Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Commissies

samenwerken

Bij de uitvoering van haar taken en aktiviteiten wordt het VDP-bestuur ondersteund door deskundige en geïnteresseerde leden.

 

Pensioenen

Ton de Boer (voorzitter)
Dirk van den Bos
Michel Ubachs


  • Bespreekt diepgaand (actuele) pensioen-onderwerpen.
  • Adviseert het VDP-bestuur terzake.

Communicatie

Huug Bischoffs (voorzitter)
Rob Housmans
Frank den Ouden
Henk Lukkezen
Jan Zegers


  • Adviseert het bestuur van de vereniging inzake communicatie en functioneert in deze als 'hoofd communicatie'.
  • Organiseert bijeenkomsten, zoals de Algemene Ledenvergaderingen (ALV), regionale informatiebijeenkomsten (RIB), cursussen, etc. 
  • Redigeert de inhoud en verzorgt de vormgeving van (bestuurs-)informatie ten behoeve van interne en externe publicatie.
  • Publiceert en onderhoudt de (inhoud van de) website van de vereniging.