Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN Dekkingsgraad maart 2024: 123,4% Beleidsdekkingsgraad: 126,9%

Algemene Ledenvergadering 2024 Laatste oproep

 

 

 

vergaderen

Volgende week woensdag 24 april houdt de VDP weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer is de overgang van ons pensioen bij PDN naar het nieuwe pensioenstelsel het belangrijkste thema. De standpunten van de Sociale Partners en de VDP zullen worden gepresenteerd. Daarnaast komen alle verenigingszaken aan de orde.

Interesse?

Als je interesse hebt, meld je dan aan en kom op

  • woensdag 24 april 2024
  • naar het Golden Tulip Hotel Central in 's Hertogenbosch
  • vanaf 11.00 uur (aanvang vergadering 11.30 uur)

Je kunt je aanmelden door op deze [link] te klikken.

Meer informatie kunt U vinden op de VDP website [link]. Daar vind je ook de volledige agenda en de stukken voor de vergadering.

Nieuwe leden?

Geïnteresseerden zijn (als toehoorder) ook van harte welkom in de ledenvergadering. Nodig ex-collega's uit om ook te komen. En niet alleen van dsm-firmenich, maar ook van de andere bij PDN aangesloten bedrijven. Met een groeiend aantal leden kan de VDP ook meer bereiken!

 

Nieuwsflits

 

 

 

vergaderen

Koepel Gepensioneerden: Nieuws

koepel-gepensioneerden 

 

Nu hoort u het ook eens van een ander:
Koopkracht gepensioneerden kreeg flinke knauw

De Koepel Gepensioneerden wijst er al een tijd op dat gepensioneerden al jarenlang onderaan alle koopkrachtplaatjes bungelen. Dat is niet in de laatste plaats vanwege het vaak meer dan tien jaar lang bevroren zijn van hun aanvullende pensioen, en dat terwijl de prijzen wel steeds omhoog zijn gegaan.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 12 2024 van de Koepel.
Het bericht van het CBS vindt u hier

 

Minister roept vakbonden en werkgevers opnieuw op gepensioneerden serieus te nemen

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 11 2024 van de Koepel.
Bekijk de video

Gepensioneerden ABP mogen 'eindelijk' hun zegje doen over nieuw pensioen

Actie Koepel Gepensioneerden leidt tot beweging bij sociale partners ABP

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 10 2024 van de Koepel.
Bekijk NOS Journaal video

AFM heeft klacht over klachtenprocedures pensioenfondsen

De Nederlandse Bank (DNB) houdt ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op pensioenfondsen en -verzekeraars. De AFM richt zich vooral op de informatieverstrekking door pensioenuitvoerders. Die informatie moet op tijd, duidelijk, correct en evenwichtig zijn.

Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 9 2024 van de Koepel.


Volgende pensioendebat op komst

Terwijl in den lande noest wordt gewerkt aan het omzetten van de meeste huidige pensioenregelingen in nieuwe contracten op basis van de vorig jaar aangenomen nieuwe Pensioenwet debatteert de Tweede Kamer op 4 april opnieuw over het onderwerp pensioenen. Uiteraard voorziet de Koepel Gepensioneerden de diverse pensioenwoordvoerders van de nodige munitie om de minister daarbij stevig aan de tand te voelen.
De uitwerking van de nieuwe wet verloopt verre van soepel
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 8 2024 van de Koepel.

 

Oproep: neem hoorrecht serieus!

Pensioen Pro (hèt blad over pensioenen in Nederland) besteedde in een paginagroot artikel aandacht aan de enquête die de Koepel recent onder haar lidverenigingen hield.

Belangrijkste conclusie: daar waar het in de nieuwe Pensioenwet aan verenigingen van gepensioneerden toegekende hoorrecht ten aanzien van de overgang naar een nieuwe pensioenregeling bij de meeste ondernemingspensioenfondsen door sociale partners ‘con amore’ wordt ingevuld, is dat bij veel bedrijfstakpensioenfondsen anders.
Daar worden bedoelde verenigingen laat uitgenodigd, minimaal betrokken en zien ze vaak maar weinig terug van hun input.
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 5 2024 van de Koepel.

Succesvol webinar over overgang naar nieuw pensioenstelsel
Leesmeer hierover in Nieuwsbrief 4 2024 van de Koepel.
Het webinar terugkijken via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=htDoebJRZCQ
gebruikte presentaties tijdens webinar.
 
 

Alle Nieuwsbrieven Koepel Gepensioneerden
Klik hier

Dekkingsgraad PDN maart 2024: 123,4%

Pensioenfonds DSM Nederland

 De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand maart met 0,4%-punt gestegen en bedroeg eind maart 123,4%. Gedurende de maand maart behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente daalde, hetgeen een negatief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad positief.

 

Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2024: 126,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

 

Ontwikkeling van de (beleids) dekkingsgraden

Lees meer ► PDN dekkingsgraad

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer ►

Iedereen een nieuw pensioen, ook Eerste Kamer stemt voor pensioenwet

De nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die via hun werkgever voor hun pensioen sparen of gespaard hebben een nieuwe regeling. Ook voor zzp'ers die voor een pensioen sparen, gaat er wat veranderen.
Lees meer ► NOS

Gepensioneerden ABP mogen 'eindelijk' hun zegje doen over nieuw pensioen

Het grootste pensioenfonds van Nederland, met 3 miljoen deelnemers, kwam onlangs met een transitieplan.

Wettelijk is vastgelegd dat gepensioneerden een 'hoorrecht' hebben over zo'n plan.

Dat houdt in dat belangenverenigingen met meer dan 1000 leden er commentaar op kunnen leveren.

Lees meer ► NOS

Bekijk ► NOS Journaal video

Lees meer ► AOB

Lees meer ► in Nieuwsbrief 10 2024 van de Koepel

 

Evenwichtige belangenbehartiging

evenwicht-3

In de overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zult u vaker met de term 'evenwichtige belangenbehartiging' worden geconfronteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de pensioenaanspraken van alle groepen deelnemers in ogenschouw genomen moeten worden. Echter het betekent niet dat noodzakelijkerwijs moet worden gestreefd naar volledige gelijkheid bij elk te nemen besluit. Wel dat besluiten in redelijkheid en billijkheid uitlegbaar moeten zijn.
  
Er staat ons nog aardig wat uitleg te wachten, bij een pensioenfonds dat bestaat uit: 47% gepensioneerden, 32% slapers en 21% actieven*).*) Waarvan minder dan 1 op de 5 lid is van een vakbond.

Recente Nieuwflitsen