Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (april 2019): dekkingsgraad 106,4% (1,2% ↑) - beleidsdekkingsgraad 107,9% (0,3% ↓)

  Dertigers en veertigers zijn straks de klos

Handen in haarHet nieuwe pensioenstelsel dreigt bijzonder negatief uit te pakken voor de huidige dertigers en veertigers. Zij kunnen er wel 15 procent op achteruitgaan. Hoe groot de daadwerkelijke schade wordt, is afhankelijk van de compensatiemaatregelen. De kans dat de pensioenen gekort worden in het nieuwe stelsel, is tweemaal zo groot als nu, waarschuwt Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie: gemiddeld eens in de drie jaar. 

Keiharde dreun voor pensioenen

trend-downPensioenfondsen en hun deelnemers krijgen een flinke opdoffer te verwerken. Door nieuwe rekenregels verslechtert de financiële situatie van de fondsen. En pensioen gaat ook duurder worden, of minder opleveren. Dat is het gevolg van een advies van een commissie onder leiding van oud-minster Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend omdat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Daardoor is de premie in feite al jaren te laag om de kosten te dekken. Daar wordt nu flink op ingegrepen. 

 

Zie ook: Dekkingsgraden pensioenfondsen omlaag door advies 'Dijsselbloem' (FD) 

Reactie koepelorganisaties op Pensioenakkoord

Koepel van Nederlandse Verenigingen van GepensioneerdenKNVG en NVOG hebben waardering voor het bereikte principe-akkoord over pensioenen en schrijven in een brief aan de minister van SZW en aan de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer welke inhoudelijke mogelijkheden zij zien om tot een breed gedragen evenwichtige en snelle besluitvorming te komen. 

 

Zie ook het persbericht "Gepensioneerden positief-kritisch over principe pensioenakkoord" 

Verkiezingen PDN Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds DSM NederlandEr zijn verkiezingen voor de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Het VO heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het pensioenfondsbestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Voor deze verkiezingen hebben zich zeven personen kandidaat gesteld. De gepensioneerden hebben een Verkiezingskrant ontvangen waarin de kandidaten zich voorstellen. Bij deze krant zit een stembiljet plus retourenveloppe. Uiterlijk 28 juni  a.s. moeten de stembiljetten binnen zijn bij het pensioenfonds.

Principe-akkoord niet voor iedereen even gunstig

nos-logoHet principe-akkoord voor een nieuw pensioenstelsel pakt niet voor elk pensioen even gunstig uit. De jongste groep op de arbeidsmarkt wordt van een toekomstige last verlost. In het huidige systeem betalen zij met hun inleg de pensioenen voor de ouderen. De groep tussen 35 en 55 krijgt een zure appel voor de dorst.De nadelen die deze middelbare groep ondervindt nemen steeds meer af voor de groep boven de 55 jaar. Daarnaast staan er een paar afspraken in het principe-akkoord die vooral positief uitvallen voor de bijna-gepensioneerden.

Financiële ontwikkelingen PDN in 1e kwartaal 2019

Pensioenfonds DSM NederlandHet Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft de financiële resultaten over het 1e kwartaal van 2019 gepubliceerd. Tussen haakjes staan de resultaten van het voorgaande kwartaal:

  • Pensioenfondsvermogen € 7.172 mln. (€ 6.818 mln.)
  • Pensioenverplichtingen € 6.818 mln. (€ 6.494 mln.)
  • Dekkingsgraad 105,2 % (105,0 %)
  • Beleidsdekkingsgraad 108,2 % (109,3 %)
  • Rendement t/m 5,7 % (-1,8 %)
  • Rente 1,1 % (1,3 %)

  Recent nieuws ...

Hervorming pensioenstelsel: angst dat Europa roet in het eten gooit 


Prof. Harrie Verbon: Hogere pensioenleeftijd is onnodig 


Peter Borgdorff (PFZW): regel pensioen eerst, AOW later 


VDP: Nieuwe bestuursleden 


Het pensioenstelsel: wat ze u niet verteld hebben  


PDN: Nieuws uit de bestuurskamer


Jan Tamarus (PGGM): marktdenken haalt pensioenstelsel onderuit