Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 06

Geplaatst op 20-12-2012  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 2e jaargang, nr. 6, december 2012

  

Het Bestuur wenst alle leden en hun familieleden goede Kerstdagen en een inspirerend jaar 2013    

 

Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart in Den Bosch
De Algemene Ledenvergadering van de VDP vindt, evenals vorig jaar, plaats in het Golden Tulip Hotel Central in Den Bosch. Dat is centraal in het land. Deze locatie bleek beschikbaar op woensdag 27 maart. Daarom heeft het bestuur de eerder gepubliceerde datum gewijzigd. Onze gastspreker is Gerard Rutten, de directeur van DSM Pension Services, tevens voorzitter van de Stichting Ondernemings Pensioen Fondsen en lid van het Bestuur van de Pensioen Federatie. Hij zal ons informeren over alle ontwikkelingen die op pensioengebied te verwachten zijn.

 

Bericht uit de VDP-werkgroep Pensioenakkoord
De pensioenwetgeving gaat veranderen. In de Werkgroep Pensioenakkoord wordt onderzocht wat dit kan betekenen voor de pensioenregeling bij DSM. Een belangrijk onderdeel van de pensioenwijziging is de toezegging met betrekking tot de pensioenuitkering. Binnenkort kan gekozen gaan worden uit 2 verschillende typen contracten.

  • Een nominaal contract, dat aan financiële regels moet voldoen, het zogenaamde Financieel Toetsingskader 1 (FTK-1). Dit contract lijkt sterk op het huidige. De indexeringen worden betaald uit de rendementen van het pensioenvermogen.
  • Een reëel contract dat aan andere financiële regels moet voldoen, het zogenaamde Financieel Toetsingskader 2 (FTK-2). De pensioenuitkering wordt inclusief de indexering toegezegd.

De VDP-werkgroep Pensioenakkoord heeft in een aantal zittingen de diverse aspecten van de beide stelsels tegen het licht gehouden. Omdat door de politiek op een aantal belangrijke punten nog geen standpunt geformuleerd is, is de werkgroep nog niet tot een definitief oordeel gekomen. De invoering van de nieuwe wetgeving is uitgesteld tot 2015.

Lees meer over de nieuwe contractvormen op onze website () >>> 

 

Informatieve bijeenkomsten
In november heeft de VDP 2 bijeenkomsten georganiseerd, in Delft en in Heerlen, waar de leden door John van Engelen, bestuurder van het Pensioenfonds DSM, geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen van onze pensioenen. Hij gaf een toelichting () op het Jaarverslag PDN, daarbij ging hij ook in op vooraf ingediende vragen en gaf hij veel ruimte voor extra vragen.

De opkomst was goed en er was voldoende gelegenheid om met elkaar nog wat voor- en na te praten.
Deze informatieve bijeenkomsten werden voor de eerste keer georganiseerd. De opkomst laat zien dat dit een goed initiatief is geweest. Ook volgend jaar zullen wij in den lande informatieve bijeenkomsten organiseren.

 

Pensioenen in het nieuws
Onlangs vertelden een tweetal ‘deskundigen’ bij het TV programma van Pauw en Witteman, dat alle pensioenpotten over een tiental jaren leeg zijn als er niet dramatisch wordt ingegrepen. In reacties heeft o.a. de KNVG laten weten, dat deze berichtgeving op foute interpretaties is gebaseerd. Die berichtgeving is bij Pauw en Witteman helaas niet recht gezet. Op onze Website kunt u in de Nieuwsbrief van KNVG lezen hoe het werkelijk zit met een groot deel van de pensioenvermogens.


() Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen.
Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen inlognaam en/of password kunt instellen?)