Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN Dekkingsgraad mei 2024: 127,6% Beleidsdekkingsgraad: 126,9%

Ledenvergadering weer een succes!

 

 

 

 

 

vergaderen

Zo'n 100 VDP leden verzamelden zich op 24 april voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

alv-2024Lees meer in deze Nieuwsflits

 

 

 

 

 

vergaderen

Tijdelijke oplossing noodzakelijke versterking van het bestuur

In Nieuwsflits 228 werd een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Dit heeft helaas nog niet geleid tot de noodzakelijke versterking van het bestuur, maar er is een tijdelijke oplossing gevonden.

 

Lees meer in Nieuwsflits 231

Op weg naar nieuw pensioenstelsel

Tijdens de ALV stond de middag in het teken van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (WTP).


Ook ons PDN pensioen gaat straks over naar het nieuwe stelsel.

 

Lees meer in Nieuwsflits 232

VDP over nieuw pensioen

Tijdens de ALV heeft Ton de Boer de inzet van de VDP bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gepresenteerd. De VDP ijvert voor

 

'een koopkrachtig pensioen, nu en in de toekomst'.

 

Lees meer in Nieuwsflits 233

Koepel Gepensioneerden: Nieuws

koepel-gepensioneerden 

 

Reactie Koepel Gepensioneerden op Hoofdlijnenakkoord

De Koepel Gepensioneerden en haar partners van de Seniorencoalitie hebben maandag 3 juni als reactie op het Hoofdlijnenakkoord een brief gestuurd aan ...

Lees hier de reactie op het Hoofdlijnenakkoord die de Koepel Gepensioneerden  heeft gestuurd.

Download hier het overzicht van de verschillende aandachtspunten die de coalitie heeft opgesteld n.a.v. het Hoofdlijnenakkoord.

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 20 2024 (2e deel) van de Koepel.

 

Kamer scherp op hoorrecht

Hoewel er in het onlangs afgesloten Hoofdlijnenakkoord niets te vinden is over pensioen, vinden er in de Tweede Kamer natuurlijk nog wel gewoon debatten over plaats.

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 19 2024 van de Koepel.

Hoofdlijnenakkoord zegt niks over pensioenen

Zelfs met een vergrootglas is het woord pensioen niet te vinden.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 17 2024 van de Koepel.

 

Koepel Gepensioneerden organiseert weer een succesvolle scholingsdag

Inmiddels de vierde voorlichtingsdag.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 14 2024 van de Koepel.
De presentaties van deze voorlichtingsdag kunt u hier downloaden (pdf).

 

Nu hoort u het ook eens van een ander:
Koopkracht gepensioneerden kreeg flinke knauw

De Koepel Gepensioneerden wijst er al een tijd op dat gepensioneerden al jarenlang onderaan alle koopkrachtplaatjes bungelen. Dat is niet in de laatste plaats vanwege het vaak meer dan tien jaar lang bevroren zijn van hun aanvullende pensioen, en dat terwijl de prijzen wel steeds omhoog zijn gegaan.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 12 2024 van de Koepel.
Het bericht van het CBS vindt u hier

 

Minister roept vakbonden en werkgevers opnieuw op gepensioneerden serieus te nemen

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 11 2024 van de Koepel.
Bekijk de video

Gepensioneerden ABP mogen 'eindelijk' hun zegje doen over nieuw pensioen

Actie Koepel Gepensioneerden leidt tot beweging bij sociale partners ABP

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 10 2024 van de Koepel.
Bekijk NOS Journaal video

 

Oproep: neem hoorrecht serieus!

Pensioen Pro (hèt blad over pensioenen in Nederland) besteedde in een paginagroot artikel aandacht aan de enquête die de Koepel recent onder haar lidverenigingen hield.

Belangrijkste conclusie: daar waar het in de nieuwe Pensioenwet aan verenigingen van gepensioneerden toegekende hoorrecht ten aanzien van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling bij de meeste ondernemingspensioenfondsen door sociale partners ‘con amore’ wordt ingevuld, is dat bij veel bedrijfstakpensioenfondsen anders.
Daar worden bedoelde verenigingen laat uitgenodigd, minimaal betrokken en zien ze vaak maar weinig terug van hun input.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 5 2024 van de Koepel.
 
 

Alle Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden
Klik hier

Dekkingsgraad PDN mei 2024: 127,6%

Pensioenfonds DSM Nederland

 De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand mei met 1,7%-punt gestegen en bedroeg eind mei 127,6%. Gedurende de maand mei behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

 

Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2024: 126,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

 

Ontwikkeling van de (beleids) dekkingsgraden

Lees meer ► PDN dekkingsgraad

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer ►

Iedereen een nieuw pensioen, ook Eerste Kamer stemt voor pensioenwet

De nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp'ers die voor een pensioen sparen, gaat er wat veranderen.
Lees meer ► NOS

Gepensioneerden ABP mogen 'eindelijk' hun zegje doen over nieuw pensioen

Het grootste pensioenfonds van Nederland, met 3 miljoen deelnemers, kwam onlangs met een transitieplan.

Wettelijk is vastgelegd dat gepensioneerden een 'hoorrecht' hebben over zo'n plan.

Dat houdt in dat belangenverenigingen met meer dan 1000 leden er commentaar op kunnen leveren.

Lees meer ► NOS

Bekijk ► NOS Journaal video

Lees meer ► AOB

Lees meer ► in Nieuwsbrief 10 2024 van de Koepel

 

Evenwichtige belangenbehartiging

evenwicht-3

In de overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zult u vaker met de term 'evenwichtige belangenbehartiging' worden geconfronteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenaanspraken van alle groepen deelnemers in ogenschouw genomen moeten worden. Echter het betekent niet dat noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar volledige gelijkheid bij elk te nemen besluit. Wel dat besluiten in redelijkheid en billijkheid uitlegbaar moeten zijn.
  
Er staat ons nog aardig wat uitleg te wachten, bij een pensioenfonds dat bestaat uit: 47% gepensioneerden, 32% slapers en 21% actieven*).*) Waarvan minder dan 1 op de 5 lid is van een vakbond.

Recente Nieuwflitsen