Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Informatie overzicht

informatie

VDP informeert en communiceert met haar (aspirant-)leden door middel van:

  • de website (www.vdpdsm.nl), met o.m. op de homepage nieuws uit de pensioenwereld
  • e-mail (frequente Nieuwsflitsen)
  • conventionele post (Nieuwsbrieven, etc.) en
  • bijeenkomsten, zoals:
    • de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en
    • de Regionale Informatiebijeenkomsten.

Op de bijeenkomsten wordt ruimschoots gelegenheid geboden voor het hernieuwen of onderhouden van contacten met oud-collega's.

 

Ook presenteert VDP regelmatig een PRACHT-cursus, over de pensioensystematiek. Hierin worden leden en andere geïnteresseerden uitgebreid geïnformeerd over zaken als: het Nederlandse pensioenstelsel, het pensioenproces bij DSM/PDN, de invloed van rente, uitleg over dekkingsgraden, toelichting op pensioenpremie en indexering, etc.

 

Zie ook:

Voor persoonlijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.