Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (december 2019): dekkingsgraad 103,7% (+2,5%) - beleidsdekkingsgraad 102,3% (-0,1%)

PDN dekkingsgraad in december 2019 gestegen met 2,5%

Koepelorganisaties voor gepensioneerden fuseren.

  Verkiezingen nieuwe bestuursleden PDN

Pensioenfonds DSM NederlandTwee bestuursleden namens pensioengerechtigden treden in juli 2020 af. Daarom vinden in maart 2020 verkiezingen plaats voor nieuwe leden namens pensioengerechtigden.Wilt u in aanmerking komen voor een van de bestuursfuncties? Stel u dan kandidaat!  Bestuurslid zijn vereist dat u veel pensioenkennis heeft.
Lees meer ►

Risicovrije rekenrente tast grondslag van ons pensioenstelsel aan

Rente op afDe discussie over ons pensioenstelsel begint op een welles (korten) –nietes (korten) spelletje te lijken. Een grote groep bestuurders en hoogleraren claimde onlangs dat het korten van pensioenen niet nodig en zelfs onwenselijk is (nietes). Een groep van tien hoogleraren beweerde daarop dat korten wel nodig is om te voorkomen dat de toekomstige pensioenen van de jongeren worden aangetast (welles). De basis van de onenigheid berust op de verschillende visies op de wenselijke waarde van de rekenrente. De VDP is het eens met degenen die een meer realistische rekenrente wensen. 

Meer hersteltijd: helpt dit de pensioenfondsen?

edith-schippers 2Pensioenfondsen die er niet goed voor staan, krijgen een jaar langer de tijd om te voldoen aan de financiële eisen. Zo hoeven fondsen met een dekkingsgraad van minimaal 90% in 2020 niet te korten. Op die manier voorkomt minister Koolmees dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen moet verlagen. ‘Ik was eerlijk gezegd niet verrast door de brief van de minister’, zegt Edith Schippers, voorzitter van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN).

Babyboomers hebben het niet beter dan jongeren

Ouderen problemenOuderen van de babyboomgeneratie (1945-1955) krijgen ten onrechte het verwijt dat zij het veel beter hebben dan de jongeren van nu. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) profiteren babyboomers minder van de verzorgingsstaat dan alle andere naoorlogse generaties. Latere generaties voelen zich ten onrechte achtergesteld bij babyboomers, stelt SCP-onderzoeker Jos de Haan als hij in de Tweede Kamer spreekt over de kansen en belemmeringen van de hedendaagse jeugd. (AD) ►

Uitwerking Pensioenakkoord

meeting-2De uitwerking van afspraken over het tweede pijlerpensioen is inmiddels begonnen. Het traject wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgevers- en werknemersorganisaties met een aantal adviserende leden uit ‘het veld’. Er is een aantal  werkgroepen ingesteld - bemand door wetenschappers, vertegenwoordigers uit het veld en van toezichthouders en CPB - die met voorstellen moeten komen voor de diverse elementen van het nieuwe stelsel.

Dekkingsgraden PDN

DG = dekkingsgraad      BDG = beleidsdekkingsgraad

Periode DG (%) BDG (%)
2019 Q3 97,6 103,6
2019 Q2 101,6 106,8
2019 Q1 105,2 108,2
2018 105,0 109,3
2017 110,1 107,8
2016 102,8 98,8

Mogelijke acties indien beleidsdekkingsgraad (BDG):

>125 % → indexeren (volledig)

>110 % → indexeren (gedeeltelijk)

<96% → korten