Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (januari 2020): dekkingsgraad 100,9% (-3,1%) - beleidsdekkingsgraad 101,9% (-0,4 %)

VDP Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 juni 2020

Noteer deze datum alvast in uw agenda

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

logo-kgDe kans op een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord neemt fors toe nu minister Koolmees van Sociale Zaken en de voorzitters van werknemers en werkgevers inzien, dat het star vasthouden aan een lage rekenrente een heilloze weg is. De Koepel Gepensioneerden is blij, dat er nu eindelijk gehoor wordt gegeven aan het steeds herhaalde pleidooi bij de Stuurgroep Uitwerking Pensioenakkoord. ► KG

Zie ook: Het geitenpaadje in het pensioenoverleg.

Dekkingsgraad PDN januari 2020

Pensioenfonds DSM Nederland

Na vier maandelijkse stijgingen op een rij is de dekkingsgraad in de maand januari met 3,1% gedaald tot 100,9%. Met als gevolg dat de beleidsdekkingsgraad - welke sinds september 2018 maandelijks gestaag verminderd - nu met 0,4% is gedaald tot 101,9%. ► PDN

Onderzoek naar zekerheid en risico's rondom pensioen

In november 2019 werd door Motivaction een online onderzoek gehouden dat ging over zekerheid en risico’s rondom pensioen. Dit onderzoek laat o.m. zien dat het vertrouwen in en de tevredenheid over het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) op een hoog niveau liggen. Deelnemers en gepensioneerden zijn positief over de informatie die zij van PDN krijgen. De voordelen van een collectief pensioen via de werkgever worden door deelnemers onderkend. Solidariteit is belangrijk.  ► PDN

Dekkingsgraden PDN

DG = dekkingsgraad      BDG = beleidsdekkingsgraad

Periode DG (%) BDG (%)
2019 Q4 103,7 102,3
2019 Q3 97,6 103,6
2019 Q2 101,6 106,8
2019 Q1 105,2 108,2
2018 105,0 109,3
2017 110,1 107,8
2016 102,8 98,8

Mogelijke acties indien beleidsdekkingsgraad (BDG):

>125 % → indexeren (volledig)

>110 % → indexeren (gedeeltelijk)

<96% → korten