Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 01

Geplaatst op 01-02-2012  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

VDP Nieuwsflits

Redactie: Ton Baaten, Wouter de Wijn 2e jaargang, nr. 1; februari 2012

Beste leden

 

Binnenkort leest u in Pensioencontact dat de VDP, de COR en de vakorganisaties op zoek zijn naar mensen die in de toekomst zitting zouden willen nemen in het bestuur van het Pensioenfonds of in het College van Belanghebbenden. De oproep wordt nu al gedaan ook al zijn de verkiezingen pas over 3 jaar. Dat komt omdat er veel deskundigheid nodig is voor een bestuurs of College functie.

Het PDN wil samen met de VDP, de COR en Vakorganisaties een programma ontwikkelen om geïnteresseerden op te leiden (dit past in het VDP Beleidsplan, artikel 4). 

  

Ervaring en deskundigheid kan ook worden verkregen door actief te worden in één van de werkgroepen van de VDP. Die deskundigheid versterkt dan weer de belangenbehartiging van VDP. Zo snijdt het mes aan 2 kanten.

 

Op 30 januari heeft het VDP bestuur met VDP leden uit het bestuur PDN, het College van Belanghebbenden en een aantal geïnteresseerden een workshop gehouden om vast te stellen welke activiteiten als eerste aangepakt moeten worden. 

Hierbij is besloten dat de Pensioencommissie in 2 werkgroepen wordt gesplitst. Iedere werkgroep behandelt een onderwerp:  

  • De Werkgroep “Pensioenakkoord” onderzoekt wat de gevolgen van dit akkoord zijn voor het Pensioenfonds en voor de gepensioneerden.
  • De Werkgroep “Risicoprofiel” bouwt kennis op over het beheer van vermogen en verplichtingen, over risicobeheer en houdt zich bezig met onderwerpen als indexatie, herstelplan e.d.

Wilt u meedenken en ervaring opbouwen, maar ambieert u geen bestuursfunctie, dan bent u toch heel welkom in een van de VDP werkgroepen.

Meer informatie is op onze website te vinden >>> 

 

De Redactie.