Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Nieuwsarchief

email-80Informatie vanuit de vereniging, de pensioenwereld en verwante bronnen wordt frequent als NIEUWSFLITSEN per e-mail toegezonden aan leden, die hun e-mail adres hebben aangemeld.  

 

mail-classicAan leden, van wie geen e-mailadres bekend is, worden jaarlijks enkele NIEUWSBRIEVEN per post toegezonden.
Hierin wordt beknopt informatie gegeven over relevante onderwerpen.

 

video-logo-90px 2Naast tekstuele informatie gaat VDP meer-en-meer gebruikmaken van VIDEOPRESENTATIES om te communiceren met haar achterban. Hiervoor wordt een YouTube-videokanaal gebruikt.

 

Mocht u geen Nieuwsflitsen ontvangen:  

Videos

Datum Titel Bijzonderheden
2020/12

Terugblik 2020 - vooruitblik 2021

Ger Wagemans (voorzitter Vereniging DSM gePensioneerden)
2013/10

Het financiële toetsingskader (FTP) 

Interviews met Henk van Rees (FNV Bondgenoten) en Harry Govers (Synergo VHP) t.g.v. de Regionale Informatiebijeenkomsten 2013

Nieuwsflitsen

2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

 2021  Nr.  Betreft
2021/03/18 150 Uw mening telt
2021/03/10 149 Evenwichtigheid in nieuw pensioenstelsel
2021/03/02 148 De Tweede Kamer-verkiezingen
2021/02/18 147 Berichten over nieuw pensioenstelsel
2021/02/12 146 VDP en het nieuwe pensioenstelsel
2021/02/04 145 Nieuw bestuurslid: Miriam Moonen
 2020  Nr.  Betreft
2020/12/20 144 Terugblik 2020 - vooruitblik 2021
2020/12/12 143 Reacties en discussies
2020/11/23 142 Koepel Gepensioneerden bij Kamercommissie SZW
2020/11/20 141 Zorgpunten in nieuwe DSM pensioenovereenkomst
2020/11/02 140 Het nieuwe bestuur aan de slag
2020/10/12 139 Algemene Ledenvergadering 2020 afgelast
2020/09/18 138 Algemene Ledenvergadering 2020 (2)
2020/06/19 137 Een nieuw pensioenstelsel ....!?
2020/05/21 136 Algemene Ledenvergadering 2020 (1)
2020/04/13 135 Ton Baaten plotseling overleden
2020/04/13 134 Ontwikkeling Verantwoordingsorgaan PDN
2020/04/09 133 Verkiezingen PDN-bestuur (2)
2020/02/03 132 Verkiezingen PDN-bestuur
 2019  Nr.  Betreft
2019/12/13 131 Collectieve zorgverzekering 2020
2019/10/18 130 Het worden spannende tijden rond de pensioenen
2019/10/05 129 Het pensioenakkoord verslechtert ons pensioenstelsel
2019/09/30 128 Oproep aan pensioenfonds en sociale partners
2019/09/23 127 Regionale Informatiebijeenkomsten 2019
2019/08/30 126 Pensioenafspraken in de nieuwe CAO
2019/08/21 125 Pensioenakkoord ..... en nu?
2019/06/09 124 Verkiezingen PDN Verantwoordingsorgaan
2019/04/30 123 Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden!
2019/04/26 122 Bestuurswisseling
2019/04/06 121 Kandidaatstelling VDP Verantwoordingsorgaan
2019/03/19 120 Algemene Ledenvergadering 2019
2019/03/17 119 Geen podium voor koepelorganisaties op pensioenmanifestaties
2019/03/13 118 Protestmanifestaties voor een goed pensioen
2019/02/04 117 Premietekort ... en nu ...?
 2018  Nr.  Betreft
16/12/2018 116 Veel reacties op enquête
14/12/2018 115 PRACHT-cursus zeer succesvol
08/12/2018 114 Toetsingsciteria nieuw pensioenstelsel
03/12/2018 113 Actief luisteren naar gepensioneerden
30/11/2018 112 PDN en de Pensioenfederatie
27/11/2018 111 Evenwichtige belangenbehartiging
19/11/2018 110 Uw mening is belangrijk
