nieuwsbrief 3
2013/01 7 Evenwichtige belangenbehartiging etc.
2012  Nr.  Betreft
2012/12 6 Algemene Ledenvergadering etc.
2012/11 5 Wijzigingen in de Pensioenwet etc.
2012/10/07 4 De VDP heeft meer dan 1000 leden etc.
- 3 -
2012/02 - Nieuwsbrief 2
2012/02 2 AOW - Concert in Heerlen - Werkgroepen
2012/01 1 Binnenkort leest u in Pensioencontact ...
 2011  Nr.  Betreft
2011/10/27 - Nieuwsbrief 1
 2023  Nr.  Betreft
06/02/2023 203 VDP zoekt beheerder website
03/02/2023 202 Nog geen reactie ontvangen
21/01/2023 201 Werkgever èn pensioenfonds negatief in de publiciteit
12/01/2023 200 VDP spreekt ook Sociale Partners en VO aan op indexatie
08/01/2023 199 Herziening van indexatiebesluit is noodzakelijk