Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (augustus 2019): dekkingsgraad 95,3% (4,8% ↓) - beleidsdekkingsgraad 104,7% (1,2% ↓)

Het dreigt helemaal mis te gaan met de pensioenen.

  VDP regionale informatiebijeenkomsten 2019

meeting-vdpDe jaarlijkse Regionale Informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

  • woensdag 30 oktober in Zwolle,
  • dinsdag 19 november in Delft, en
  • donderdag 28 november in Heerlen.

Nadere informatie over tijd, locatie en programma volgt binnenkort. Noteer e.e.a. alvast in uw agenda.

Dekkingsgraad zakt tot onder kritische grens

Pensioenfonds DSM NederlandIn de maand augustus is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) gezakt tot 95,3% (4,8% ↓). Hiermee is de kritische grens overschreden die door het bestuur van het pensioenfonds wordt genoemd in het crisisplan. Als gevolg van deze daling is de beleidsdekkingsgraad gedaald tot 104,7% (1,2% ↓). Dit is de 11e maand in successie dat de beleidsdekkingsgraad daalt.

Meer geld dan ooit in pensioenkas en toch dreigt verlaging.

Kans op pensioenverlaging

Pensioenfonds DSM NederlandPDN staat er op dit moment financieel niet goed voor. Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook PDN last van de lage rente. Op basis van de huidige financiële situatie is er een kans dat het fonds in 2020 de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van alle deelnemers en pensioengerechtigden moet verlagen. PDN behaalde de afgelopen tijd goede rendementen uit beleggingen. Over de eerste acht maanden dit jaar bedroeg het rendement 11,17%. Ondanks deze goede beleggingsrendementen en het feit dat er meer geld in kas is dan ooit, staat PDN er financieel toch niet goed voor.  

Nederlandse economie sinds 2010

Elsevier Weekblad berekende op basis van CPB-cijfers dat sinds het eerste kabinet Rutten:

  • de economie met 15 % groeide;
  • de doorsnee Nederlander zo'n 3,5 % beter af is;
  • huishoudens met kinderen er zo'n 7 % op vooruit gingen; en
  • gepensioneerden er 3,7 % op ACHTERUIT gingen 

Pensioenafspraken in de nieuwe CAO

samenwerkenDe huidige CAO loopt af op 31 maart 2020. Het overleg tussen DSM en vakbonden (de zogenaamde sociale partners) over een nieuwe overeenkomst start dan ook binnenkort. Tegelijkertijd moet er een nieuwe pensioenovereenkomst worden gesloten. De VDP dringt er bij de sociale partners op aan dat in de nieuwe pensioenovereenkomst maatregelen worden genomen om pensioenkorting te voorkomen. M.n. verlenging van de zg. herstelperiode en invoering van een kostendekkende pensioenpremie zijn in deze van cruciaal belang. 

Pensioenakkoord ..... en nu?

vergaderenHet is alweer enkele weken geleden dat de overheid, de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordigers een pensioenakkoord hebben gesloten.Voor de uitwerking van het akkoord is een stuurgroep geformeerd waarin werkgevers, werknemers en de overheid vertegenwoordigd zullen zijn. De VDP vindt het onbegrijpelijk dat de meer dan 3 miljoen Nederlandse gepensioneerden niet direct betrokken worden bij deze besluitvorming. Om aan pensioenkortingen te ontkomen moet de rekenrentemethodiek worden aangepast. De VDP is van mening dat de rekenrente moet worden gelijkgesteld aan een voorzichtig ingeschat rendement op het fondsvermogen (tenminste 2%). 

  Recent nieuws ...

KNVG: In de afgelopen maanden groeide de onrust 


Pensioenfeiten: De idiotie van buffers in pensioenfondsen


LoonVoorLater: Gepensioneerden en Jan Modaal bij een crisis de klos 


LoonVoorLater: Pensioenakkoord heeft chaos vergroot 


LoonVoorLater: Woede onder gepensioneerden loopt op tot een kookpunt