Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN mei 2021: dekkingsgraad 109,3% (+0,2 %) - beleidsdekkingsgraad 100,3 % (+1,4%)

Dekkingsgraden mei 2021

Pensioenfonds DSM Nederland De dekkingsgraad van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) is in de maand mei met 0,2%-punt licht gestegen tot een niveau van 109,3%. De beleidsdekkingsgraad steeg hierdoor naar 100,3% (+ 1,4%) .

Gedurende de maand mei behaalden de aandelenmarkten wederom een positief rendement. De rente is in de maand mei echter licht gedaald. Ondanks deze daling, waren de aandelenrendementen voldoende positief om een stijging van de dekkingsgraad te realiseren. ► PDN

Nieuw lid Verantwoordingsorgaan PDN namens werkgever ...

De ontwikkelingen en resultaten van PDN in 2020 ...


 

Wilt u een bijdrage leveren aan de VDP-communicatie?

collegasWe willen de informatie-voorziening binnen onze vereniging optimaliseren en zoeken leden, die zich geroepen voelen ons daarbij te helpen. 

Voelt u zich aangesproken? Dan graag een reactie sturen naar Miriam Moonen (voorzitter Commissie Communicatie). Na uw reactie nemen we telefonisch contact met u op. ► VDP

Senioren aan tafel bij informateur

stijlvol-vergaderenDe ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben er bij informateur Mariëtte Hamer op aangedrongen dat het nieuwe kabinet snel werk moet maken van een integraal ouderenbeleid. Er moet nog veel gebeuren om de kwaliteiten van de groeiende groep ouderen optimaal te benutten. Aan de hand van vijf actiepunten hebben de organisaties concrete handvatten gegeven voor de komende jaren. ► KG

Het tweede lustrum

10-jaarDe Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) bestaat tien jaar. Het tweede lustrum, dat vanwege de coronabeperkingen helaas niet feestelijk gevierd kan worden. Om dit jubileum niet helemaal onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben we met enkele leden gesproken. Lees meer ►

 

Artikel over VDP in PDN Magazine

Pensioenfonds DSM NederlandIn het PDN Magazine van mei 2021 is een artikel gewijd aan de VDP. Hierin komen Ger Wagemans (voorzitter)  en Miriam Moonen (bestuurslid) aan het woord. In het artikel wordt niet alleen de VDP-missie uitgelegd: "Verhoging van de pensioenen in het nieuwe pensioenstelsel". Ook wordt aandacht geschonken aan het belang van de VDP voor gepensioneerden: "Alleen samen staan we sterk". ► PDN Magazine

Indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak

koolmees 2

Minister Koolmeess heeft de Tweede Kamer officieel op de hoogte gesteld. van de vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. De gezamenlijke seniorenorganisaties begrijpen dat besluit tot uitstel. Maar ze vinden het een slechte zaak dat hiermee de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt. Ze betreuren het m.n. dat de minister geen besluit heeft genomen over indexatie. Om na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang de pensioenen weer te indexeren (verhogen met de inflatie). ► KG

Algemene Ledenvergadering 2021

VDP logo 130pxVoorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan de restricties als gevolg van de Corona-crisis. Met als gevolg dat we in 2021 ─ net als in 2020 ─ geen mogelijkheid hebben om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren in het voorjaar. Echter we hoeven niet tot die tijd te wachten, om u verslag te doen over de voorgaande verenigingsjaren. ► Lees meer