Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN juni 2020: dekkingsgraad 93,4% (+0,8%) - beleidsdekkingsgraad 97,0% (-0,7%)

Anderhalf biljoen euro aan ­pensioenvermogen gaat de komende jaren over naar het nieuwe pensioenstelsel.

  PDN dekkingsgraden juni 2020

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand juni met 0,8%-punt gestegen tot een niveau van 93,4%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald tot 97,0% (-0,7%). Gedurende de maand juni zette het herstel van de aandelenmarkten zich verder door en herstelden de koersen zich van de eerder dit jaar opgelopen verliezen. De rente liet in de maand juni een lichte daling zien. ► PDN

Vragen over het nieuwe pensioenstelsel

Bas Werker, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en medewerker van pensioeninstituut Netspar, geeft antwoord op de belangrijkste vragen over het nieuwe pensioenstelsel:

 


Gepensioneerden zeer bezorgd over periode tot aan nieuw stelsel.

Financiële positie pensioenfondsen verbeterd in Q2.

In een paar minuten weten wat PDN in het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan?

Algemene Ledenvergadering 2020

VDP logo 130pxAls gevolg van de Corona-crisis heeft het bestuur van de VDP besloten de Algemene Ledenvergadering 2020 uit te stellen tot een later tijdstip in dit jaar. Om de (bestuurlijke) taken binnen de vereniging te kunnen uitvoeren, is besluitvorming nodig over een aantal onderwerpen. Tevens willen wij u de resultaten van het afgelopen verenigingsjaar niet onthouden. ► VDP

Dekkingsgraden PDN

DG = dekkingsgraad      BDG = beleidsdekkingsgraad

Periode DG (%) BDG (%)
2020 Q1 91,2 99,8
2019 104,0 102,3
2018 105,0 109,3
2017 110,1 107,8
2016 102,8 98,8

Mogelijke acties indien beleidsdekkingsgraad (BDG):

>125 % → indexeren (volledig)

>110 % → indexeren (gedeeltelijk)

<96% → korten