Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 55

Geplaatst op 08-07-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 55 

 8 juli 2016 

Commentaar op PDN Jaarbericht 2015

In het recent gepubliceerde Jaarbericht 2015 legt het PDN-bestuur uit: hoe de externe ontwikkelingen het fonds beïnvloeden, welke maatregelen het bestuur heeft  genomen, met welke afspraken in het gewijzigde pensioenreglement men heeft ingestemd, etc.

 

Wij hebben geconstateerd dat een aantal zaken — die met name gepensioneerden raken — NIET wordt vermeld:

  • In de afgelopen jaren is er 100-200 miljoen Euro's te weinig premie betaald door de werknemers.
  • In de nieuwe pensioenovereenkomst hebben de sociale partners de zg. dempingssystematiek gewijzigd. De premie-achterstand wordt dus nooit meer ingehaald.
  • De sociale partners hebben voor de komende periode een 'prudente' premie afgesproken. In het 3e jaar wordt geëvalueerd of die premie voldoende zal zijn. Maar er wordt pas ingegrepen als er een premietekort van minimaal € 60 miljoen ontstaat.
  • Door beperking van de inhaaltermijn (max. 15 jaar) lopen gepensioneerden het grootste risico dat de indexatie-achterstand niet gecompenseerd wordt.
  • Het pensioenfonds heeft gekozen voor een 7-jarig herstelplan. Echter bij een 10-jarig plan heeft men meer tijd om korten te voorkomen of de hoogte van de korting te beperken.
  • Etc. etc.
PDF-LogoLees het volledige commentaar op onze website.


 

Wij zijn nog bezig met een analyse van het uitgebreide PDN Jaarverslag 2015. In een volgende Nieuwsflits informeren wij u over onze bevindingen terzake.

PDN_logo


Uw aktie kan ons helpen

Iedere gepensioneerde heeft het Jaarbericht 2015 van PDN ontvangen. Maar alleen u — als lid van de VDP — ontvangt onze commentaren.

Stuur daarom deze e-mail door naar ex-collega's, die mogelijk nog geen lid zijn van onze vereniging. Wellicht dat ook zij zich bij ons willen aansluiten en wij nog beter de belangen van de PDN-gepensioneerden kunnen behartigen.