Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN oktober 2022: dekkingsgraad 134,9 (+2,3%) - beleidsdekkingsgraad 124,5 % (+1,9%)

Ruim 300 DSM-managers vangen superbonus ...

Bouwvakker krijgt vanaf januari 14,5 procent hoger pensioen ...

KG Nieuwsbrief 49

  • Van de krant naar de Kamer
    In een artikel voor het dagblad Trouw schreef KG-voorzitter John Kerstens over de drie hoofdpunten van de samenwerkende seniorenorganisaties aan: een koopkrachtig pensioen, meer zeggenschap en een eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel.
     
  • Koopkracht en de belastingen

    De voorzitter van de KG-commissie 'Koopkracht en Inkomen' Ronald Beelaard constateert dat er - naast inflatie enz.  - ook nog een kwestie is rond box3. Ouderen hebben minder inkomen hebben dan de jongere generatie(s). Echter voor (box 3)-vermogen, is de situatie net andersom.

Lees meer ►

Podcast: In gesprek met Mark Gerards en Alfred Kool ...

Dekkingsgraden PDN blijven stijgen in oktober

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds PDN is in de maand oktober met 2,3%-punt gestegen ten opzichte van eind september en bedroeg eind oktober 134,9%. Als gevolg hiervan is de beleidsdekkingsgraad gestegen tot 124,5%.

Gedurende de maand oktober behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De combinatie van de koersstijgingen op de aandelenmarkten en de licht gestegen rente, had een positief effect op de dekkingsgraad.

Meer info ► PDN

dekkingsgraden

'Pensioenopstand’ bij DSM; ‘rechten uitgehold, Edith Schippers speelt dubbelrol’

Economen en oud-politici roepen Kamer op om nieuwe pensioenwet af te keuren.

Onbegrijpelijk besluit PDN-bestuur

rode-kaart

Op verzoek van het VDP-bestuur heeft het pensioenfonds PDN de documenten gedeeld, die aan de basis hebben gestaan voor de besluitvorming over de indexatie. Echter, waarom het PDN-bestuur heeft besloten om per 1 juli 2022 maar 'half' te indexeren wordt niet toegelicht. De VDP Pensioencommissie heeft deze documenten bestudeerd en kan niet begrijpen waarom niet tot volledige indexatie is besloten.
► Lees meer