Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 71

Geplaatst op 21-06-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen

Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 71 

21/06/2017 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Alweer twee maanden geleden werd — op dinsdag 11 april 2017 — 

de 6e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VDP gehouden in 's Hertogenbosch. Deze ledenvergadering werd door 85 deelnemers bezocht. Ook dit jaar mochten wij weer nieuwe leden ontmoeten.

 

Ledenvergadering

In de ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden over de werkzaamheden en de financiën van het afgelopen jaar. Verder is o.m. besloten om — voor het verenigingsjaar 2017 — de contributie van de leden, die rechtstreeks aan de VDP betalen, eenmalig te verlagen met €2,50.

 

Zie de concept notulen*) voor een overzicht van hetgeen is besproken tijdens de ALV en waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. Mocht u opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze notulen dan horen wij die graag van u.

 

*) De notulen worden definitief vastgesteld op de ALV in 2018.

 

Presentatie

Na de ledenvergadering heeft de heer Joop Blom — actief binnen de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVPG) — een inleiding gegeven over de ontwikkelingen in de zorg, welzijn en wonen.

Wat hij vooral onder onze aandacht wilde brengen is dat wij, gepensioneerden, na moeten denken hoe wij oud willen worden, in welk huis, met welke voorzieningen, in welke omgeving en met welke zorg van wie. 

 

tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.