Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Leden

leden

Als u reeds gepensioneerd bent of binnenkort met pensioen gaat, dan hebt u vast bemerkt dat de pensioenwereld in beroering is. Generaties worden tegen elkaar uitgespeeld. Solidariteit is langzamerhand ver te zoeken. De overheid maakt steeds strengere spelregels. Pensioenfondsen zien zich genoodzaakt onpopulaire maatregelen te nemen.

 

Als individu voelt u zich verloren en niet in staat om een vuist te maken als uw belangen in het gedrang komen.
ALLEEN SAMEN staan we sterk ....

 

Wie behartigt uw belangen

De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) werd op 3 mei 2011 opgericht met als doel: "het behartigen van de belangen van haar leden en van degenen die lid van de vereniging kunnen zijn:

  • primair met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen jegens Koninklijke DSM N.V. en/of DSM Nederland B.V. en hun eventuele rechtsopvolger(s) en
  • secundair tot de sociale en economische belangen van de leden en potentiële leden van de vereniging." .......

Hoe behartigen wij uw belangen?

Dat doet de VDP door:

  • aandacht vragen voor uw belangen bij: de (ex-)werkgevers, de vakorganisaties, het PDN-bestuur en het Verantwoordingorgaan (VO);
  • bevorderen van kennis en kunde omtrent pensioenregelingen en alles wat daarmee te maken heeft; en
  • voorlichten van de leden over de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en uitkeringen.

Tevens is de VDP aangesloten bij de KG (Koepel Gepensioneerden), de landelijke organisatie die direct invloed uitoefent op de politiek, de overheid, de werkgevers en de vakorganisaties. Deze organisatie is betrokken bij het overleg rond het nieuwe pensioenstelsel.

Wie kunnen lid zijn?

Alle pensioengerechtigden, die (binnen 3-4 jaren) pensioen of uitkering ontvangen van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) zoals:

  • ouderdomspensioen,
  • nabestaandenpensioen,
  • prepensioen, of
  • een daarmee vergelijkbare uitkering ingevolge een vervroegde uittredingsregeling.