Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 59

Geplaatst op 10-10-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 59 

11 oktober 2016 

PDN neemt vragen van VDP als leidraad voor gesprek met achterban

 

Na diepgaande analyse heeft het bestuur van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) — in augustus — een uitgebreide reactie op het Jaarverslag 2015 gestuurd aan de voorzitter van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), dhr. Nicolai. Een kopie van dit schrijven was gericht aan de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO), dhr. Aertsen.

 

Deze reactie bevatte niet alleen vragen ter opheldering van een aantal onduidelijke zaken. Ook werden er kritische opmerkingen geplaatst en constructieve voorstellen gedaan m.b.t. diverse onderwerpen, zoals:

  • het tijdstip van publikatie van het jaarverslag;
  • het verdwijnen van een ambitie en doelstellingen t.a.v. het streven naar een nominale uitkering, indexeren van pensioenopbouw, voorkomen van pensioenkorting, optimaliseren van beleggingsopbrengsten, etc.;
  • de onevenwichtige belangenafweging bij o.m. het bepalen van een kostendekkende penioenpremie, het beperken van de indexatie inhaaltermijn;
  • enz. enz. enz.

Vooralsnog hebben wij geen antwoord gekregen op onze vragen en opmerkingen.

PDN_logo_150px


Het PDN-bestuur heeft toegezegd binnenkort een bijeenkomst te beleggen, waarin het jaarverslag wordt besproken, met vertegenwoordigers van alle deelnemers.


Men heeft toegezegd dat onze vragen en opmerkingen worden gebruikt als input voor de presentatie van het bestuur en de discussie daarover.

Wij zijn aanwezig bij die bijeenkomst en zullen hierbij nadrukkelijk uw belangen vertegenwoordigen.
________________________________________
PDF-LogoLees meer in de brief van het VDP-bestuur.