Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 52

Geplaatst op 15-05-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 52 

 20 mei 2016 

Grote belangstelling voor Algemene Ledenvergadering 2016

Het was volle bak op de 5e Algemene Ledenvergadering. Niet minder dan 141 leden met 69 partners/belangstellenden waren naar Den Bosch gekomen voor het eerste lustrum van onze vereniging. Dat kwam mede door het aantrekkelijke programma met een bezoek aan de Jeroen Bosch-tentoonstelling.

 

Krachtenveld

In het eerste uur van de ledenvergadering heeft het bestuur laten zien in welk krachtenveld de belangen van de gepensioneerden behartigd moeten worden en of dat resultaten oplevert. Belangrijk is dat:

  • de vereniging toegang heeft tot partijen die bij de pensioenregeling van DSM betrokken zijn, en
  • actief is in het overkoepelende orgaan, KNVG, dat de landelijke politiek probeert te beïnvloeden.

Indexatieverschil

Mede dankzij de inzet van de VDP is — bij de nieuwe pensioenregeling van DSM — het verschil in indexatietempo, tussen actieven en gepensioneerden, gelijk getrokken. Voor dit pensioencontract van 5 jaar is afgesproken dat in 2018 wordt geëvalueerd of de premie voldoende kostendekkend is.

 

Kostendekkende premie
Voor de VDP is en blijft de kostendekkende premie een speerpunt. Zeker omdat er in de afgelopen jaren door de werknemers (aktieven) te weinig premie is betaald voor het opbouwen van hun pensioenen.

Voor het huidige pensioencontract van 5 jaar is afgesproken dat in 2018 wordt geëvalueerd of de premie voldoende kostendekkend is.

 

Koopkrachtdaling

Op landelijk niveau blijven de gepensioneerdenverenigingen de politiek bestoken om de koopkrachtdaling van gepensioneerden te stoppen en/of te compenseren. Die daling wordt mede veroorzaakt door de nieuwe financiële voorwaarden (het Financiële Toetsingskader) waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. Want, als gevolg van die nieuwe voorwaarden moeten er veel hogere buffers worden aangehouden dan voorheen. Daardoor wordt het steeds lastiger om te kunnen indexeren.

 

Rekenrente

Voor het berekenen van de premie mag een andere rekenrente worden gebruikt dan voor het berekenen van de verplichtingen,die door diezelfde premie moeten worden betaald. Zo blijft het mogelijk dat er te weinig premie wordt betaald!

 

Jaarrekening
De ALV heeft de jaarrekening 2015, die met een positief saldo is afgesloten, goedgekeurd evenals de begroting voor 2016.

  • De contributie blijft € 25.
  • Eind 2015 was de VDP gegroeid tot 1.272 leden.
  • Bestuurslid Ton Baaten is voor 3 jaar herkozen in het bestuur.
  • De heer Bert Theunissen is toegetreden tot de kascommissie.


Inleiding Jheronimus Bosch

Na de lunch heeft Mevrouw Barbara Mensink, conservator bij het Noordbrabants Museum, de aanwezigen geïntroduceerd in de wondere wereld van Jeroen Bosch.

 

Dankzij haar uitgebreide en informatieve inleiding over de schilder en zijn tijd én de manier waarop de tentoonstelling tot stand is gekomen, konden de museumbezoekers volop genieten van de tentoonstelling.


Meer informatie

 

Foto-impressie

Slideshow: ALV_2016