Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 79

Geplaatst op 04-10-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners
Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 79

7/10/2017

Reacties op het VDP Pensioenmanifest

Recentelijk heeft u een Nieuwsflits ontvangen m.b.t. het Pensioenmanifest, waarin de uitgangspunten van de VDP zijn verwoord met het oog op een toekomstbestendig pensioenstelsel. Dit document is de leidraad in de discussies met betrokken partijen en voor het beoordelen van voorstellen terzake. 

 

Diverse leden hebben hun — zeer welkome — reacties gegeven op de inhoud van het manifest. E.e.a. heeft er toe geleid dat het manifest is uitgebreid met een paragraaf betreffende bestaande pensioenaanspraken, t.w.: "Wijzigingen in het pensioenstelsel mogen bestaande pensioenaanspraken niet aantasten". 

 

Door het bestuur is antwoord c.q. uitleg gegeven op de — door leden — ingezonden vragen/opmerkingen. Klik voor een overzicht.   

PDF-Logo

Klik om het VDP Pensioenmanifest
te downloaden en te lezen.


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.