Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN december 2022: dekkingsgraad 123,8 (-9,1%) - beleidsdekkingsgraad 127,1 % (+0,7%)

Nog geen reactie ontvangen

Begin januari heeft de VDP in brieven aan het PDN bestuur, de Sociale Partners in de CEOD en het Verantwoordingsorgaan (VO) haar beklag gedaan over de indexatie van onze pensioenen. We hebben hen nadrukkelijk gevraagd om een nadere inhoudelijke toelichting en verklaring van het genomen besluit.
Lees meer ►

Edith Schippers weg als voorzitter pensioenfonds DSM

edith-schippers-2 2Edith Schippers vertrekt als voorzitter van het pensioenfonds DSM. Ze stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Schippers zou dit besluit al in het najaar hebben genomen vanwege veranderingen in haar werk. Als bestuurder van het concern krijgt ze te maken met de aankomende fusie van DSM met het Zwitserse bedrijf Firmenich.

 

Daarnaast gaat ze de politiek weer in, als lijsttrekker voor de VVD in de Eerste Kamer. "Dit voorzitterschap vergt veel tijd en energie en ik wil het goed doen", zegt Schippers. Haar termijn als voorzitter van het pensioenfonds loopt in mei van dit jaar af. Lees meer ►

Pensioen verhoogd per 1 januari 2023

Verdwenen pensioenmiljoenen van Edith Schippers

Oud-medewerker DSM maakt ‘geheim pensioendocument’ openbaar

Antwoorden op vragen naar aanleiding van een artikel in NRC

De verdwenen pensioenmiljoenen van DSM

sad-piggy-bankIn een spraakmakend artikel legt de NRC uit waar onze pensioenmiljoenen bij het pensioenfonds PDN zijn gebleven. Quote: "Op basis van interne documenten, jaarrekeningen en gesprekken met (oud-)personeelsleden en ex-managers van DSM reconstrueerde NRC hoe het pensioenfonds van het ‘sociale bedrijf’ DSM veranderde van een pijler onder het bestaan van duizenden Limburgse oud-mijnwerkers en fabrieksarbeiders in een vehikel waar het bedrijf vooral geen last van wil hebben."

  

In eerdere VDP Nieuwsflitsen hebben wij e.e.a. ook uitgelegd. In tegenspraak met de CAO-afspraken zijn recent onze pensioenen slechts beperkt verhoogd. We hebben PDN, het Verantwoordingsorgaan en de Sociale Partners in de CEOD om een nadere verklaring gevraagd en wachten nog steeds op hun reacties.

MEER IN DE MEDIA .....

In het tv-journaal van 20/01 (20:00 uur) kwam VDP-voorzitter Ger Wagemans aan het woord over het ruchtmakende nieuws rond de pensioenen van DSM

► Kijk meer (vanaf 16:48 mm:ss)

 

Home 1Limburg
"Volgens VDP, de belangenorganisatie van gepensioneerde DSM-medewerkers, zijn pensionado's duizenden euro's misgelopen."
Dat zei VDP-voorzitter Ger Wagemans in radioprogramma L1 Vandaag

► Lees meer

 

De Limburger Mobile

Reconstructie: Topvrouw Edith Schippers hield pensioenverlies DSM verborgen
► Lees meer

 

Naar homepage
Voormalig DSM-topman en huidig erevoorzitter Feike Sijbesma vindt de extra beloning van 2,2 miljoen euro die hij in 2016 in zijn pensioenpot ontving "best rechtvaardig".

► Luister meer (vanaf 02:40 mm:ss)

logo-pensioenpro

Een interne notitie over verloop van de dekkingsgraad kreeg na artikel in NRC zo'n 'geheimzinnige status' datpensioenfonds DSM besloot die openbaar te maken ...

► Lees meer

 

REACTIES .....

DSM_200

Wij hebben kennisgenomen van een artikel in NRC over Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) in relatie tot DSM. Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld.

► Lees meer

 

Pensioenfonds DSM NederlandMogelijk roept het [NRC-]artikel bij u als deelnemer vragen op. In het bijzonder willen we reageren op de suggestie dat een vertrouwelijke notitie uit 2019 zou zijn achtergehouden. Dit is pertinent onjuist.

► Lees meer

  

Uw belang

Uit bovenstaande publicaties blijkt eens te meer dat het uitermate belangrijk is om uw pensioenbelangen krachtdadig te behartigen. Hoe meer leden, hoe sterker onze positie wordt in de gesprekken met werkgever en pensioenfondsbestuurders.

  

VDP spreekt ook Sociale Partners en VO aan op indexatie

Herziening van indexatiebesluit noodzakelijk

Handen in haar

Het bestuur van het pensioenfonds PDN heeft een onnavolgbaar en willekeurig besluit genomen over de eindejaarsindexatie 2022.

Gepensioneerden worden wéér slechts gedeeltelijk geindexeerd. En dat terwijl actieven vrijwel volledig worden gecompenseerd. Het VDP-bestuur heeft hierop formeel gereageerd naar het PDN-bestuur.

Lees meer ► 

Klap in het gezicht van 13.000 gepensioneerden

klap-gezicht

Het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft besloten de pensioenen voor gepensioneerden te verhogen met 10,02%. Dit lijkt een redelijke verhoging, echter niets is minder waar.

Het besluit van het pensioenfonds is onnavolgbaar, inconsistent en onevenwichtig. En een klap in het gezicht van de gepensioneerden!
► Lees meer