Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 34

Geplaatst op 15-06-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 34 

15 juni 2015 

Er wordt naar ons geluisterd ...

In de afgelopen tijd werd u regelmatig geïnformeerd over de kanttekeningen die wij - de VPD - plaatsten bij de pensioenafspraken binnen de nieuwe DSM-CAO. De VDP had diverse kritiekpunten op deze afspraken. In de afgelopen weken hebben wij gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen bij deze CAO-afspraken (vakbondsbestuurders, gepensioneerden vertegenwoordigers in PDN-bestuur en VO, de werkgever). Daar hebben wij onze kritiekpunten naar voren kunnen brengen. En tegelijkertijd mogen constateren dat er naar ons wordt geluisterd.


Zijn daarbij al onze kritiekpunten verdwenen ? Nee!
Maar dat hoort bij een proces waar diverse belangen een rol spelen.

Wat hebben wij gehoord in de gesprekken op onze belangrijkste kritiekpunten?

  • Blijkt dat de kostendekkende premie over 2 jaar onvoldoende is, dan is dat onderwerp van overleg bij de nieuwe CAO.
  • Mocht inhaalindexatie mogelijk worden dan gaat dat evenredig voor actieven en gepensioneerden. Op die manier krijgen gepensioneerden een iets hogere indexatie.
Echter, deze afspraken hebben wij nog niet op papier gezien.
Kunnen ze nog veranderen ? Ja, maar dan toch in lijn met wat wij hebben gehoord.

Zie ook:

DSM_CAO_agreement