Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 51

Geplaatst op 24-03-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 51 

 24 maart 2016 

Pensioenkortingen kunnen worden voorkomen

De Europese Centrale Bank (ECB), onder leiding van Mario Draghi, heeft de interbancaire rente verlaagd tot 0% en meteen staan de media vol met verhalen over de dramatische gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen. Dat is volkomen terecht, want de verplichtingen van de pensioenfondsen zullen opnieuw met een lagere rekenrente berekend gaan worden. Dus moeten de pensioenfondsen nóg meer geld in huis hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Schuldige

Nu wordt de ECB aangewezen als dé schuldige voor mogelijke verlaging van onze pensioenen. En dat doet Staatssecretaris Klijnsma ook. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken!

 

Het is de Nederlandse politiek — en met name Klijnsma zelf — die bij wet heeft geregeld dat pensioenfondsen, voor het berekenen van hun verplichtingen, de zg. swap-rente1) moeten gebruiken. In Europa heeft alleen Nederland deze keuze gemaakt!

 

Gevolgen

Een bijkomend gevolg is dat zelfstandige pensioenfondsen — als bijvoorbeeld het PDN — met een lagere rente haar verplichtingen moet berekenen dan verzekeringsmaatschappijen, die ook pensioenvoorzieningen aanbieden. Echter verzekeraars volgen niet de Nederlandse maar de Europese richtlijnen. Daarin is o.m. een hogere (lange termijn) rekenrente vastgesteld en dat terwijl verzekeraars een grotere zekerheid moeten bieden dan pensioenfondsen.

 

Bij een verzekeraar is een uitkeringsovereenkomst voor 99,5% gegarandeerd en bij een pensioenfonds voor 97,5%. Dus zou verwacht mogen worden dat verzekeraars hun verplichtingen met een lagere rente moeten bereken dan zelfstandige pensioenfondsen. Maar het is net andersom!?

 

Akties

De Commissie Sociale Zaken van de Eerste Kamer heeft hierover vragen gesteld aan Staatssecretaris Klijnsma en Minister Dijsselbloem. Maar mogen wij nu verwachten dat er verandering komt in de rekenrente? Nauwelijks, want de eerste berichten in de media zijn weinig hoopvol.

 

De vooruitzichten voor gepensioneerden worden steeds slechter: geen indexatie en korting van de pensioenen. Dus beginnen Kamerleden vragen te stellen over aanvullende maatregelen in de vorm van: verhoging van de AOW en belastingmaatregelen. Dat is echter het paard achter de wagen spannen.

 

De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) blijft via politiek en media vechten voor een vaste, prudente rente


 

van Rooijen

In een recent discussieprogramma op NPO Radio 1 schilderde KNVG-voorzitter, tevens Eerste Kamer-lid, Martin van Rooijen een somber toekomstbeeld. Hij noemde de huidige pensioenregels 'een stom systeem':

"We doen wel net alsof de aanstaande pensioenkortingen ons overkomen, maar het is het gevolg van bewust beleid. Het kabinet zou kortingen kunnen voorkomen door de pensioenregels aan te passen." 


 

1) Swap-rente

Bij de beoordeling van de (lange termijn) verplichtingen van o.a. pensioenfondsen is de (risicovrije) swap-rente bepalend. D.i. de rente die financiële instellingen hanteren, die geld van elkaar lenen.