Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 61

Geplaatst op 20-10-2016  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 61 

22 oktober 2016 

Alle hens aan dek om korting te voorkomen

In de voorgaande Nieuwsflits hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de huidige beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) gezakt is tot beneden de 100% en dat pensioenkorting nu heel dichtbij lijkt.

 

Ook hebben wij u verteld dat niet gekort zou moeten worden, omdat — naar onze mening — PDN voldoende rendement*) over het vermogen maakt om aan de verplichtingen t.o.v. actieven, slapers en gepensioneerden te voldoen. Dit kan worden getoetst met de zg. kasstroommethode.  Een methodiek die de uitkomsten van de beleidsdekkingsgraad relativeert. 

 

Alle hens aan dek

Naast een appèl van de landelijke ouderenorganisaties aan de regering, heeft de VDP:

  • het bestuur van het PDN,
  • het Verantwoordingsorgaan, alsmede
  • de vertegenwoordigers van de vakorganisaties,
opgeroepen om de voorstellen van de ouderenorganisaties actief te ondersteunen.

Lees meer in het afschrift van de betreffende e-mails.


*) Het rendement van PDN bedraagt over de afgelopen 10 jaren gemiddeld 5,5% per jaar.  

knvg-logo

De ouderenorganisaties hebben een uiterst beroep gedaan op staatssecretaris Klijnsma en minister-president Rutte om korting op pensioenen in 2017 te voorkomen. Voor meer informatie zie: