Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Speerpunten

speerpunten

Het beleid van VDP is gebaseerd op uiteenlopende operationele en strategische speerpunten. Daarnaast worden een aantal speerpunten ingebracht bij landelijke Koepel Gepensioneerden

In het kort:

 

Operationele speerpunten

 • een kostendekkende premie, incl. buffer;
 • een nieuwe 5-jaars pensioenregeling;
 • het indexeren en inhalen van de indexatie-achterstand;
 • de uitvoeringskosten van DSM Pension Services (DPS);
 • het rendement van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN);
 • de communicatie van VDP met de deelnemers.

Strategische speerpunten

 • overeenkomstig het grote belang van gepensioneerden, meer invloed van gepensioneerden bij het maken van pensioenafspraken;
 • het outsourcen etc. van de uitvoeringsorganisatie;
 • het samenwerken, fuseren of splitsen van het pensioenfonds;
 • de vestigingsplaats van het pensioenfonds;
 • het beleggings- en afdekkingsbeleid.

Landelijke speerpunten

 • herstel van de koopkracht van gepensioneerden;
 • indexeren o.b.v. fonds-specifiek rendement in plaats van de dekkingsgraad.
  VDP heeft hiervoor het Transparant Financieel Toetsingskader ontwikkeld.
 • een standpunt inzake stelselwijziging;
 • het afschaffen van doorsneepremie en transitiekosten;
 • kosten nieuw pensioenstelsel niet ten laste van gepensioneerden.

Klik voor de volledige tekst van de

SPEERPUNTEN .