Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

!! Steun en kies deze kandidaten bij de verkiezingen voor het VO van PDN !!

Ton de Boer Henk Lukkezen Frank den Ouden Etha van de Wiel

!! Herhaling oproep VDP regiobijeenkomsten 2023 !!

discussie 

Na de zomer organiseert de VDP weer de jaarlijkse regiobijeenkomsten in Zwolle, Delft en Heerlen. Dan willen we je informeren over belangrijke zaken rondom je pensioen. Natuurlijk komt de overgang naar de nieuwe pensioenwet aan de orde. Maar ook zal de indexatie van de pensioenen op de agenda staan.

Om de juiste accenten te kunnen zetten in de belangenbehartiging is jullie inbreng belangrijk.
Leesmeer/Aanmelden

Nieuwsflits: VDP en verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van PDN

Tussen 18 september en 13 oktober zijn er verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van PDN (VO). Dan kunnen gepensioneerden hun nieuwe vertegenwoordigers in dit belangrijke orgaan kiezen.

Lees meer ►

Iedereen een nieuw pensioen, ook Eerste Kamer stemt voor pensioenwet

De nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp'ers die voor een pensioen sparen, gaat er wat veranderen.
Lees meer ► NOS

Koepel Gepensioneerden: Nieuws

koepel-gepensioneerden

Handreiking evenwichtige transitie.
Om te helpen bij het maken van allerlei keuzes in het kader van de overgang (of ‘transitie’) naar een nieuwe regeling, is op 30 juni een zogenaamde ‘Handreiking evenwichtige transitie’ gepubliceerd.
Een handreiking van de Overheid, dus niet een juridisch bindend stuk dat precies voorschrijft hoe een en ander moet worden aangepakt en wat de uitkomsten vervolgens zijn.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 21 van de Koepel.
De uitgebreide handreiking is [hier] te vinden.


De finale (?)
Inzet voor koopkrachtig pensioen blijft speerpunt.
Klik hier

Naar het flexibele pensioencontract? Praat mee!
Gaat het dan toch gebeuren?

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 17 van de Koepel

Schoten voor de boeg over indexatie.
De vooruitzichten voor de volgende indexatieronde een stuk minder positief!
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 24 van de Koepel

Pensionfondsen: haal voet van de rem!
Deze week publiceerde het Centraal Planbureau de definitieve koopkrachtcijfers van vorig jaar. Sinds 1983 (!) waren die niet meer zo hard gedaald. En wie bungelden onderaan het lijstje? Gepensioneerden. Opnieuw. Voor het zoveelste jaar op rij.
De Koepel vraagt pensioenfondsen om nu eindelijk maximaal te indexeren.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 28 van de Koepel.

Alle Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden 2023
Klik hier

CDA-denktank over pensioenwet: 'Dit wordt een ramp'

De Eerste Kamer gaat op 22 en 23 mei weer in debat over het nieuwe pensioenstelsel.

 

CDA-denktank over pensioenwet:'Dit wordt een ramp'

Lees meer ► NOS

Dekkingsgraad gedaald met 1,1%

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand augustus met 1,1%-punt gedaald en bedroeg eind augustus 129,5%. Gedurende de maand augustus behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente daalde licht, hetgeen een negatief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad negatief.

Maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden

Lees meer ► PDN dekkingsgraad

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer ►

Ook de notarissen zijn boos

Oudere boos

De Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat (VPN) heeft een - niet mis te verstane - 'open brief' gestuurd aan de leden van de Eerste Kamer. Daarin worden de senatoren opgeroepen om "een rechterlijke toets mogelijk te maken in de nieuwe pensioenwet". 
In hun ogen is dit nodig omdat:

  • Huidige en toekomstige gepensioneerden worden ‘bestolen’door de pensioenfondsen.
  • De toezichthouders AFM en DNB niet hebben ingegrepen, ondanks gefundeerde en fundamentele negatieve beoordeling van de actuarissen.
  • Dat het daarom absoluut onaanvaardbaar is dat DNB, ook nog als enige, de bevoegdheid krijgt de transities die onder het nieuwe pensioenstelsel nodig zijn, goed te keuren zónder enige rechterlijke toetsingsmogelijkheid.
  • Zeker omdat ook de bezwaarmogelijkheid voor gepensioneerden en pensioengerechtigden wordt uitgesloten.

Lees meer ►

Indexatiebesluit blijft onverklaard

Onlangs hebben het PDN-bestuur en de CEOD (Sociale Partners) gereageerd op het verzoek van de VDP om herziening van het indexatiebesluit. Ook hadden we gevraagd om een duidelijke en getalsmatige onderbouwing van het indexatiebesluit. Klik op de links om de antwoordbrieven te lezen van:

Groot verschil van inzicht

We moeten helaas constateren dat er een groot verschil van inzicht bestaat tussen de VDP en PDN over beide indexatiebesluiten in 2022. Daarom heeft het bestuur besloten 'professioneel advies' in te winnen ter ondersteuning van onze inzichten en standpunten.

Evenwichtige belangenbehartiging

evenwicht-3

In de overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zult u vaker met de term 'evenwichtige belangenbehartiging' worden geconfronteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenaanspraken van alle groepen deelnemers in ogenschouw genomen moeten worden. Echter het betekent niet dat noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar volledige gelijkheid bij elk te nemen besluit. Wel dat besluiten in redelijkheid en billijkheid uitlegbaar moeten zijn.
  
Er staat ons nog aardig wat uitleg te wachten, bij een pensioenfonds dat bestaat uit: 47% gepensioneerden, 32% slapers en 21% actieven*).


*) Waarvan minder dan 1 op de 5 lid is van een vakbond.