Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

VDP Nieuwsflits 86

Geplaatst op 11-02-2018  -  Categorie: Nieuwsflitsen  -  Auteur: Pierre Mulleners
Vereniging van DSM gePensioneerden  

Nieuwsflits 86

12/02/2018

PRACHT-cursus (2018)

Al maandenlang berichten de media over de ontwikkelingen m.b.t. het bestaande en een mogelijk nieuw pensioenstelsel. Ook al heeft Nederland het op één na beste pensioenstelsel ter wereld, toch dreigt onze 'oudedagsvoorziening' in woelig vaarwater terecht te komen. Het kabinet Rutte III zal knopen moeten doorhakken en beslissingen gaan nemen m.b.t. ons pensioenstelsel. De Europese Unie lijkt haar dramatische rentekoers te gaan bijstellen, met gevolgen voor onze pensioenen. Allemaal zaken die nogal wat tekst en uitleg vragen. 

 

Ontwikkelingen

In 2016 hebben onze bestuursleden Harrie Wijnans en Ton Baaten de — door hun samengestelde — PRACHT-cursus over de pensioensystematiek gegegeven. Op diverse lokaties in het land werden tientallen leden en andere geïnteresseerden uitgebreide geïnformeerd over zaken als: het Nederlandse pensioenstelsel, het pensioenproces bij DSM/PDN, de invloed van rente, uitleg over dekkingsgraden, toelichting op pensioenpremie en indexering, etc.

 

Een andere kijk
Ook de VDP heeft in de afgelopen maanden niet stil gezeten. Om met name de situatie van de huidige gepensioneerden zeker te stellen en waar mogelijk te verbeteren, hebben onze pensioendeskundigen het transparant Financieel Toetingskader (tFTK) ontwikkeld.

 

Onze PRACHT-cursus

Bij diverse onderwerpen is inmiddels e.e.a. dusdanig veranderd, dat tekst en uitleg zeer zinvol is. Daarvoor is het echter nodig om allereerst het huidige stelsel goed te begrijpen. Dit alles en nog meer komt aan de orde in een geactualiseerde PRACHT-cursus.

 

Echter het kost nogal wat tijd en moeite om zo'n cursus te actualiseren. Daarom willen wij graag weten of u geïnteresseerd bent in zo'n cursus.

 

Klik en laat het ons weten!

PRACHT-logo_300px

 

tip-clipartStuur dit bericht naar iemand die (nog) geen lid is van VDP en ook geïnteresseerd is in het nieuws.