Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN Dekkingsgraad januari 2024: 120,0% Beleidsdekkingsgraad: 127,6%

Nieuwsflits 224 01-02: Transitie

Het is de bedoeling dat PDN vanaf 1 januari 2026 zal overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, de zogenaamde transitie.

stopwatch

 


 

De voorbereidingen zijn complex en kosten veel tijd.
Daarbij blijft het uitgangspunt van VDP:
'een koopkrachtig pensioen, nu en in de toekomst'


Ook is er weer een 
Algemene Leden Vergadering (ALV) en wel op 24 april.


Lees meer ► in onze nieuwsflits

Koepel Gepensioneerden: Nieuws

koepel-gepensioneerden 

 

 

Oproep: neem hoorrecht serieus!

Pensioen Pro (hèt blad over pensioenen in Nederland) besteedde in een paginagroot artikel aandacht aan de enquête die de Koepel recent onder haar lidverenigingen hield.

Belangrijkste conclusie: daar waar het in de nieuwe Pensioenwet aan verenigingen van gepensioneerden toegekende hoorrecht ten aanzien van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling bij de meeste ondernemingspensioenfondsen door sociale partners ‘con amore’ wordt ingevuld, is dat bij veel bedrijfstakpensioenfondsen anders.
Daar worden bedoelde verenigingen laat uitgenodigd, minimaal betrokken en zien ze vaak maar weinig terug van hun input.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 5 2024 van de Koepel.

Succesvol webinar over overgang naar nieuw pensioenstelsel

Terwijl in politiek Den Haag nog driftig wordt (na)gepraat over de vorige zomer in werking getreden nieuwe Pensioenwet, rollen in de pensioenwereld de eerste zogenaamde ‘transitieplannen’ van de band. Daarin geven sociale partners (werkgever en vakbond of ondernemingsraad) aan wat er naar hun mening bij het pensioenfonds in kwestie moet gebeuren:
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 4 2024 van de Koepel.


Het webinar terugkijken via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=htDoebJRZCQ
gebruikte presentaties tijdens webinar.

Pensioenen weer bovenaan politieke agenda

Hoewel de nieuwe Pensioenwet op 1 juli vorig jaar is ingegaan en sociale partners en pensioenfondsen druk bezig zijn met de voorbereidingen van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, staat het onderwerp pensioen inmiddels weer bovenaan de politieke agenda.
Niet onlogisch ...
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 3 2024 van de Koepel.

 

Oproep Koepel Gepensioneerden heeft effect:
meer indexatie dan gedacht

Een paar maanden geleden was het somberheid troef in de pensioenwereld: komende januari zou er geen ruimte zijn voor het indexeren van de pensioenen. Van inflatie .... geen sprake .... voldoende geld in kas hebben om .... nieuwe pensioenregeling ..... Aldus de geluiden toen. ‘Geheel toevallig’ berichtten toen zowat alle kranten daarover. Een bewust publiciteitsoffensief om de geesten rijp te maken voor een lastige boodschap.
De Koepel Gepensioneerden is toen haar eigen publiciteitsoffensief gestart.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 41 2023 van de Koepel.

 
 

Alle Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden
Klik hier

Iedereen een nieuw pensioen, ook Eerste Kamer stemt voor pensioenwet

De nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp'ers die voor een pensioen sparen, gaat er wat veranderen.
Lees meer ► NOS

Dekkingsgraad PDN januari 2024: 121,0%

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand januari met 1,3% gestegen en bedroeg eind januari 121,0%. Gedurende de maand januari behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

 

Beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2024: 127,6%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

 

Ontwikkeling van de (beleids) dekkingsgraden

Lees meer ► PDN dekkingsgraad

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer ►

Ook de notarissen zijn boos

Oudere boos

De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN) heeft een - niet mis te verstane - 'open brief' gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer. Daarin worden de senatoren opgeroepen om "een rechterlijke toets mogelijk te maken in de nieuwe pensioenwet". 
In hun ogen is dit nodig omdat:

  • Huidige en toekomstige gepensioneerden worden ‘bestolen’door de pensioenfondsen.
  • De toezichthouders AFM en DNB niet hebben ingegrepen, ondanks gefundeerde en fundamentele negatieve beoordeling van de actuarissen.
  • Dat het daarom absoluut onaanvaardbaar is dat DNB, ook nog als enige, de bevoegdheid krijgt de transities die onder het nieuwe pensioenstelsel nodig zijn, goed te keuren zónder enige rechterlijke toetsingsmogelijkheid.
  • Zeker omdat ook de bezwaarmogelijkheid voor gepensioneerden en pensioengerechtigden wordt uitgesloten.

Lees meer ►

Indexatiebesluit blijft onverklaard

Onlangs hebben het PDN-bestuur en de CEOD (Sociale Partners) gereageerd op het verzoek van de VDP om herziening van het indexatiebesluit. Ook hadden we gevraagd om een duidelijke en getalsmatige onderbouwing van het indexatiebesluit. Klik op de links om de antwoordbrieven te lezen van:

Groot verschil van inzicht

We moeten helaas constateren dat er een groot verschil van inzicht bestaat tussen de VDP en PDN over beide indexatiebesluiten in 2022. Daarom heeft het bestuur besloten 'professioneel advies' in te winnen ter ondersteuning van onze inzichten en standpunten.

Evenwichtige belangenbehartiging

evenwicht-3

In de overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zult u vaker met de term 'evenwichtige belangenbehartiging' worden geconfronteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenaanspraken van alle groepen deelnemers in ogenschouw genomen moeten worden. Echter het betekent niet dat noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar volledige gelijkheid bij elk te nemen besluit. Wel dat besluiten in redelijkheid en billijkheid uitlegbaar moeten zijn.
  
Er staat ons nog aardig wat uitleg te wachten, bij een pensioenfonds dat bestaat uit: 47% gepensioneerden, 32% slapers en 21% actieven*).*) Waarvan minder dan 1 op de 5 lid is van een vakbond.

Recente Nieuwflitsen