02/11/2018 109 Pensioenoverleg in kritieke fase? 
01/11/2018 108 De pensioenpremie bij PDN
22/10/2018 107 Indexatie van uw pensioen
16/10/2018 106 Ontwikkeling dekkingsgraden gunstig!?
11/10/2018 105 De (nieuwe) strategie van PDN
10/10/2018 104 Een goed pensioen? Uw mening graag!
02/10/2018 103 Uw pensioen!
11/09/2018 102 Regionale Informatiebijeenkomsten en PRACHT-cursus 2018
28/08/2018 101 Debatmanifestatie over pensioenen
26/07/2018 100 Jan Grooten kandidaat bestuurslid VDP
29/06/2018 99 PDN in gesprek over schaalvergroting
25/06/2018 98 PDN jaarverslag en -bericht 2017
27/05/2018 97 Vacatures bij commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit
23/05/2018 96 Uw persoonlijke gegevens
22/05/2018 95 Financiële ontwikkeling bij PDN in 1e kwartaal 2018
19/05/2018 94 Evaluatie over FTK zonder deelname van gepensioneerden
14/05/2018 93 Governance Pensioenfondsen
03/05/2018 92 De Algemene Ledenvergadering 2018
19/04/2018 91 Uw gegevens zijn belangrijk
12/04/2018 90 Rob Segers neemt afscheid
2018/04/05 89 VDP-website vernieuwd
2018/03/05 88 7e Algemene Ledenvergadering
2018/02/22 87 Voorlopige cijfers PDN Q4 2017
2018/02/12 86 PRACHT-cursus (2018)
2018/01/02 85 Hoe groot is uw indexeringsachterstand inmiddels?
 2017  Nr. Betreft
2017/12/17 84 Reactie op "Wie draagt last pensioencrisis?"
2017/12/15 83 Korten, indexeren of ....?
2017/11/15 82 3e PDN-kwartaalbericht in 2017
2017/11/04 81 Regionale Informatiebijeenkomsten 2017 (2)
2017/10/17 80 Invoering van een stabiele rekenrente
2017/10/07 79 Reacties op het VDP Pensioenmanifest
2017/09/23 78 Tweede reactie op PDN Jaarverslag 2016
2017/09/20 77 Regionale Informatiebijeenkomsten 2017
2017/09/10 76 Tweede Kamerleden kunnen van ons leren
2017/08/20 75 Het Pensioenmanifest door en voor de VDP
2017/08/16 74 Solidariteit en pensioenleeftijd zijn 'hot items'
2017/06/26 73 Waarom kunnen pensioenen niet worden geïndexeerd!?
2017/06/25 72 Eerste reactie op PDN Jaarverslag 2016
2017/03/21 71 Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
2017/03/17 70 De kiezers hebben gesproken, maar nu verder ...
2017/03/12 69 Met het oog op de verkiezingen
2017/03/07 68 6e Algemene Ledenvergadering
2017/02/07 67 PDN-brochure 'Toeslagverlening'
2017/02/05 66 Met het oog op de Tweede Kamer-verkiezingen
2017/01/30 65 PDN traag met berichtgeving over mogelijke pensioenkorting
 2016  Nr.  Betreft
2016/12/20 64 De collectieve zorgverzekering in 2017N
2016/11/17 63 Is de kasstroommethode de reddingsboei voor ons pensioenstelsel !?
2016/11/08 62 Uitnodiging regionale informatiebijeenkomsten 2016
2016/10/22 61 Alle hens aan dek om korting te voorkomen
2016/10/18 60 Pensioenkorting dreigt! Echter waarom?
2016/10/11 59 PDN neemt vragen van VDP als leidraad voor gesprek met achterban
2016/08/13 58 Wie behartigt uw belangen als het gaat om uw pensioen?
2016/08/03 57 Hebt u ook naar Zwarte Zwanen gekeken?
2016/07/27 56 Maakt u nog niet (volledig) gebruik van de PPS regeling?
2016/07/08 55 Commentaar op PDN Jaarbericht 2015/td>
2016/07/03 54 Vervolg PRACHT-cursus
2016/05/22 53 Hartenkreet senioren aan de politiek
2016/05/20 52 Grote belangstelling voor Algemene Ledenvergadering 2016
2016/03/24 51 Pensioenkortingen kunnen worden voorkomen
