Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN augustus 2021: dekkingsgraad 109,8% (+1,3 %) - beleidsdekkingsgraad 104,0 % (+1,1%)

Algemene Ledenvergadering 2021

meeting-vdp

Gezien de verruiming van de coronamaatregelen heeft het bestuur van de VDP besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 te doen plaatsvinden op:

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Nieuw lid Commissie Communicatie

henk-lukkezen

De Commissie Communicatie van VDP is recentelijk versterkt met een nieuw lid, Henk Lukkezen (geb.1954).

Henk heeft bij DSM Resins gewerkt in diverse accounting/controller functies. Van 2011-2020 was Henk lid van het Verantwoordingsorgaan van PDN namens de werknemers. Sinds 2020 is hij bestuurslid (penningmeester) van de Koepel Gepensioneerden. ► Lees meer 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

wetboek 2Wellicht hebt u in de media vernomen dat per 1 juli 2021 een nieuwe wet in werking is getreden: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet geeft nieuwe voorschriften, onder meer over hoe verenigingen en stichtingen moeten worden bestuurd. Dus een wet die ook voor onze vereniging van belang is. ►Lees meer

Dekkingsgraad gestegen in augustus 2021

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand augustus met 1,3%-punt gestegen tot een niveau van 109,8%. Gedurende de maand augustus behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand augustus gestegen. De stijging van de rente, in combinatie met het positief aandelenrendement, was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand augustus. ► Lees meer

Reservetekort bij PDN

Handen in haarPDN bevindt zich eind 2020 in een reservetekort. Op basis van de Pensioenwet moet een pensioenfonds dat zich in een reservetekort bevindt jaarlijks een geactualiseerd herstelplan indienen. Dit betekent dat PDN moet aantonen dat de beleidsdekkingsgraad kan herstellen naar het niveau van de vereiste dekkingsgraad (eind 2020 circa 118%), zonder de pensioenen te verlagen en binnen de gekozen 10 jaar. ► PDN

Nieuw pensioenstelsel

2027Het nieuwe pensioenstelsel is er pas in 2027. De huidige generatie gepensioneerden is gemiddeld zo'n 77 jaar. Nog zes jaren wachten en deze mensen kopen letterlijk niets voor dat nieuwe stelsel. En ze staan al wel twaalf jaren stil, hebben een indexatie-achterstand van 20% of meer en ze dreigen er in de komende zes jaren opnieuw niets bij te krijgen. Dan loopt de achterstand nog eens met een kleine 12% op - als de inflatie niet verder stijgt. [Bron: ANBO]

Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard

kg-logo-80-hoogDe Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties wijzen er al een tijd op: het draagvlak voor het door kabinet, vakbonden en werkgevers in het pensioenakkoord bedachte nieuwe stelsel staat onder druk. Los van het feit dat veel mensen niet snappen waarom het huidige pensioenstelsel zo grondig op de schop moet, slagen partijen bij het pensioenakkoord er al twee jaar niet in de voornaamste beloften daarvan waar te maken.

Dit en nog meer interessante onderwerpen komen aan de orde in Nieuwsbrief 32 van de Koepel Gepensioneerden (KG). Lees meer ► KG

Kabinet lekt, maar koopkrachtgat senioren wordt niet gedicht.

Koopkracht senioren verder onder druk