Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN (april 2019): dekkingsgraad 106,4% (1,2% ↑) - beleidsdekkingsgraad 107,9% (0,3% ↓)

  Dekkingsgraden PDN april 2019

Pensioenfonds DSM Nederland

  •  Dekkingsgraad 106,4 % (1,2 % ↑)
  • Beleidsdekkingsgraad 107,9 % (0,3 % ↓)

  Financiële ontwikkelingen PDN in 1e kwartaal 2019

Pensioenfonds DSM NederlandHet Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) heeft de financiële resultaten over het 1e kwartaal van 2019 gepubliceerd. Tussen haakjes staan de resultaten van het voorgaande kwartaal:

  • Pensioenfondsvermogen € 7.172 mln. (€ 6.818 mln.)
  • Pensioenverplichtingen € 6.818 mln. (€ 6.494 mln.)
  • Dekkingsgraad 105,2 % (105,0 %)
  • Beleidsdekkingsgraad 108,2 % (109,3 %)
  • Rendement t/m 5,7 % (-1,8 %)
  • Rente 1,1 % (1,3 %)

Angst dat Europa roet in het eten gooit

eu-vlagEuropa is nogal gecharmeerd van de ‘vrije markt’ en bij een vrije markt hoort concurrentie. Dat tot nu toe het Nederlandse pensioenstelsel aan de tucht van die vrije markt is ontsnapt komt omdat het Europese Hof voor het Nederlandse pensioenstelsel een uitzondering heeft gemaakt. 

Hogere pensioenleeftijd is onnodig

harrie-verbonHoogleraar Harrie Verbon van de Universiteit Tilburg schopt al jaren hard tegen het heilige huisje van de verhoging van de AOW-leeftijd. "Die zou nodig zijn omdat de AOW anders onbetaalbaar wordt, maar dat verhaal klopt niet. Het probleem van de stijgende AOW-uitgaven wordt schromelijk overdreven."

Regel pensioen eerst, AOW later

Peter borgdorff md pfzwPeter Borgdorff is er wel klaar mee. Al bijna tien jaar kijkt de directeur van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn toe hoe er maar geen nieuw pensioencontract komt. Nu roept hij de polder op: "Sluit gewoon een deal en regel het gedoe rond de AOW-leeftijd later maar. Er wordt nu zes, zeven, acht jaar gepraat over het nieuwe pensioencontract. De gemiddelde deelnemer in Nederland is de weg echt kwijt." 

Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden

Koepel van Nederlandse Verenigingen van GepensioneerdenKNVG en NVOG zijn al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder succes.

Daarom zijn de koepelorganisaties een petitie gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Zij vragen alle gepensioneerden (plus familieleden en vrienden) om deze petitie te tekenen.

Voor een eerlijk pensioen ...

Koepelorganisaties zeggen vertrouwen op

Koepel van Nederlandse Verenigingen van GepensioneerdenDe koepels van gepensioneerden – KNVG en NVOG – hebben het vertrouwen opgezegd in de onderhandelaars van het Pensioenakkoord, te weten: de Minister van SZW en  de onderhandelaars van FNV, CNV, VCP, LTO Nederland en VNO-NCW. Niet alleen het vertrouwen in de onderhandelaars is inmiddels weg, ook het vertrouwen in het mogelijke resultaat van de pensioenstelselvernieuwing is op een dieptepunt en het draagvlak voor een toekomstig pensioenakkoord is uiterst twijfelachtig.

Nieuwe bestuursleden

Vdp logo 250pxTijdens de recente 8e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) werd statutair afscheid genomen van voorzitter Mieke van Wagenberg en penningmeester Harrie Wijnans. Door de leden werden als nieuwe bestuursleden benoemd de heren: Harrie Govers, Jan Grooten en Ger Wagemans (voorzitter). 

  Recent nieuws ...

Het pensioenstelsel: wat ze u niet verteld hebben  


PDN: Nieuws uit de bestuurskamer


Marktdenken haalt pensioenstelsel onderuit 


Overheid deed greep in pensioenkas 


Zoet voor Italianen, zuur voor Nederlandse gepensioneerden 


Pensioendiscussie vertroebelt door verkeerde aannames 


PDN: ook in 2019 helaas geen verhoging van de pensioenen 


Ouderenorganisaties reiken minister de hand


Oud-minister Edith Schippers nieuwe president DSM Nederland


Onfris politiek spel met belang van gepensioneerden als inzet


 Pensioenramp dreigt


Pensioen steeds minder waard