2016/03/16 50 Verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds DSM Nederland
2016/02/16 49 Uw pensioen: begrijpt u het nog ....?
2016/02/09 48 5e Algemene Ledenvergadering
2016/02/02 47 Stil alarm
2016/01/31 46 Kanttekeningen bij vernieuwd PDN-pensioenreglement
2016/01/09 45 Pensioenfondsbestuur en Verantwoordingsorgaan zoeken nieuwe leden
 2015  Nr.  Betreft
2015/12/12 44 Wijzigingen bij collectieve zorgverzekering (2)
2015/12/02 43 Wijzigingen bij collectieve ziektekostenverzekering
2015/11/30 42 Regionale informatiebijeenkomsten 2015
2015/10/28 41 Uitnodiging regionale informatiebijeenkomsten 2015
2015/09/21 40 Klijnsma belooft meer aandacht voor ouderenbeleid
2015/09/06 39 Gepensioneerden niet langer sluitpost op Rijksbegroting
2015/08/17 38 Bezwaren tegen regels voor omzetting prepensioen (PPS)
2015/08/08 37 Ledenaantal fors gestegen dankzij succesvolle campagnes
2015/07/25 36 Q2-cijfers PDN nader bekeken
2015/06/25 35 Bezwaren tegen afspraak financiering premietekort in DSM-CAO
2015/06/15 34 Er wordt naar ons geluisterd
2015/05/27 33 Vakbonden geïnformeerd over kanttekeningen bij pensioenafspraken binnen nieuwe DSM-CAO
2015/05/19 32 Kanttekeningen bij pensioenafspraken binnen nieuwe DSM-CAO
2015/05/16 31 Visie op 'Jaarverslag 2014' van het Pensioenfonds DSM Nederland
2015/04/09 30 Levendige Algemene Ledenvergadering 2015
2015/04/08 29 Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald
2015/03/19 28 U was het toch niet vergeten? De Algemene Ledenvergadering 2015
2015/02/24 27 Indexering PDN-pensioenen sinds 2007 zeer beperkt
2015/02/11 26 Koopkracht 65-plussers niet zo rooskleurig als in de media wordt voorgesteld
2015/02 - Nieuwsbrief 5
2015/02/02 25 In de keuken van het Binnenhof
2015/01/27 24 Nieuw Financieel Toetsingskader in pensioenwet aangenomen
2015/01/23 23 Algemene Ledenvergadering 2015
2015/01/15 22 Hebben wij een concurrerende zorgverzekering
 2014  Nr.  Betreft
2014/11/01 21 Nieuwe Financiële Toetsingskader aangenomen
2014/10/16 20 Regionale informatiebijeenkomsten van de VDP bij u in  de buurt
2014/10/07 19 Wilt u de Tweede Kamer vragen de voorstellen voor het Financiële Toetsingskader te heroverwegen?
2014/09/18 18 De contouren van de nieuwe DSM-pensioenregeling
2014/08/01 17 Financieel Toetsingskader
2014/06/25 16 Gevolgen “Witteveenkader” ook van belang voor gepensioneerden
2014/03/25 15 Wet verbetering bestuur pensioenfondsen
 2013  Nr.  Betreft
2013/12/14 14 Informatieve bijeenkomsten in Delft, Zwolle en Heerlen
2013/12 - Nieuwsbrief 4
2013/10/19 13 Tijdens voorbereiding nieuwe DSM Pensioenregeling wordt VDP gehoord
- 12 -
2013/08/10 11 Verzoek betrokkenheid VDP bij voorbereiding nieuwe pensioenregeling DSM
2013/07 10 Positie gepensioneerden bij nieuwe pensioenwetgeving
2013/04 9 2de Algemene Ledenvergadering VDP
2013/03 8 Algemene Ledenvergadering etc.
2013/02 - Nieuwsbrief 3
2013/01 7 Evenwichtige belangenbehartiging etc.
2012  Nr.  Betreft
2012/12 6 Algemene Ledenvergadering etc.
2012/11 5 Wijzigingen in de Pensioenwet etc.
2012/10/07 4 De VDP heeft meer dan 1000 leden etc.
- 3 -
2012/02 - Nieuwsbrief 2
2012/02 2 AOW - Concert in Heerlen - Werkgroepen
2012/01 1 Binnenkort leest u in Pensioencontact ...
 2011  Nr.  Betreft
2011/10/27 - Nieuwsbrief 1