Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

pracht-logo-200

Het PensioenRaadsel, Actueel, Correct en Helder Toegelicht, oftewel de PRACHT-cursus, is een initiatief van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) om inzicht te verschaffen in de — voor velen — ingewikkelde pensioenmaterie. De cursus is samengesteld door de VDP-bestuursleden Ton Baaten en Harrie Wijnans en werd door hen 9x gepresenteerd, in 2016 en 2018, op diverse locaties in het land. In totaal hebben meer dan 250 leden (en andere geïnteresseerden) in halve dagdelen aan de cursus deelgenomen.

Onderwerpen

In de cursus zijn de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Het bedrijfspensioen:
  - De Nederlandse oudedagsvoorziening
  - Het proces om tot een DSM bedrijfspensioen te komen
  - De governance bij het Pensioenfonds DSM Nederland
 2. De invloed van de rente op pensioenen
 3. Pensioen en solidariteit
 4. De pensioenovereenkomst
 5. De pensioenpremie
 6. Het eigen vermogen van het pensioenfonds
 7. Dekkingsgraden
 8. Indexering
 9. Het VDP transparant Financieel ToetsingsKader (tFTK)
pracht-250-2

Als 250-ste cursist ontvangt Theo Hukkelhoven een weerhuisje, ter illustratie van de veranderlijkheid in pensioenenland.

 

pdf-logo-150 Klik als u de cursus (nog eens) wilt
bekijken of downloaden ()

 

 

abcKlik voor een alfabetisch overzicht en uitleg
over pensioentermen.