Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Commissies

samenwerken

Bij de uitvoering van haar taken en aktiviteiten wordt het VDP-bestuur ondersteund door deskundige en geïnteresseerde leden.

 

Pensioenen

Ger Wagemans (voorzitter)
Dirk van den Bos
Rinus Drijdijk
Harry Govers
Jan Grooten
Rein Pikaart
Hans Schaaf
Michel Ubachs
Mieke van Wagenberg
Harrie Wijnans


  • Bespreekt diepgaand (actuele) pensioen-onderwerpen.
  • Adviseert het VDP-bestuur terzake.

Communicatie

Ton Baaten (voorzitter)
Willem van den Bos
Marlies Buikstra
Rob Housmans
Pierre Mulleners
Berry Verlaan


  • Adviseert het bestuur van de vereniging inzake communicatie en functioneert in deze als 'hoofd communicatie'.
  • Organiseert bijeenkomsten, zoals de Algemene Ledenvergaderingen (ALV), regionale informatiebijeenkomsten (RIB), cursussen, etc. 
  • Redigeert de inhoud en verzorgt de vormgeving van (bestuurs-)informatie ten behoeve van interne en externe publicatie.
  • Publiceert en onderhoudt de (inhoud van de) website van de vereniging.

Zorgverzekering

Ton Baaten
Leo Heezen


  • Beoordeelt bestaande en (mogelijk) nieuwe collectieve zorgverzekering.
  • Overlegt met werkgever(s) over collectieve zorgverzekering.
  • Adviseert het VDP-bestuur terzake.