Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 83

Geplaatst op 15-12-2017  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners
Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 83

15/12/2017

Korten, indexeren of ....?

Gezien de commotie in de afgelopen jaren rond dekkingsgraden, is het aan het einde van het jaar telkens weer spannend. In het afgelopen jaar stegen de dekkingsgraden gestaag. Eind november 2017 kwam de dekkingsgraad van PDN uit op 109,8 % en de beleidsdekkingsgraad op 107,2%. Allemaal hoopgevende signalen.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. Hij wordt bepaald door het pensioenvermogen van een fonds te delen door zijn pensioenverplichtingen. Als deze deling boven de 100% uitkomt heeft een fonds voldoende vermogen om aan zijn pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Wel moet het fonds beschikken over een vermogensoverschot (boven de 100%) om tegenslagen te kunnen opvangen.

 

Beleidsdekkingsgraad

Aan de hand van de dekkingsgraad wordt de beleidsdekkingsgraad bepaald. Die beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is bepalend voor al dan niet indexeren danwel korten van pensioenen. In de wet op de financiële toetsing van pensioenfondsen is in dat kader vastgesteld dat een pensioenfonds:

  • mag beginnen met voorzichtig te indexeren wanneer de beleidsdekkingsgraad boven de 110% ligt, en
  • de pensioenen moet korten wanneer de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar en de 5 aaneengesloten jaren daarvoor onder de 104,2% (= minimumniveau) ligt.

Korten?

Eind vorig jaar lag de beleidsdekkingsgraad van PDN met 98,8% ruim onder het vereiste minimumniveau. Als die lijn zich de komende 5 jaren had voortgezet, dan had het PDN-bestuur moeten besluiten om in 2022 de pensioenen te korten. Echter naar onze verwachting zal de beleidsdekkingsgraad eind van dit jaar 3 tot 4% boven het vereiste minimumniveau uitkomen. Het gevaar van korten in 2022 lijkt daarmee geweken.


Indexeren?

De beleidsdekkingsgraad van PDN zal eind dit jaar naar onze verwachting niet boven de 110% liggen. Derhalve kan er ook volgend jaar niet worden geïndexeerd. Het gaat echter wel in de goede richting. Aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) nog niet voornemens is de renteniveaus te verhogen, zal het renteniveau voorlopig nog op het huidige lage niveau blijven.

 

Maakt PDN ook in 2018 een positief rendement, dan is er kans op een (geringe) indexatie in 2019. Volledige indexatie is volgens PDN pas mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van ca. 125%.

PDN_logo_150px

Klik voor meer informatie over de PDN-dekkingsgraden.


tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.