Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Contact informatie

Vdp logo 150pxVereniging van DSM gePensioneerden

Opgericht d.d. 3 mei 2011

(KvK 52647676) 

  Secretariaat: 

   Ledenadministratie

   Communicatie:

   Webmaster:

   Bank:

   • IBAN: NL46 INGB 0006 057 909
   • BIC: INGBNL2A 

   Discussies en reacties

   VDP maakt gebruik van discussieforums en reactiepagina's om vaker en gerichter met haar leden in contact te komen, hun meningen te peilen, onderlinge discussies mogelijk te maken, etc. 

   De discussieforums en reactiepagina's op de VDP-website worden gemonitord.  Wij verwachten dat de deelnemers op een constructieve en respectvolle wijze deelnemen aan de discussies. Oneigenlijk gebruik wordt niet getolereerd. Het VDP-bestuur is gerechtigd om op eigen initiatief discussies te starten en te beëindigen en onwelvoeglijke boodschappen en meningen te verwijderen.