Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN april 2020: dekkingsgraad 91,2% (0%) - beleidsdekkingsgraad 98,6% (-1,2%)

Rijkere ouderen tonen genoeg solidariteit met jongere generatie

Pensioenfonds ondertekent principes voor verantwoord beleggen

  Algemene Ledenvergadering 2020

VDP logo 130pxAls gevolg van de Corona-crisis heeft het bestuur van de VDP besloten de Algemene Ledenvergadering 2020 uit te stellen tot een later tijdstip in dit jaar. Om de (bestuurlijke) taken binnen de vereniging te kunnen uitvoeren, is besluitvorming nodig over een aantal onderwerpen. Tevens willen wij u de resultaten van het afgelopen verenigingsjaar niet onthouden. ► VDP

Direct verband tussen hoogte van salaris en pensioen

Rente op afDe rendementen op de beurs worden in hoge mate bepalend voor de hoogte van de pensioenen. Het directe verband tussen de hoogte van de uitkering en het eerder verdiende salaris verdwijnt. De kans op mee- en tegenvallers wordt groter, maar er worden schokdempers ingebouwd om dat effect in te tomen. Dat is de kern van het nieuwe pensioenstelsel waarover vakbeweging, werkgevers en kabinet het vrijwel eens zijn. ► Volkskrant

Uitslag bestuursverkiezingen bekend

Pensioenfonds DSM NederlandPer 1 juli 2020 loopt de zittingstermijn van bestuursleden Michel Ubachs en Ton de Boer af. Omdat beiden namens de pensioengerechtigden zitting hebben in het PDN-bestuur, vonden er verkiezingen plaats. Aan deze bestuursverkiezingen van het pensioenfonds heeft ruim 25% van de pensioengerechtigden deelgenomen. Voor de twee vrijkomende bestuurszetels werden verkozen: Ton de Boer (877 stemmen) en Frank Teeuwisse (662 stemmen. ► PDN

Ouderendiscriminatie neemt fors toe door corona

oud-jongDor hout, kwetsbare ouderen, een '60-min economie'. Er klinken steeds meer ongelukkige, ongeduldige geluiden uit alle hoeken van de samenleving. Misschien te begrijpen, want veel mensen zijn de maatregelen rondom het coronavirus onderhand wel moe. Maar oudere mensen dreigen daar de dupe van te worden. ► PlusOnline

Alle pensioenen in 2027 tegelijk naar nieuw stelsel

bigbangHet nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2027, met een ‘big bang’, echt ingaan. Dat plan ligt op tafel bij de uitwerking van het pensioenakkoord, bevestigen ingewijden. Zoveel mogelijk pensioenfondsen en andere pensioenaanbieders zouden dan in een keer overgaan naar de nieuwe spelregels. Een nadeel is dat werkgevers en werknemers formeel nog jaren vastzitten aan het oude regime en er een lange overgangsperiode nodig is. ► FD

Dekkingsgraden PDN

DG = dekkingsgraad      BDG = beleidsdekkingsgraad

Periode DG (%) BDG (%)
2020 Q1 91,2 99,8
2019 Q4 103,7 102,3
2019 Q3 97,6 103,6
2019 Q2 101,6 106,8
2019 Q1 105,2 108,2
2018 105,0 109,3
2017 110,1 107,8
2016 102,8 98,8

Mogelijke acties indien beleidsdekkingsgraad (BDG):

>125 % → indexeren (volledig)

>110 % → indexeren (gedeeltelijk)

<96% → korten