Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN juni 2021: dekkingsgraad 109,6% (+0,3 %) - beleidsdekkingsgraad 101,7 % (+1,4%)

Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

kg-logo-80-hoogIn Nieuwsbrief 27 van de Koepel Gepensioneerden komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • 'Pensioen-erfenis eerlijk verdelen graag!
  • Digitale wilsverklaring.
  • Onderzoek naar gezond ouder worden.
  • Druk op pensioenoverleg wordt opgevoerd.
  • Geldmaten voor het storten en opnemen van munten

► KG

Dekkingsgraden blijven stijgen

Pensioenfonds DSM NederlandDe dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand juni met 0,3%-punt gestegen tot een niveau van 109,6%. Gedurende de maand juni behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand juni gedaald. Het positief aandelenrendement was de voornaamste oorzaak voor de positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand juni. ► PDN

Pensioenen: miljarden extra verdiend ...

Algemene Ledenvergadering 2021

meeting-vdp

Gezien de verruiming van de coronamaatregelen heeft het bestuur van de VDP besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 te doen plaatsvinden:

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

DSM verhuist hoofdkantoor naar Maastricht

DSM_200Na 120 jaar verhuist DSM zijn wereldwijde hoofdzetel van Heerlen naar hartje Maastricht. Eind 2023 krijgen ruim 700 medewerkers uit Heerlen een flexplek in Wyck. DSM wil als het ware een nieuwe start maken in een nieuwe omgeving. De gemeente Heerlen is des duivels over het vertrek van DSM naar Maastricht. ► DL

Het is tijd voor integraal ouderenbeleid!

Een nieuw kabinet moet snel aan de slag met goed en integraal ouderenbeleid. In een manifest aan alle Tweede Kamerleden en een aantal ministers roepen de gezamenlijke ouderenorganisaties op om concrete stappen te zetten, want de tijd dringt. Lees meer ►

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

wetboek 2Wellicht hebt u in de media vernomen dat per 1 juli 2021 een nieuwe wet in werking is getreden: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet geeft nieuwe voorschriften, onder meer over hoe verenigingen en stichtingen moeten worden bestuurd. Dus een wet die ook voor onze vereniging van belang is Lees meer ►

Voorkom een ‘verloren generatie’ gepensioneerden

kg-logo-kleinHet inmiddels twee jaar geleden gesloten pensioenakkoord werd ‘verkocht’ met de belofte van een koopkrachtig pensioen. Voortaan zouden de pensioenen sneller worden geïndexeerd (verhoogd met de gestegen prijzen). Tenminste: na invoering van het afgesproken nieuwe pensioenstelsel (2016 of 2017). Echter indien er voor die tijd niet wordt geïndexeerd, is er sprake van 'een verloren' generatie. Mensen die na een leven lang werken hun pensioen nooit verhoogd hebben zien worden. ► KG

Terugblikken op het afgelopen halfjaar

ger-wagemans

Als bestuur willen we u maximaal informeren en om uw mening vragen aangaande actuele onderwerpen, zoals : de nieuwe pensioenwet, ons overleg met het pensioenfonds, de algemene ledenvergadering, etc.

Niet alleen hebben we u geïnformeerd middels Nieuwsflitsen en de website. Ook hebben we een drietal video’s gepubliceerd. Aan de laatste twee video’s was een forumdiscussie gekoppeld. Met dergelijke discussies willen we graag uw meningen en vragen omtrent de diverse onderwerpen horen. ► Lees meer