Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN september 2021: dekkingsgraad 111,2% (+1,4 %) - beleidsdekkingsgraad 105,2 % (+1,2%)

Algemene Ledenvergadering 2021

meeting-vdp

Op donderdag 14 oktober 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 plaatsgevonden, in het congrescentrum IGLUU te Eindhoven. Na presentatie van de jaarstukken 2019 en 2020 door de betreffende bestuursleden vond de (her-)benoeming plaats van diverse bestuursleden.

De ALV werd afgesloten met een aantal presentaties rond actuele onderwerpen:

  • Nieuw bestuursreglement, in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
  • Uitleg over haalbaarheid van indexatie in het kader van het nieuwe pensioenstelsel.
  • Toelichting op visie en doelen, alsmede de plannen om gestelde doelen te realiseren (m.n. hervatten van de indexatie).

pdf-logo-150


Klik om de presentaties te bekijken.

samen-op-weg-2 2

De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) komt op
voor de belangen van alle gepensioneerde deelnemers
aan het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN).

STEUN ONS OM OOK UW BELANGEN TE BEHARTINGEN

WORDT LID ►

 

Dekkingsgraden gestegen in september 2021

trend-upDe dekkingsgraad van het pensioenfonds PDN is in de maand september met 1,4%-punt gestegen tot een niveau van 111,2%. Daarmee steeg de beleidsdekkingsgraad naar 105,2%. Gedurende de maand september behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente is in de maand september gestegen. De stijging van de rente zorgde er voor dat, ondanks de dalende aandelenmarkten, de dekkingsgraad zich positief ontwikkelde. ► PDN

Ontwikkeling PDN dekkingsgraden 2021

pdn-dekkingsgraad-jpg

Bij het pensioenakkoord in 2019 is afgesproken dat pensioenfondsen vanaf 1 januari 2022 mogen indexeren (meestijgen met prijzen) vanaf een dekkingsraad van 105% in plaats van 110%. (Bron: FNV)

Reservetekort bij PDN

Handen in haarPDN bevindt zich eind 2020 in een reservetekort. Op basis van de Pensioenwet moet een pensioenfonds dat zich in een reservetekort bevindt jaarlijks een geactualiseerd herstelplan indienen. Dit betekent dat PDN moet aantonen dat de beleidsdekkingsgraad kan herstellen naar het niveau van de vereiste dekkingsgraad (eind 2020 circa 118%), zonder de pensioenen te verlagen en binnen de gekozen 10 jaar. ► PDN

Indexeren pensioenen moet nu echt

sad-piggy-bankSeniorenorganisaties Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM roepen het kabinet op indexeren van pensioenen nu echt mogelijk te maken. Veel senioren hebben zolang ze pensioen krijgen hun pensioen nog nooit verhoogd zien worden: een ‘verloren generatie’. Als het kabinet nu niet ingrijpt, is ze zelf de hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan draagvlak onder haar plannen om het pensioenstelsel te veranderen.

Lees het persbericht ► KG

Prettig en goed ouder worden

seniors-150De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden zijn benieuwd wat u nodig heeft om goed ouder te worden. Met uw ervaringen kunnen we het nieuwe kabinet nog beter duidelijk maken wat er de komende jaren moet gebeuren.

   
Wilt u hiervoor een korte vragenlijst invullen?

Het kost u maar een paar minuten van uw tijd.

Over 2022 indexeren met terugwerkende kracht?

105%
Omdat partijen bij het pensioenakkoord daar niet uit zichzelf veel werk van maakten, hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties flink wat druk uitgeoefend om te zorgen dat pensioenen niet pas in 2026 of 2027 kunnen worden geïndexeerd maar zo snel als mogelijk. Als het parlement instemt met de stelselherziening, dan wil het kabinet indexatie over 2022 met terugwerkende kracht mogelijk maken vanaf 105% dekkingsgraad.

Lees meer ► KG

media-logo-70-hoog

Steeds meer 55-plussers koersen af op financiële nood

Een op de 10 mensen in loondienst heeft geen aanvullend pensioen...