Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 16

Geplaatst op 25-06-2014  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 4e jaargang, nr. 16, Juni 2014
   

Gevolgen “Witteveenkader” ook van belang voor gepensioneerden 

Enige tijd geleden heeft het Parlement goedgekeurd dat de jaarlijkse belastingvrije opbouw van pensioenaanspraken wordt verlaagd van 2,25% naar 1,85%.
Medewerkers kunnen vanaf 1-1-2015 minder pensioen opbouwen. De bedoeling van deze maatregel is dat er minder premie betaald gaat worden, waardoor de koopkracht van de werkende Nederlanders omhoog gaat.
Maar is een verlaging van de premie wel zo logisch ?

Het toeslagen (ofwel indexatie) beleid bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) werkt verschillend uit voor deelnemers en gepensioneerden. Daardoor hebben gepensioneerden in de periode 2008-2010 slechts éénmaal een gedeeltelijke toeslag ontvangen. Deelnemers hebben in die tijd een volledige toeslag ontvangen.
In diezelfde periode was de pensioenpremie nauwelijks voldoende voor de financiering van de aanspraken van de deelnemers. Dat is mogelijk omdat PDN de premie mag toetsen aan een systeem van een gedempte kostendekkende premie. Dat kan tot de conclusie leiden dat vermogen van gepensioneerden nodig was voor het financieren van aanspraken van de deelnemers.

Bij herziening van het pensioencontract 2011-2015 is de premie verhoogd. Toch zien wij in de afgelopen 3 jaar dat de betaalde premie nog steeds krap is ten opzichte van de kostendekkende premie (zij het wel ruim voldoende voor de gedempte kostendekkende premie). Mocht de pensioenpremie per 1 januari 2015 ruim voldoende zijn vanwege de verlaagde aanspraken dan vindt de VDP dat deze premieruimte eerst gebruik zou moeten worden voor herstel van het totale pensioenvermogen. Dit is goed voor de deelnemers en voor de gepensioneerden.

In brieven aan PDN bestuur en College van Belanghebbenden en de vakorganisaties heeft de VDP hiervoor aandacht gevraagd:

 

De betaalbaarheid van de AOW 

Rond 1 juli komt het kabinet met een standpunt over belastinghervorming. Een belangrijk onderwerp daarbij is de fiscalisering van de AOW. De AOW kan allang niet meer alleen betaald worden uit de AOW premie die door de niet-AOW-ers wordt betaald. Ruim 25% van de AOW-uitkeringen wordt betaald uit de algemene middelen ofwel uit belastingopbrengsten van iedereen.
In de afgelopen jaren hebben 2 commissies zich gebogen over de betaalbaarheid van de AOW (commissie van Dijkhuizen en vervolgens de commissie Don). Het is te verwachten dat de AOW in 18 jaar tijd in zijn geheel betaald gaat worden uit de belastingen (of anders gezegd “gefiscaliseerd gaat worden”). In een artikel in de Volkskrant legt de oud-staatssecretaris van Financiën en voorzitter van de KNVG, Martin van Rooijen, uit wat dit voor gevolgen kan hebben voor AOW gerechtigden met een aanvullend pensioen. Over 18 jaar betekent dit dat een AOW-er met een aanvullend pensioen die in de hoogste fiscale inkomenscategorie valt zijn hele AOW uitkering via zijn belastingaanslag terug betaalt aan de staat.
Vooralsnog vindt de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) dat de AOW niet gefiscaliseerd mag worden.

 (slotje) Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen. Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen password kunt instellen?)