Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN februari 2021: dekkingsgraad 103,9% (+3,2%) - beleidsdekkingsgraad 96,2% (+1,7%)

Lage beleggingsrendementen van PDN

Pensioenfonds DSM NederlandBij het vergelijken van de beleggingsrendementen van Nederlandse pensioenfondsen valt op dat het rendement van PDN relatief laag is ten opzichte van de 100 grootste Nederlandse pensioenfondsen. Er zijn 3 oorzaken voor het lagere rendement ► PDN

Pensioenfondsen te weinig transparant ...

Nieuw lid Verantwoordingsorgaan

albert-notebornMet ingang van 1 april 2021 is Albert Noteborn (1954) benoemd als vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. Hij volgt Martin Aertsen op, die vanwege gezondheidsredenen het VO heeft moeten verlaten.

Albert Noteborn is als 5e gekozen uit de recente verkiezingen voor en door pensioengerechtigden. ► PDN

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

john-kerstensOud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens is de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden (KG), de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben de gepensioneerden in Nederland met hem een voorzitter, die goed bekend is met de Haagse politiek en de sociale partners. ► KG

Pensioen, u moet het er maar mee doen ...

ALLEEN SAMENJaar in jaar uit zien de meeste gepensioneerden op het loonstrookje van hun pensioenfonds min of meer hetzelfde bedrag staan. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen tot € 5.000 zagen hun koopkracht in tien jaar tijd stijgen met ca. 5%. Echter senioren met meer dan € 20.000 aanvullend pensioen per jaar leverden per saldo 12% in. ► AD

PDN overweegt om een app te maken om pensioeninformatie te delen.

Miljarden euro's aan oude kleine pensioenen worden bij elkaar geveegd

PensioenfederatieVeel werknemers die in het verleden bij een werkgever een beetje pensioen hebben opgebouwd en ergens anders zijn gaan werken, kunnen verwachten dat dit automatisch wordt bijgeschreven bij hun huidige pensioenuitvoerder. Het gaat om circa twee miljoen kleine pensioenen met een totale waarde van ruim 5 miljard euro ► Pensioenfederatie

Deelnemer wil weten: hoeveel pensioen heb ik nu? En wat heb ik dadelijk?

Onderzoek naar ‘evenwicht’ tussen generaties

kg-logo-80-hoogEen onafhankelijke commissie moet onderzoek doen naar het ‘evenwicht’ tussen generaties bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De ouderenorganisaties (KG c.s.) lezen in de plannen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken op veel plaatsen het begrip ‘evenwicht’ tussen generaties. Maar dat begrip blijkt volgens hen in praktijk tot veel discussies te leiden. „Iedereen geeft een eigen invulling aan ‘evenwicht’, waardoor het de facto een inhoudsloos begrip dreigt te worden.” ► DL