Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (juni 2019): dekkingsgraad 101,6% (1,3 ↓) - beleidsdekkingsgraad 106,8% (0,6% ↓)

  Hogere AOW houdt koopkracht op peil

fnv-logoDe FNV vindt korten op de pensioenen niet nodig. Maar mocht het toch zover komen, dan wil de vakbond dat de AOW-uitkeringen omhoog gaan om de koopkracht van huidige en toekomstige gepensioneerden op peil te houden. De FNV is van mening dat het kabinet de verantwoordelijkheid heeft om de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. 

De komende pensioentafel

meeting-2Minister Koolmees heeft het voorstel gedaan om een speciale klankbordgroep in het leven te roepen waarin seniorenorganisaties en organisaties van jongeren vertegenwoordigd zijn. Hoewel er ook van andere organisaties vraag was om daarvan deel uit te maken, heeft de minister gemeend het te moeten beperken tot de genoemde organisaties. Er zal een stuurgroep komen met uit het ministerie, de werkgevers en de werknemers-organisaties een drietal mensen die leiding zullen gaan geven aan het uitwerkingsproces. ►

Gepensioneerden en Jan Modaal bij een crisis de klos

Pensioensparen 470x340Als er een economische terugval komt zullen daarvan niet alleen gepensioneerden de dupe zijn, maar ook Jan Modaal. Wat er bij deze laatste groep de afgelopen tijd aan inkomen bijkwam is er aan belasting weer afgegaan. Mensen met een modaal inkomen hebben nauwelijks nog vlees op de botten: net als gepensioneerden moeten ze de gevolgen van een eventuele economische terugval ernstig vrezen.

Dreiging van massale pensioenkortingen eind 2019

waardedalingDe gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in tweeënhalf jaar tijd onder de honderd procent gedoken. Als de beurs tegenzit en de rente daalt, is het een ‘realistisch scenario’ dat aan het eind van 2019 minder pensioen wordt uitgekeerd. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen is begin augustus gedaald van 102 naar 98 procent.

60% van alle pensioenaanspraken

Pensioenakkoord heeft chaos vergroot

dijsselbloemHet met veel tamtam aangekondigde pensioenakkoord had de vrije val van de Nederlandse pensioenen moeten stoppen, maar doet dat geenszins. De inkt was nog nat, toen de eerste pensioenkortingen zich aandienden. Oud-minister Dijsselbloem heeft het drama sindsdien nog vergroot door als voorzitter van de gelijknamige commissie minister Koolmees te adviseren de regels ten aanzien van de pensioenen nog strenger toe te passen dan nu al het geval is.

Woede onder gepensioneerden loopt op tot een kookpunt

logo-ecbIngrijpen in het pensioendossier door minister Koolmees wordt dringender nu het er naar lijkt dat de Europese Centrale Bank het beleid van monetaire geldschepping zal voortzetten. Dat beleid zal leiden tot een verdere daling van de marktrente die in Nederland wordt gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen van pensioenfondsen. Als de rente nog verder daalt, leidt dit in de pensioenwereld tot een regelrechte ramp voor gepensioneerden.

  Recent nieuws ...

PDN: Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan


PDN: Jaarbericht 2018


KNVG: Hoe kijkt de oud-werkgever naar zijn (oud)-medewerkers die met pensioen zijn of gaan?


AD: Gesteggel over rekenrente gaat door


PDN: Pensioenakkoord. Meer vragen dan antwoorden


De Telegraaf:  Keiharde dreun voor pensioenen


De Limburger: Dertigers en veertigers zijn straks de klos


KNVG: Reactie koepelorganisaties op Pensioenakkoord