Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN april 2022: dekkingsgraad 129,8% (+6,7%) - beleidsdekkingsgraad 114,2 % (+1,7%)

10e ALGEMENE
LEDENVERGADERING

op donderdag
30 juni a.s.

Er gonzen positieve verwachtingen door de pensioenwereld. Ook bij ons eigen pensioenfonds PDN. Noteer daarom deze datum alvast in uw agenda.

Het gaat goed met de pensioenen ...

Meer dan twintig pensioenfondsen indexeren meer dan 3%

trend-upDe pensioenfondsen van ABN Amro, Shell en Philips hebben meer dan 5% geïndexeerd voor het jaar 2022. In totaal verlenen ten minste 21 fondsen met een dekkingsgraad van 125% of hoger een toeslag van 3% of meer. ► PensioenPro

Nieuwe PDN podcast

Pensioenfonds DSM Nederland

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) presenteert een nieuwe podcast. Hierin geeft extern bestuurslid Eiko de Vries tekst en uitleg over het traject dat PDN denkt te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel en over de toekomst van PDN. In zijn betoog schenkt hij veel aandacht aan de posities van de sociale partners (werkgever, werknemers en vakbonden). Helaas wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de belangen van de grootste groep deelnemers, de gepensioneerden. Ten aanzien van mogelijk indexeren toont Eiko nog al wat voorbehoud. Klik voor podcast ► PDN

Appél aan verantwoordelijkheden DSM en PDN

VDP logo 130pxIn de afgelopen maanden zijn bestuursleden van VDP in overleg geweest met diverse geledingen binnen DSM Nederland en het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Gesproken is over indexatie, de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en de positie van PDN.

    

In al deze dossiers speelt DSM een belangrijke rol. Daarbij is mevr. Schippers aangesproken in haar dubbelfunctie — als president van DSM Nederland èn als voorzitter van het Pensioenfonds DSM Nederland — op het oplossen van een aantal pijnpunten in het pensioendossier. ► Lees meer

Dekkingsgraden PDN april 2022

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand april wederom fors gestegen met 6,7%-punt tot een niveau van 129,8%. Gedurende de maand april behaalden de aandelenmarkten echter een negatief rendement zijn, maar de rente is in de maand april sterk opgelopen. De beleidsdekkingsgraad, die wordt gbruikt bij beslissing over toeslagverlening, is gestegen tot 114,2% (+1,7 %). Lees meer ► PDN

pdn-dekkingsgraden-jpg 2

Nieuwsbrief 20 Koepel Gepensioneerden

  • 'Dit wetsvoorstel brengt het vertrouwen niet terug'
    Rondetafelgesprek in Tweede Kamer over de pas ingediende Wet Toekomst Pensioen.
  • Tweede Kamer dringt aan op indexatie pensioenen
    Maar steeds meer pensioenfondsen geven aan dat die verhoging nog niet helemaal zeker is.

► KG

Blijf op de hoogte ....

Wisselingen in het VDP-bestuur

VDP logo 130pxOnlangs zijn er wisselingen in het bestuur van VDP geweest. Zo heeft Harrie Govers besloten om terug te treden uit het bestuur, net als Marius Weehuizen. Het bestuur dankt beiden voor hun inzet en inbreng in het bestuur voor het bereiken van onze doelstellingen. Marius Weehuizen blijft actief voor de VDP en zal zijn werk voor de Pensioencommissie voortzetten.
 

Vanaf 15 april 2022 is Ton de Boer toegetreden tot het bestuur. Daarnaast zal hij voorzitter zijn van de Pensioencommissie. Ton is goed bekend met de problematiek van de pensioenen. Hij was lang vice-voorzitter van het bestuur van PDN. Tevens zal Harrie Wijnans zijn adviserende rol naar het bestuur voortzetten, zodat er in het bestuur ruime kennis van het pensioenstelsel en de financiële achtergronden voor handen is.  ► Lees meer

 

22 JUNI: besluit over indexatie

Vakbonden akkoord over nieuwe DSM-cao

DSM_100De vakbonden hebben met de directie van chemiereus DSM een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De circa 3500 DSM-werknemers in Nederland krijgen per 1 juni een loonsverhoging van 3,11 procent. Daarbovenop krijgen ze een eenmalige uitkering van 600 euro. Op 1 april volgend jaar volgt een verdere loonsverhoging van 1,75 procent. ► DL