Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN maart 2021: dekkingsgraad 106,8% (+2,9 %) - beleidsdekkingsgraad 97,5% (+1,3%)

Zeg alsnog nee tegen Pensioenakkoord ...

Indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

koolmees 2

Minister Koolmeess heeft de Tweede Kamer officieel op de hoogte gesteld. van de vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. De gezamenlijke seniorenorganisaties begrijpen dat besluit tot uitstel. Maar ze vinden het een slechte zaak dat hiermee de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt. Ze betreuren het m.n. dat de minister geen besluit heeft genomen over indexatie. Om na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang de pensioenen weer te indexeren (verhogen met de inflatie). ► KG

Pensioenwet gaat een jaar later in ...

Algemene Ledenvergadering 2021

VDP logo 130pxVoorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de restricties als gevolg van de Corona-crisis. Met als gevolg dat we in 2021 ─ net als in 2020 ─ geen mogelijkheid hebben om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren in het voorjaar. Echter we hoeven niet tot die tijd te wachten, om u verslag te doen over de voorgaande verenigingsjaren. ► Lees meer

Hogere opbrengst door nieuw beleggingsbeleid

Pensioenfonds DSM NederlandPDN vernieuwde onlangs zijn beleggingsbeleid. Met de aanpassingen verwacht het pensioenfonds meer opbrengst te behalen, zonder dat dit gepaard gaat met ongewenste extra risico’s. PDN onderzoekt periodiek welk strategisch beleid het beste past om de doelstellingen te realiseren. Hierin wordt ook de risicobereidheid van de deelnemers meegenomen. ► PDN

Enquête VDP-website en Nieuwsflitsen

enqueteDe enquête, over het gebruik en de waardering voor de online communicatie (website en Nieuwsflitsen), werd door een vijfde van alle VDP-leden ingevuld.  Kort samengevat: de website wordt gewaardeerd met een dikke 7,5 en de Nieuwsflitsen met een 8. ► Lees meer

Koepel Gepensioneerden

Nieuwbrief 19 met informatie over:

  • Pleidooi voor een krachtigere gezondheidsstrategie
  • Vrijwilligers gevraagd voor communicatie via social media
  • Informatie over AGE Platform Europe

Lees meer ►

Fors meer mensen met pensioen

pensioen-wegwijzerIn 2020 gingen ruim 94 duizend Nederlanders met pensioen, dat is 6,8 procent van de werkende 55-plussers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal werknemers dat met pensioen ging, was in 2020 ongeveer 30 procent hoger dan in de twee voorgaande jaren.

Dat is het gevolg van politiek ingrijpen maar mogelijk speelt ook de coronacrisis een rol. ► VK

Het pensioenakkoord nader verklaard

kg-logo-80-hoogOp de website van de Koepel Gepensioneerden (KG) staat onder het thema 'Pensioenen' het door de pensioencommissie samengestelde document "Het pensioenakkoord nader verklaard". Daarin wordt op een voor een ieder duidelijke manier uitgelegd wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt en wat de mogelijke gevolgen van deze afspraak kunnen zijn. ► KG

Duidelijker, persoonlijker en transparanter ...