Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (februari 2020): dekkingsgraad 96,3% (-4,6%) - beleidsdekkingsgraad 101,0% (-0,9 %)

VDP Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 juni 2020

We zijn er voor elkaar ....

  Groot respect voor optreden kabinet

logo-kgDe Koepel Gepensioneerden heeft groot respect voor de wijze waarop het kabinet tot nu de coronacrisis heeft aangepakt. De beheersing van de sociale, economische en financiële gevolgen van de crisis vraagt om bestuurlijke moed en voortvarende maatregelen. De speciale aandacht, die het kabinet daarbij heeft voor de kwetsbare groep ouderen, wordt in hoge mate gewaardeerd. De Koepel Gepensioneerden wijst het kabinet op de inkomensgevolgen, die voor gepensioneerden kunnen optreden als het nieuwe pensioenstelsel aan het eind van het jaar nog niet is uitgewerkt. ► KG Persbericht

Dekkingsgraad februari 2020

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad is door de gedaalde aandelenmarkten in combinatie met de verdere gedaalde rente gezakt tot 96,3% per 29/02. De daling dit jaar bedraagt daarmee -7%, waarbij -5% komt door de daling van de rente en -2% door de daling van de rendementen uit beleggingen.► PDN

VDP Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 juni 2020

Noteer deze datum alvast in uw agenda

Recht op leven in tijden van corona

oud-jongIn tijden van coronacrisis neemt het debat plots een heel morbide wending: jongeren eerst. Als wetenschappers zich zo in het debat mengen, leidt dat tot een verontrustende, ongewenste polarisatie. “Geef jong en fit voorrang op de intensive care” zo betoogden twee wetenschappers onlangs uitvoerig in De Volkskrant. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, verzet zich daar principieel tegen.► KBO Brabant

De week van een ziekenhuisdirecteur: een ramp in slow motion

Dekkingsgraden PDN

DG = dekkingsgraad      BDG = beleidsdekkingsgraad

Periode DG (%) BDG (%)
2019 Q4 103,7 102,3
2019 Q3 97,6 103,6
2019 Q2 101,6 106,8
2019 Q1 105,2 108,2
2018 105,0 109,3
2017 110,1 107,8
2016 102,8 98,8

Mogelijke acties indien beleidsdekkingsgraad (BDG):

>125 % → indexeren (volledig)

>110 % → indexeren (gedeeltelijk)

<96% → korten