Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 25

Geplaatst op 02-02-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden   

Nieuwsflits 25  

2 februari 2015  

In de keuken van het Binnenhof   

In december j.l. werd in de Eerste Kamer ingestemd met de wet die een Nieuw Financieel Toetsingskader (Nieuw FTK) vastlegt voor pensioenfondsen. In deze wet worden de beleidsvrijheden van pensioenfondsen volledig ingeperkt. Belangenorganisatie van gepensioneerden hebben er alles aan gedaan om de wet tegen te houden of aan te passen.  

   

Martin van Rooijen - voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) - heeft een verslag gemaakt van dat verzet. Het verschaft ons ook "een blik op de irrationele en misleidende wijze waarop besluitvorming tot stand komt".  

   

Lees het verslag ... slotje   

van Rooijen Martin van Rooijen