Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Vakbonden

vakbondsleden

In relatie tot de actieve deelnemers van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) opereert een aantal vakbonden: CNV, FNV, De Unie en Synergo-vhp. Elk met min-of-meer specifieke doelgroepen en doelstellingen. Bij alle vakbonden kunnen senioren lid zijn; meestal met gereduceerd tarief voor contributie. Ook geven alle bonden aan, zich in te zetten voor de inkomenspositie van gepensioneerden c.q. senioren. Wat echter overal buiten beeld blijft: hebben gepensioneerden zeggingskracht inzake pensioenafspraken binnen de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)? Nee, want de sociale partners (werkgever en vakbonden) maken in de CAO afspraken over de hoogte en besteding van de loonruimte. Onduidelijk hierbij is, in hoeverre en door wie de belangen van gepensioneerden worden behartigd.