Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (maart 2019): dekkingsgraad 105,2% (1,9% ↓) - beleidsdekkingsgraad 108,2% (0,3% ↓)

  Dekkingsgraad in maart gezakt met 1,9%

Pensioenfonds DSM NederlandIn de maand maart is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) met 1,9% gezakt naar 105,2%. Door de wisselende resultaten van de afgelopen maanden is de beleidsdekkingsgraad inmiddels gedaald tot 108,2%. 

Nieuwe bestuursleden

Vdp logo 250pxTijdens de recente 8e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) werd statutair afscheid genomen van voorzitter Mieke van Wagenberg en penningmeester Harrie Wijnans. Door de leden werden als nieuwe bestuursleden benoemd de heren: Harrie Govers, Jan Grooten en Ger Wagemans (voorzitter). 

ABP roept op haast te maken met nieuw stelsel

trend-downMiljoenen Nederlanders dreigen een deuk in hun pensioen op te lopen als er niet direct een nieuw pensioenstelsel komt. Maar de onderhandelingen daarover tussen het kabinet en de sociale partners schieten niet op door het hameren op de bijkomende problemen. “Je kunt niet alles aan de voorkant gladstrijken”, zegt Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van ambtenarenfonds ABP. 

Consumentenprijzen 1,7 procent hoger in 2018


Marktdenken haalt pensioenstelsel onderuit

sad-piggy-bank 2De betonrot van de marktwerking heeft de publieke sector aangetast. Dat zegt Herman Tjeenk Willing, oud-Raad van State vicepresident, in zijn boek ‘Groter denken, kleiner doen’. Ook ons pensioen is verkwanseld aan de markt, zegt Jan Tamerus in een publicatie op de website Pensioen Pro. Het gevolg: de burger raakt zijn vertrouwen in dit sociale instituut kwijt. 

Nieuws uit de bestuurskamer

Pensioenfonds DSM NederlandOm bestuurlijke werkzaamheden verder te verbeteren en vanwege verplichtingen die voortkomen uit Europese Wet- en regelgeving (IORP-II richtlijn), heeft het bestuur van het Pensioenfonds DSM Nederland een drietal commissies aangesteld die bestuursbesluiten voorbereiden en advies aan bestuur geven. 

Overheid deed greep in pensioenkas

bank-robberHet kabinet klaagt steen en been over de ‘slechte’ positie van de Nederlandse pensioenfondsen, waardoor een hervorming van het pensioenstelsel noodzakelijk is. Die kortingen zouden helemaal niet nodig zijn als het kabinet ten aanzien van de pensioenfondsen een meer realistische berekeningssystematiek zou kiezen. Overal in Europa worden de rendementen van pensioenfondsen hoger ingeschat dan in Nederland. 

  Meer informatie ...

  Recent nieuws ...

Zoet voor Italianen, zuur voor Nederlandse gepensioneerden 


Pensioendiscussie vertroebelt door verkeerde aannames 


PDN: ook in 2019 helaas geen verhoging van de pensioenen 


Ouderenorganisaties reiken minister de hand


Oud-minister Edith Schippers nieuwe president DSM Nederland


Onfris politiek spel met belang van gepensioneerden als inzet


 Pensioenramp dreigt


Pensioen steeds minder waard


Gepensioneerden gaan er in 2019 op vooruit


Mila Hoekstra treedt toe tot Raad van Toezicht PDN