Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 17

Geplaatst op 01-08-2014  -  Categorie: Nieuwsflitsen

VDP Nieuwsflits

Redactie: Mieke van Wagenberg 4e jaargang, nr. 17, Augustus 2014
   

Financieel Toetsingskader 

In het afgelopen jaar hebben wij een aantal keren geschreven dat Staatssecretaris
Klijnsma met een nieuw financieel toetsingskader (FTK) komt. Het FTK stelt
financiële voorwaarden aan een pensioenregeling. Een voorwaarde is bijvoorbeeld
dat een pensioenfonds reserves moet aanhouden als er toezeggingen worden
gedaan, zoals bijvoorbeeld een nominale uitkering van 80% middelloon. Allerlei
deskundigen hebben in het afgelopen jaar commentaar gegeven op de
oorspronkelijke voorstellen van de Staatssecretaris. Uiteindelijk heeft zij eind juni
hele strakke voorwaarden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kernpunten van het FTK zijn:
  • Een pensioenregeling moet allereerst zorgen voor een nominale uitkering.
  • Om die nominale uitkering zo goed mogelijk te kunnen garanderen moeten de pensioenfondsen een hogere buffer/reserve aanhouden dan zij tot nu toe deden.
    Het Vereist Eigen Vermogen of de vereiste dekkingsgraad (het vermogen dat een Pensioenfonds in huis moet hebben om zijn toezeggingen te kunnen gaat met gemiddeld 5% omhoog).
  • Bij het berekenen van de verplichtingen wordt voor de lange-termijn-rente een lagere rente gehanteerd dan nu. Ook dat betekent dat het fonds meer reserve geld in huis moet hebben dan nu.
  • Aan indexatie mag pas gedacht worden als de dekkingsgraad (DKG) hoger is dan 110%. Nu geldt die DKG alleen voor de gepensioneerden van PDN. Bovendien mag de indexatie voortaan alleen gegeven worden als die ook in de toekomst gegeven kan worden. Deze eis kennen wij nu niet.
  • Schokken vanwege financiële tegenvallers mogen over een periode van 10 jaar worden opgevangen. Tenzij een fonds 5 jaar lang beneden het Minumum Vereist Eigen Vermogen zit (= 105% DKG), dan moeten de uitkeringen worden gekort.
  • De premie moet kostendekkend zijn. Maar omdat werkgevers willen dat de premie niet te veel schommelt, mag er gebruik gemaakt worden van een kostendekkende premie die gedempt wordt op basis van een voortschrijdende gemiddelde rente over maximaal 10 jaar. Onder beperkte voorwaarden mag de premie gedempt worden op basis van rendement (in Nieuwsflits 16 hebben wij laten zien wat de negatieve gevolgen voor de gepensioneerden kunnen zijn).
In een gezamenlijk persbericht hebben de gepensioneerden koepels als de Koepel
van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden hun kritiek geuit op de voorstellen van de Staatssecretaris. Zij wijzen er onder andere op dat er door deze voorstellen in de komende jaren niet geindexeerd za l kunnen worden.

 (slotje) Deze artikelen zijn alleen toegankelijk voor leden en men wordt hiervoor dus gevraagd om in te loggen. Indien u uw inlognaam en/of uw wachtwoord niet meer weet, kunt u de "Wachtwoord vergeten procedure" volgen en u krijgt dan uw inloggegevens per email toegestuurd.
(Wist u dat u, als u bent ingelogd, onder "Account wijzigen" uw zelf gekozen password kunt instellen?)