Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 09

Geplaatst op 10-04-2013  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 3e jaargang, nr. 9, April 2013
   

2de Algemene Ledenvergadering VDP op 27 maart 2013 

ALV VDP 2013Op een goed bezochte 2de ALV zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011-2012 en de Begroting 2013 besproken en is de contributie ongewijzigd op € 25 vastgesteld. In de rondvraag hebben de aanwezigen het bestuur opdracht gegeven te zorgen dat sociale partners bij DSM,het PDN bestuur en College van Belanghebbenden luisteren naar de inbreng van de gepensioneerden via de VDP wanneer de pensioenregeling wordt gewijzigd. In zijn lezing heeft Gerard Rutten, directeur DSM Pension Services, uitvoerig toegelicht hoe de bestaande pensioenregeling gaat veranderen, ook voor de gepensioneerden. Om de gepensioneerden stem goed te laten horen is een grote en sterke VDP nodig. Ieder lid wordt opgeroepen nieuwe leden te werven.
Voorafgaand aan en na afloop van de ALV was er ruim tijd voor ontmoetingen. Velen hebben daar gebruik van gemaakt. 

Kijk hier voor het complete verslag, de presentatie en foto's van de ALV () >>>  

 

Politiek en sociale partners willen de pensioenregelingen wijzigen
Zowel de wetgever als sociale partners zijn van mening dat het huidige pensioen-stelsel niet deugt vanwege de lage rentestand, het inflatierisico en de stijgende levensverwachting.
In het huidige stelsel heeft u als gepensioneerden een overeenkomst gesloten met uw voormalige werkgever, DSM. Daarin staat dat u recht heeft op een vaste uitkering, die gekoppeld was aan uw laatst genoten salaris. Een eventuele verhoging vanwege inflatie werd niet gegarandeerd. Die moet betaald worden uit de rendementen over het vermogen van het fonds. Deze pensioenregeling noemt met een nominaal contract.
Volgens velen is dit stelsel niet robuust genoeg. Nu de verplichtingen van het fonds (het geld dat voor de komende 60–tig jaar in het fonds moet zitten om alle toegezegde uitkeringen te kunnen betalen) tegen de lage rente van Nederlandse Staatsobligaties moeten worden uitgerekend, lijkt er te weinig in de pensioen-fondsen te zitten. En dat kan betekenen dat een pensioenfonds gedwongen wordt te korten, ondanks dat de gepensioneerden een vaste uitkering is toegezegd. Daarom kan deze kortingsmaatregel alleen in uiterste nood worden genomen.
De politiek en sociale partners willen af van deze regeling en willen een regeling waarin geen harde toezegging meer wordt gedaan, maar waar een ambitie wordt nagestreefd. Die ambitie is een pensioenuitkering, eveneens gekoppeld aan een verdiend salaris, dat meegroeit met de inflatie. Om deze ambitie waar te kunnen maken moet er meer pensioenvermogen in het fonds zitten, dan wanneer alleen een vaste uitkering wordt toegezegd. Is het vermogen onvoldoende dan worden de uitkeringen gekort totdat het vermogen wel voldoende is. Wanneer de korting fors mocht zijn, dan kan die over een aantal jaren worden uitgesmeerd. Deze pensioen-regeling noemt men een reëel contract.
Voor beide pensioencontracten (nominaal en reëel) komen er allerlei aanvullende voorwaarden. In deze Nieuwsflits noemen wij alleen de essentiële verschillen.
De VDP werkgroep “Pensioenakkoord” bestudeert de wijzigingsvoorstellen, maar is nog niet tot een advies is gekomen welke van de 2 contractvormen het beste lijkt. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet definitief, zij worden deze zomer in de Tweede Kamer behandeld.
Een toelichting van de werkgroep op de wijzigingsvoorstellen (vindt u op onze website.

Help mee leden te werven
In de loop van het jaar zullen sociale partners bij DSM over de nieuwe pensioen-regeling gaan onderhandelen. Het resultaat van deze onderhandelingen heeft invloed hebben op uw uitkering.
De wetgever gaat er in de wetswijzigingvoorstellen vanuit dat gepensioneerden worden geïnformeerd over en betrokken bij keuzes inzake de verschillende pensioenregelingen. Hoe dat moet wordt niet in de wet geregeld.
De VDP kan sociale partners bestoken met verzoeken om informatie en betrokkenheid. Hoe groter wij zijn, hoe meer er geluisterd wordt.
Daar kunt u ook voor zorgen door leden te werven. Op de website komt een rubriek “Ledenwerving” met materiaal dat u aan potentiële leden toe kunt sturen.
En u kunt potentiële leden vertellen dat DSM het eerste contributiejaar betaalt.

Ziektekostenverzekering
Begin van het jaar heeft u een brief ontvangen van het Zilveren Kruis inzake de "zorgverzekering" en daarin gelezen dat de premie voor aanvullende verzekeringen leeftijd afhankelijk is. Navraag bij DSM maakte duidelijk dat er geen overleg is geweest tussen DSM en de verzekeraar. Wij willen bij het Zilveren Kruis uitzoeken hoe dit zit. Wij zoeken leden die dit voor de VDP willen doen. Deze leden kunnen ook kijken wat andere ziektekostenverzekeraars in de aanbieding hebben.
Kunt u ons helpen om dit uit te zoeken ? Laat ons dat weten via ons e-mail adres rces.pdv.[antispam].@gmail.com of bel ons op 046-4432378. 

 


() Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen.
Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen inlognaam en/of password kunt instellen?)