Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Nuttige links

Alsof een pensioen al niet ingewikkeld genoeg is!

Bij tijd en wijle voelt u zich gevangen. Met aan de ene kant de politiek en de overheid en aan de andere kant de pensioenfondsen en de vakorganisaties. En daar overheen een paraplu van (social) media, die soms bedenkelijke bijdragen leveren aan de beeldvorming.

Hier treft u een aantal bronnen aan, die u kunnen helpen om: 
 

  • een beter begrip te krijgen van de pensioenen in het algemeen en
  • om op de hoogte te blijven over de turbulente ontwikkelingen op dat gebied.

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland

www.pdnpensioen.nl