Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 37

Geplaatst op 08-08-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur:

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 37 

8 augustus 2015 

Ledenaantal fors gestegen dankzij succesvolle campagnes

Recentelijk hebben deelnemers van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) onze wervingsfolder "Doet u mee ..." ontvangen. Deze aktie heeft er toe geleid dat het ledental van de VDP is gestegen tot 1.250 leden.


Na het oprichtingsjaar 2011 hebben we ruim 400 nieuwe leden mogen verwelkomen. Door recente wervingscampagnes in de afgelopen anderhalf jaar, is het aantal leden toegenomen met bijna 30%. Echter gezien de aard van de vereniging kennen we een groot 'natuurlijk verloop'. Een constante aanwas is derhalve nodig voor verdere groei. 

 

Pensioenen in beroering
In de afgelopen tijd is de pensioenwereld regelmatig in opschudding gebracht door financiële perikelen en overheidsmaatregelen. En getuige de constante stroom van informatie en publicaties in de media, is er nog lange tijd geen rust te verwachten aan het pensioenfront.

Het is daarom van groot belang dat de stem van de gepensioneerden gehoord wordt en dat hun specifieke belangen nadrukkelijk vertegenwoordigd worden bij de overheid alsook bij de pensioenfondsen en de sociale partners.

 

Belangenbehartiging

Tijdens het recente CAO-overleg tussen DSM Nederland en de vakbonden zijn - mede dankzij de Vereniging van DSM gePensioneerden - een aantal pijnpunten verwijderd:

  • Het tempoverschil in indexatie tussen actieven en gepensioneerden/slapers is van de baan.
  • De indexeringsachterstand van gepensioneerden/slapers t.o.v. actieven wordt naar rato van de achterstand ingehaald.

Echter er zijn nog steeds zorgen!
Zo is het nog maar de vraag of een kostendekkende premie gerealiseerd kan worden. Zeker ook gezien de recente maatregelen van De Nederlandse Bank.

 

Samen sterker
Steeds meer komt het solidariteitsbeginsel binnen de pensioenen onder druk te staan. Maatschappelijke veranderingen en wereldwijde financiële tendensen dwingen ook gepensioneerden er toe op te komen voor hun specifieke belangen.

Een krachtige Vereniging van DSM gePensioneerden is dé gesprekspartner voor zowel pensioenfonds alsook vakorganisaties.

  • Onze kracht ligt enerzijds in de inhoudelijke kwaliteit van de belangenbehartiging. Met name de grondigheid van onze analyses en de onderbouwing van onze wensen.
  • En anderzijds in de mate waarin wij de gepensioneerden van DSM vertegenwoordigen. Het ledental.

U kunt ons helpen om groter en sterker te worden. 

VDP_flyer_2015_200px

De wervingsfolder "Doet u mee ...is recentelijk - met medewerking van het PDN - verzonden aan deelnemers van het pensioenfonds, die hun pensioeninformatie per post ontvangen.


Deelnemers - die berichtgeving van het PDN digitaal ontvangen - hebben de folder echter niet ontvangen.

Stuur daarom deze Nieuwsflits door naar een (ex-)collega en wijs hem/haar op de noodzaak van een sterke VDP!