Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN februari 2023: dekkingsgraad 128,5% (+4,2%) - beleidsdekkingsgraad 128,9 % (+1,0%)

Dekkingsgraden gestegen in februari

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds PDN is in de maand februari met 4,2%-punt gestegen en bedroeg eind februari 128,5%. Daarmee is de beleidsdekkingsgraad met 1,0% gestegen tot 128,9%. Gedurende de maand februari behaalden de aandelenmarkten een licht negatief rendement. De rente steeg, hetgeen een positief effect had op de dekkingsgraad. ► PDN

Algemene Ledenvergadering 2023

De Algemene Ledenvergadering van de VDP staat gepland:

  • op donderdag 20 april 2023
  • in Hotel Central te 's Hertogenbosch.

Naast de afhandeling van de formaliteiten m.b.t. onze vereniging staat ook het nieuwe pensioenstelsel op de agenda. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden (KG) zal daarover een presentatie geven. Binnenkort verschijnt meer informatie over deze ALV en start de inschrijving.
Noteer alvast de datum in je agenda.

Indexatiebesluit blijft onverklaard

Onlangs hebben het PDN-bestuur en de CEOD (Sociale Partners) gereageerd op het verzoek van de VDP om herziening van het indexatiebesluit. Ook hadden we gevraagd om een duidelijke en getalsmatige onderbouwing van het indexatiebesluit. Klik op de links om de antwoordbrieven te lezen van:

Groot verschil van inzicht

We moeten helaas constateren dat er een groot verschil van inzicht bestaat tussen de VDP en PDN over beide indexatiebesluiten in 2022. Daarom heeft het bestuur besloten 'professioneel advies' in te winnen ter ondersteuning van onze inzichten en standpunten.

Position Paper WTP voor de Eerste Kamer

In een brief aan de leden van de Eerste Kamer hebben de deelnemers aan de Seniorencoalitie krachtig hun standpunten kenbaar gemaakt. Met de volgende thema's:

  • Zorg voor een noodstop: er is geen weg terug
  • Een koopkrachtig pensioen
  • Laat het principe ‘genoeg is genoeg’ los in de overgangsperiode
  • Versterk de positie van gepensioneerden in de governance
  • Regel invaren gesloten fondsen beter.

Lees meer:

Pensioenfonds in opspraak

discussieEen artikel in NRC leidt tot een storm van publicaties in de Nederlandse media. PDN, het pensioenfonds van DSM, en met name de voorzitter mevr. Edith Schippers staan volop in de schijnwerpers. 

Lees meer ►

Uw belang

Uit bovengenoemde publicaties blijkt eens te meer dat het uitermate belangrijk is om uw pensioenbelangen krachtdadig te laten behartigen. Hoe meer leden, hoe sterker onze positie wordt in de gesprekken met werkgever en pensioenfondsbestuurders.

  

Pensioen verhoogd per 1 januari 2023