Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 44

Geplaatst op 12-12-2015  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 44 

12 december 2015 

Wijzigingen bij collectieve zorgverzekering (2)

ZilverenKruis-logo

In een voorgaande Nieuwsflits hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis (ZK). Wij hebben bemerkt dat — in de afgelopen weken — de informatievoorziening door ZK moeilijk toegankelijk en niet altijd helder en eenduidig is geweest. Zowel via de website alsook via de helpdesk. Vandaar dat wij u onderstaand (nogmaals) willen informeren over bepaalde aspecten.

 

Betaling premie zorgkosten

Werd uw zorgpremie maandelijks — door het Pensioenfonds DSM Nederland — ingehouden op uw maandelijkse pensioenuitkering, dan dient u vanaf 1 januari 2016 de betaling zelf te regelen. Dit kan maandelijks — middels automatische incasso, betaalmail of via acceptgiro — of per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Betaling per acceptgiro kost max. € 12 per jaar. Bij betaling per halfjaar of per jaar ontvangt u een korting van 1,25 % resp. 3 %.

 

Wijziging basisverzekeringen
Het Zilveren Kruis biedt voor 2016 drie basisverzekeringen aan: Basis Budget, Basis Zeker en Basis Exclusief. Bij de meest gekozen optie ‘Basis Zeker’ worden een aantal opvallende zaken gewijzigd:

  • De standaard  Basis Zeker-verzekering wordt in 2016 een volledige naturapolis.
  • Voor onze collectiviteitspolis geldt echter, dat u — vanaf Basis Zeker — volledige keuzevrijheid hebt in zorgverleners en dat u ook niet-gecontracteerde basiszorg voor 100% vergoed krijgt (m.u.v. niet-gecontracteerde zorg in het buitenland).

Noot: de Basis Zeker-polis vergoedt — binnen onze collectiviteitspolis — nagenoeg dezelfde zorg als de duurdere Basis Exclusief-polis.

 

Collectiviteitskortingen verhoogd
Mede dankzij de inspanningen van de VDP-projectgroep ‘Zorgverzekering’ zijn de collectiviteitskortingen bij de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering verhoogd: van 15% naar 20%. Voor de basisverzekering ontvangt u — zoals ook dit jaar — 10% collectiviteitskorting.

 

Zorg in het buitenland
Kosten van zorg in het buitenland kunnen veel hoger zijn dan die in Nederland. Voor bewoners van de grensregio is het wellicht interessant dat het Zilveren Kruis zorgcontracten heeft afgesloten met zorgverleners in België en Duitsland. De vergoeding die u ontvangt voor basiszorg in het buitenland is afhankelijk van een aantal factoren, nl.: 

Soort zorg Zorgverleners Basis Budget Basis Zeker Basis Exclusief
Spoedeisend Gecontracteerd Max. 100% 1)
Niet-gecontracteerd
Niet-spoedeisend Gecontracteerd 100% 100% 100%
Niet-gecontracteerd Max. 75% 2) Max. 75% 2) Max. 100% 3)

1) Van het Nederlandse tarief. 

2) Van het marktconforme tarief in Nederland.

3) Van het gemiddeld door ZK gecontracteerde tarief.


Noot:
Indien u een Basis Plus Module of aanvullende verzekering hebt afgesloten, wordt de 'spoedeisende zorg in het buitenland' volledig vergoed.

 

Met betrekking tot 'zorg in het buitenland' raden wij u aan de website van het Zilveren Kruis te raadplegen en/of contact op te nemen met de ZK-helpdesk. Bent u in het buitenland en heeft u hulp nodig? Bel met de alarmcentrale Eurocross Assistance +31 71 364 18 50 (24 uur per dag). 


Veranderingen in uw zorgverzekering moeten tijdig worden aangemeld:

  • voor de basisverzekering uiterlijk 31 december a.s. en
  • voor de aanvullende verzekering uiterlijk 31 januari a.s.