Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Sociale partners

pensioen-invloed

Aan de basis van uw pensioen ligt de overeenkomst die de sociale partners hebben gemaakt in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). In relatie tot het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) zijn de contractpartners van uw pensioenovereenkomst:

 • de (ex-) werkgever, bv. DSM Nederland, en
 • de vakbonden:  ABW, CNV, De Unie, FNV Bondgenoten en Synergo-vhp.

(Ex-)werkgever

De (ex-)werkgever is verantwoordelijk voor:

 • de pensioenafspraken die binnen de CAO worden gemaakt met de vakorganisaties; en
 • de overeenkomst — met het pensioenfonds — over de uitvoering van deze pensioensafspraken.

Tevens is de (ex-)werkgever vertegenwoordigd in diverse geledingen van het pensioenfonds.
 

Vakbonden

Vakbonden hebben in Nederland een unieke positie. Zij vertegenwoordigen op tal van fronten de werknemers, ongeacht het aantal werknemers dat lid is van een vakbond. Hun machtspositie ligt verankerd in tal van wet- en regelgeving, zoals:

 • vakbonden kunnen een collectieve arbeidsvoorwaardelijke regeling (CAO) afspreken die voor alle werknemers (dus ook voor niet-leden van een vakbond) bindend is;
 • vertegenwoordigers van vakbonden hebben zitting in de Sociaal-Economische Raad (SER).

  Overige partijen

Naast de sociale partners spelen een aantal partijen, met vaak uiteenlopende belangen, een belangrijke rol inzake uw pensioen, zoals bijvoorbeeld:

 • De overheid, m.n. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • De wettelijke toezichthouders en adviesorgaan:
  • de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
  • De Nederlandsche Bank (DNB) en
  • de Sociaal Economische Raad (SER) 
 • Het pensioenfonds: Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), met:
  • het bestuur,
  • het Verantwoordingsorgaan,
  • de Raad van Toezicht, en
  • het uitvoerend orgaan DSM Pension Services (DPS).
 • De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) en
  • de koepelorganisaties van gepensioneerdenverenigingen
 • Etc.