Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN augustus 2022: dekkingsgraad 132,6% (+6,8%) - beleidsdekkingsgraad 120,8 % (+1,9%)

Regionale Informatiebijeenkomsten: 12/10 Zwolle (Hotel Wientjes) - 18/10 Delft (Lijm & Cultuur) - 9/11 Heerlen (Auberge de Rousch)

Regionale informatiebijeenkomsten 2022

discussieVDP organiseert weer Regionale Informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen uiteraard de actuele 'hete hangijzers' aan de orde. Zoals: koopkracht en indexatie, het nieuwe pensioenstelsel en de ontwikkelingen bij het pensioenfonds PDN en de pensioenuitvoerder DPS.

 

De bijeenkomsten worden gehouden in:

 • ZWOLLE (Hotel Wientjes) op woensdag 12 oktober 2022 (14:00-16:00 uur)
 • DELFT (Lijm & Cultuur)  op dinsdag 18 oktober 2022 (11:00-13:00 uur) 
 • HEERLEN (Auberge de Rousch) op woensdag 9 november 2022 (14:00-16:00 uur).

Klik voor meer informatie en aanmelden ►

Laat je stem horen

Pensioenfonds DSM NederlandWellicht hebt u een of meerdere e-mail(s) ontvangen van uw pensioenfonds PDN m.b.t. een deelnemersonderzoek. Als deelnemer van PDN kunt u nl. uw voorkeur uitspreken over enkele basiskenmerken van de nieuwe pensioenregeling. Dit online onderzoek is nog toegankelijk tot 10 oktober a.s.

Echter ons bereiken klachten m.b.t. de bereikbaarheid van het onderzoek. E-mails worden soms als ongewenst aangemerkt en belanden vervolgens in de spam-box. Hiermee gaat de mogelijkheid verloren om uw mening te geven over een essentiële zaak, UW PENSIOEN.

Mocht u dit probleem herkennen, neem dan contact op met de PDN Helpdesk (ndp.ofni.[antispam].@dsm.com).

KG Nieuwsbrief 43

 • Inflatie en koopkacht
  Presentatie over inflatie en inkomensontwikkeling. Inflatie in tijden van geopolitieke onrust. Inkomensontwikkeling in 10 jaar tijd. Lees meer ► 
   
 • Aanpassing schema behandeling nieuwe Pensioenwet in Tweede Kamer.
  De behandeling van de nieuwe wet neemt veel meer tijd in beslag dan coalitiepartijen aanvankelijk hadden ingeschat, niet in de laatste plaats door de kritiek die de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties op het wetsvoorstel hebben. Lees meer ►

Koopkrachtherstel PDN-gepensioneerden in 2023 mogelijk

Vdp logo 150pxIn de aanloop naar de 3e dinsdag in september heeft het kabinet een set van maatregelen afgesproken om de torenhoge inflatie voor sommige groepen te compenseren. Daarbij hoort ook een verhoging van de AOW, via de koppeling met het minimumloon. Maar wat gebeurt er met het PDN-pensioen?

Volledige indexatie van de pensioenen is binnen de kaders van de' Motie van Dijk' mogelijk en zou ca. +14% moeten zijn per 1 januari 2023.

► Lees meer

Vakbond FNV eist automatische inflatiecorrectie voor alle werknemers!

Gepensioneerden moeten aan bak

Vdp logo 150px

  Het zijn roerige tijden voor gepensioneerden: gierende inflatie én het nieuwe pensioenstelsel:
 • Het VDP-bestuur zal zich volledig gaan richten op de noodzaak voor maximale indexatie aan het einde van het jaar. Hierbij treedt het bestuur in overleg met de Sociale Partners en PDN.
 • PDN stuurt binnenkort een enquête uit naar alle PDN deelnemers waarmee zij inzicht willen krijgen in de keuzes t.a.v. de inrichting van ons pensioen in de toekomst.

► Lees meer

2023 is geen doel op zichzelf voor nieuwe pensioenwet ...

Nieuw lid PDN Verantwoordingsorgaan

meindert-dijkstra

Ingaande 1 september 2022 is Meindert Dijkstra benoemd als lid van het PDN Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Als eerstvolgende verkozene uit de laatste verkiezingen is hij de opvolger van Harry Govers, die medio juni j.l. zijn lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan heeft beëindigd.
► PDN

 

DSM verschuilt zich: onacceptabel!

DSM_500 Pensioenfonds DSM Nederland

In mei j.l. heeft het bestuur van VDP zich in een brief gericht aan DSM Nederland (DSM) en het bestuur van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) over de verantwoordelijkheid voor de uitblijvende indexatie door de lage dekkingsgraad van het fonds. T.a.v. ons pensioen heeft de President DSM Nederland een dubbelrol, nl. als (ex-)werkgever en als voorzitter van het PDN-bestuur. Echter de werkgever DSM neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de situatie waarin het pensioenfonds PDN de pensioenen jarenlang niet heeft geïndexeerd.

► Lees meer

Ons nieuwe pensioen

RijksoverheidOp de website onsnieuwepensioen.nl kunt u informatie op hoofdlijnen vinden, over de voorgenomen nieuwe regels voor pensioen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaan deze regels naar verwachting per 1 januari 2023 in. De Wet toekomst pensioenen (WTP) is een uitwerking van een breed pakket van afspraken tussen het kabinet en sociale partners uit 2019. ► SZW

Doordat de inflatie dit jaar omhoog knalt ...

Financiële ontwikkelingen PDN

Betreft
* miljoen euro's 
  2021
Q4
2022
Q1
2022
Q2
Pensioenvermogen* 8.212 7.909 7.207
Pensioenverplichtingen* 7.111 6.424 5.624
Rendement % 8,2 -3,0 -11,4
Dekkingsgraad % 115,5 123,1 128,1

 Lees meer ► PDN

Onbegrijpelijk besluit PDN-bestuur

rode-kaart

Op verzoek van het VDP-bestuur heeft het pensioenfonds PDN de documenten gedeeld, die aan de basis hebben gestaan voor de besluitvorming over de indexatie. Echter, waarom het PDN-bestuur heeft besloten om per 1 juli 2022 maar 'half' te indexeren wordt niet toegelicht. De VDP Pensioencommissie heeft deze documenten bestudeerd en kan niet begrijpen waarom niet tot volledige indexatie is besloten.
► Lees meer