Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 56

Geplaatst op 27-07-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 56 

 27 juli 2016 

Maakt u nog niet (volledig) gebruik van de PPS regeling?

De Pre-Pensioen Spaarregeling (PPS) van DSM wijzigt per 1 oktober 2016 ingrijpend. Iedereen met een PPS-toezegging is hierover geïnformeerd door het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Vele toekomstige gebruikers zijn boos over de ingrijpende wijzigingen, die nadelig voor hun kunnen uitpakken. Daaronder zijn zeker ook de slapers met een PPS-saldo.

 

Sociale partners

Toch hebben sociale partners met deze afspraken akkoord moeten gaan. De Nederlandse Bank heeft het PDN-bestuur aangesproken op de onevenwichtigheid in afspraken die gelden voor deelnemers, die spaarden via de PPS-regeling, en de normale pensioenregeling.

Vakbonden

De vakbond Synergo heeft nog onderzocht of de wijzigingen, die per 1 oktober  ingaan, juridisch aangevochten kunnen worden. De vakbondsjurist zag een kleine juridische opening in de procedure, die is gevolgd om tot deze wijzigingen te komen.

 

Echter vraag om ondersteuning voor deze procedure bij andere belangenorganisaties bij ex-DSM bedrijven leverde niets op, omdat bij hen de juridische analyse juist een negatief resultaat opleverde. Uiteindelijk hebben alle vakorganisaties zich neergelegd bij de wijzigingen in de PPS-regeling.

 

Opties

PPS-deelnemers hebben vanaf 1 oktober 2016 de volgende mogelijkheden:

  • het prepensioenkapitaal laten omzetten in ouderdomspensioen en partnerpensioen; of
  • het prepensioenkapitaal laten staan in een aangepaste PPS-regeling; of
  • het prepensioenkapitaal vóór 1 oktober 2016 omzetten in een prepensioenuitkering.
De laatste optie geldt alleen voor deelnemers ouder dan 60 jaar (d.i. geboren vóór 1 oktober 1956).

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar: