Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 13

Geplaatst op 19-10-2013  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 3e jaargang, nr. 13, Okt 2013
   

Tijdens voorbereiding nieuwe DSM Pensioenregeling wordt VDP gehoord. 

Een eerste stap is gezet !
Vakorganisaties en DSM gaan aanpassingen in de pensioenregeling voorbereiden. In dat proces kan de VDP laten weten wat wij van die resultaten vinden (reactie A.Nicolaï, directeur DSM Nederland).
In november heeft de VDP ook een gesprek met het College van Belanghebbenden, dat een adviesrol heeft wanneer het Pensioenfonds akkoord gaat met het uitvoeren van de door Sociale Partners afgesproken pensioenregeling bij DSM. Het is goed dat de georganiseerde gepensioneerden gehoord worden in dit proces. In zijn brief suggereert de heer Nicolaï dat een gepensioneerde zijn stem kan laten horen als lid van een vakbond. Onze ervaring is dat maar een deel van de vakorganisaties gepensioneerden uitnodigt om mee te praten.

 

Succes inspraak pensioenwetgeving: er komt één Financieel Toetsingskader
Staatssecretaris Klijnsma heeft geluisterd naar de reacties uit het land op haar voorstellen om de pensioenwet te wijzigen. In plaats van een nominaal en een reëel toetsingskader komt zij nu met één Financieel Toetsingskader, een tussenvariant.
De belangrijkste elementen voor deze variant zijn volgens Klijnsma:

  • Deelnemers en gepensioneerden moeten weten welke risico’s er in het fonds genomen worden en hoe die worden opgevangen. In een contract komt te staan wanneer geïndexeerd wordt maar ook wanneer er gekort wordt.
  • Financiële schokken kunnen worden gespreid, zodat gepensioneerden niet met abrupte kortingen geconfronteerd worden.
  • Er komt een nieuwe systematiek voor toekomstbestendige indexatie.
  • Er komt een stabiele kostendekkende premie, die gebaseerd is op een 10 jaar ’s gemiddelde rente. Dat is van belang voor stabiele koopkracht en loonkosten.
  • De sturingselementen (indexatie, korten, premie, rendement) moeten minder afhankelijk worden van dagkoersen op de financiële markt en meer gericht zijn op de lange termijn doelstellingen van pensioenfondsen.

De brief van de Staatsecretaris (brief Jetta Klijnsma, Sociale Zaken) staat op onze website.
Is nu alles weer bij het oude ? Nee, zeker niet. En is nu alles duidelijk ? Nee ook dat niet. Zo zijn de rentegevoeligheid, de voorwaarden waaraan een herstelplan moet voldoen en de toetsing van het lange termijnbeleggingsbeleid nog aan discussie onderhevig (zie follow-up consultatie van PGGM). Dit alles speelt een rol bij de nieuwe afspraken die ten aanzien van de bestaande pensioenregeling bij DSM gemaakt moeten worden. 

 

Informatiebijeenkomsten in het najaar op
dinsdag 26, donderdag 28 en vrijdag 29 november (14 uur)
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe pensioenwetgeving is de afweging tussen risico en rendement. Wat betekent dat voor de gepensioneerden. In drie informatiebijeenkomsten willen wij u bijpraten over de elementen waarover een afweging gemaakt moet worden om te komen tot een verantwoord risicoprofiel van het DSM Pensioenfonds.

  • dinsdag 26-11 in Delft, Altena Hoeve
  • donderdag 28-11 in Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit
  • vrijdag 29-11 in Heerlen, Auberge de Rousch

Wij informeren u via video-vraaggesprekken met Henk van Rees, bestuurder FNV-Bondgenoten en Harry Govers, bestuurder Synergo VHP en in de bijeenkomsten zijn deskundigen van KNVG en deskundigen uit eigen VDP-kring aanwezig.
U kunt bij hen uw vragen kwijt en u kunt met hen in discussie gaan. Wij hopen op deze manier ook te leren hoe u aankijkt tegen risico lopen, kortingen, al of niet indexeren en zo meer. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.