Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

PDN september 2020: dekkingsgraad 96,7% (+0,6%) - beleidsdekkingsgraad 96,5% (-0,1%)

Financiële positie pensioenfondsen ...

Pensioenen verlagen?

Nederlandse pensioenstelsel ....

Algemene Ledenvergadering 2020 afgelast

VDP logo 130px

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 — aanvankelijk gepland voor 11 juni j.l. — werd afgelast in verband met het heersende Corona-virus. Een tweede poging om de ALV 2020 te organiseren (op 28/10 a.s.) loopt spaak, omdat het virus zich weer uitbreidt en door de overheid derhalve strengere maatregelen worden getroffen. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, heeft het bestuur van VDP besloten de ALV in 2020 niet door te laten gaan. ► Lees meer

€100 miljoen achterstallig pensioengeld

abp-logoAmbtenarenpensioenfonds ABP trekt €100 miljoen uit om aan duizenden gepensioneerden alsnog een flinke aanvulling op hun pensioen uit te keren. Veel gepensioneerden hadden vaak jarenlang, een te laag pensioen hadden ontvangen. ► DT

Geen 'onnodige' kortingen meer?

kg-logo-kleinIn een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Koolmees aan de bestaande vrijstellingsregeling voor een jaar te willen verlengen. De pensioenfondsen hoeven dan niet te korten als de dekkingsgraad minimaal 90% is. Maar daar zit nog wel een probleem, want het ziet ernaar uit dat de meeste grote pensioenfondsen dan toch nog een paar procent zullen moeten korten. ► KG

Dekkingsgraden PDN

DG = dekkingsgraad      BDG = beleidsdekkingsgraad

Periode DG (%) BDG (%)
2020 Q2 93,4 97,0
2020 Q1 91,2 99,8
2019 104,0 102,3
2018 105,0 109,3
2017 110,1 107,8
2016 102,8 98,8

Mogelijke acties indien beleidsdekkingsgraad (BDG):

>125 % → indexeren (volledig)

>110 % → indexeren (gedeeltelijk)

<96% → korten