Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN december 2020: dekkingsgraad 99,7% (+0,6%) - beleidsdekkingsgraad 95,5% (-0,4%)

Kans op pensioenkortingen komende jaren heel reëel

sad-piggy-bank 2

Door de lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op vele pensioenen. Daarvoor waarschuwen bestuurders van pensioenfondsen ABP en PMT, twee van de grootste pensioenfondsen van Nederland. De afgelopen jaren hoefden de fondsen geen verlagingen van de pensioenen door te voeren. Recent ontsnapten de fondsen opnieuw aan korten, mede doordat de overheid de regels daarvoor tijdelijk iets versoepeld heeft. Maar in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026 staat er nog een hoop te gebeuren. ► FM

Roep om directe versoepeling pensioenregels

kg-logo-80-hoogGepensioneerden vrezen dat hun pensioenen nog jaren zullen blijven aftakelen. Dat komt door de strenge regels die gelden totdat het nieuwe pensioenstelsel in 2026 ingaat. De regels moeten daarom direct van tafel.► KG

Premies pensioenfondsen stijgen dit jaar meer dan ooit ...

Terugblik 2020 - vooruitblik 2021


Dekkingsgraden december 2020

Pensioenfonds DSM NederlandDecember bleek een prima maand voor aandelen. In lijn met de maand november waren de positieve berichten over de komst van coronavaccins de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de aandelenkoersen. Deze gunstige ontwikkeling, gecombineerd met een langdurig ruim monetair beleid en nieuwe overheidsstimulansen, zorgt voor een positief sentiment op de financiële markten. ► PDN

  Reacties en discussies

forum-icon

Als gevolg van de heersende Coronacrisis is de communicatie tussen bestuur en leden van de vereniging goeddeels beperkt gebleven tot de informatie op de website en frequente Nieuwsflitsen. Naar verwachting zullen deze beperkingen nog wel enige tijd aanhouden. Het bestuur heeft derhalve besloten met nog meer nadruk de digitale communicatie met en door de leden te stimuleren en faciliteren. ► Nieuwsflits

Zorgpunten in nieuwe DSM pensioenovereenkomst

VDP logo 130px

De huidige vijfjarige pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds PDN, DSM Nederland en de vakorganisaties loopt eind dit jaar af. In de nieuwe pensioenovereenkomst worden de afspraken over de pensioenregeling vastgelegd voor een periode van slechts twee jaren.

 

Deze afspraken betreffen ook de pensioenuitkeringen, m.n. omdat de pensioenpremie (24%) ook nu weer niet-kostendekkend is. De VDP heeft met nadruk haar zorgen kenbaar gemaakt aan betrokken partijen. ► VDP