Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (oktober 2019): dekkingsgraad 100,6% (3,0% ↑) - beleidsdekkingsgraad 102,9% (0,7% ↓)

Pensioenkortingen in 2020

  12,1% rendement t/m Q3

Pensioenfonds DSM NederlandHet Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft de financiële ontwikkeling t/m het 3e kwartaal van 2019 gepubliceerd. Het pensioenvermogen is gestegen tot € 7.526.miljoen. Daar tegenover staan pensioenverplichtingen voor een bedrag van € 7.713 mln. Het rendement op de totale beleggingen van het fonds t/m het derde kwartaal bedraagt 12,1%. Echter de rente is inmiddels gezakt tot een schamele 0,4%.  

CDA zet pensioendiscussie op scherp

logo-cdaHet CDA zet een opmerkelijke stap in de pensioendiscussie. De partij komt tegemoet aan het gemor in de achterban en wil onderzoek doen naar een nieuwe rekenrente voor pensioenen. Hierdoor hoeven bij de overgang naar een nieuw pensioencontract de premies minder omhoog en hoeven pensioenen niet zo snel te worden gekort.

Samen sterk!

samen-sterk-2De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) behartigt de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt. Gaat u binnenkort met pensioen of ontvangt u al een pensioenuitkering van PDN, dan is het ook in uw belang dat we samen sterk staan!

VDP regionale informatiebijeenkomsten 2019

meeting-vdp

De jaarlijkse Regionale Informatiebijeenkomsten van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) vinden plaats op:

  • woensdag 30 oktober in Zwolle,
  • dinsdag 19 november in Delft, en
  • donderdag 28 november in Heerlen.

Meer info

Oproep aan sociale partners m.b.t. pensioenafspraken ...

Pensioenafspraken in de nieuwe CAO

samenwerkenDe huidige CAO loopt af op 31 maart 2020. Het overleg tussen DSM en vakbonden (de zogenaamde sociale partners) over een nieuwe overeenkomst start dan ook binnenkort. Tegelijkertijd moet er een nieuwe pensioenovereenkomst worden gesloten. De VDP dringt er bij de sociale partners op aan dat in de nieuwe pensioenovereenkomst maatregelen worden genomen om pensioenkorting te voorkomen. M.n. verlenging van de zg. herstelperiode en invoering van een kostendekkende pensioenpremie zijn in deze van cruciaal belang.