Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

De Pensioencommissie informeert

Marius Weehuizen

Marius Weehuizen

voorzitter cie.

De Pensioencommissie bespreekt diepgaand (actuele) pensioen-onderwerpen en adviseert het VDP-bestuur terzake.


18 november 2020

Dat het pensioenstelsel in Nederland ingrijpend zal worden gewijzigd, is veelvuldig in het nieuws geweest. In juni van dit jaar is hiervoor een pensioenakkoord gesloten. De nieuwe wetgeving voor de wijziging wordt binnenkort verwacht.
Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen zijn omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel.

Uitkering en vermogen

Uiteraard heeft dat alles ook gevolgen voor ons pensioenfonds PDN en derhalve ook voor u als pensioengerechtigde bij dit pensioenfonds. De belangrijkste consequentie voor u is, dat u in het nieuwe stelsel geen persoonlijke aanspraak meer zult hebben op uw pensioenuitkering. Maar op uw eigen individueel pensioenvermogen. De pensioenuitkering wordt gebaseerd op dit vermogen.

De hoogte van uw pensioenuitkering is derhalve afhankelijk van de ontwikkeling van uw pensioenvermogen en staat dus niet vast.

 

Voor u persoonlijk

Hoe het nieuwe stelsel voor u persoonlijk uitpakt is mede afhankelijk van de wijze waarop de wijziging bij PDN wordt ingevoerd. Dit wordt het 'invaren' genoemd. Hierbij moeten verschillende keuzes gemaakt worden, die een grote invloed op uw pensioen kunnen hebben.


Wat doen wij?

Als behartiger van uw belangen volgen wij de ontwikkelingen op de voet.  We zetten ons in om te bepalen hoe het 'invaren' voor u als pensioengerechtigde het beste dient te gebeuren. Gelukkig hebben wij in eigen kring veel kennis en ervaring om hieraan invulling te geven. Bovendien hebben wij ons verzekerd van externe deskundigheid.

Momenteel besteden wij veel tijd en energie aan het in kaart brengen van de keuzemogelijkheden voor PDN binnen het nieuwe stelsel. Daarbij analyseren wij ook de voor- en nadelen, die deze keuzes met zich meebrengen.

Wie beslist?

Als wij ─ VDP ─ hebben bepaald hoe de pensioengerechtigden het beste kunnen worden 'ingevaren', betekent dat niet dat dit ook zo zal gebeuren. De beslissingen daarover worden genomen door de sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds.
Wel kunnen wij invloed uitoefenen.


Meer steun

Hoe meer pensioengerechtigden de VDP steunen des te beter.
Spoor daarom de PDN-pensioengerechtigden in uw omgeving aan om ook lid te worden. Vraag hen in ieder geval hun e-mail adres door te geven, opdat wij ook hen in de toekomst op de hoogte kunnen houden. [OPM. Deze laatste optie is moeilijk te 'managen']

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, stel deze dan in de forumdiscussie op deze pagina.

Met groet, Marius Weehuizen

Uw reactie ...

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Rob Housmans
19 jan 2021 15:30

Is de conclusie juist dat deze aanpak ook geldt voor alle op dit moment gepensioneerden? En hoe kan ik dan invloed hebben op de groei van mijn vermogen? En wat gebeurd er met mijn vermogen op het moment van mijn overlijden? Of is het dan ineens niet meer mijn vermogen?

Pierre Mulleners
12 nov 2020 19:02

sefwxfv d fbv fd cbfc v v c c v vb b c cb c 25 6ghn hhg

Pierre Mulleners 13 nov 2020 09:15
@Pierre Mulleners 12 nov 2020 19:02

Dit is een reactie op het bovenstaande bericht.