Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Niet alleen informatie van uw VDP maar ook van:

  • het pensioenfonds PDN,
  • de overheid en
  • andere relevante bronnen.

forum-iconMocht u elders interessante informatie betreffende het nieuwe pensioenstelsel aantreffen, laat het ons dan weten.


Zonder koopkracht geen steun voor nieuwe pensioenwet

kg-logo-80-hoogIn het nieuwe pensioenstelsel dreigt een koopkrachtig pensioen niet te worden gehaald. Voor de Seniorencoalitie is het onaanvaardbaar als deze centrale belofte van het pensioenakkoord wordt gebroken. Het draagvlak onder gepensioneerden wordt op die manier verkwanseld. ► KG

Tweede Kamer-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel ....etc.

Klik voor videoregistraties van debatten d.d.:

*) Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**) Tweede Kamer

  

Meer info ►

Wet toekomst pensioenen ....

Presentaties 10e Algemene Ledenvergadering

VDP logo 130pxTijdens de ALV-bijeenkomst van 30/06 j.l. werden de volgende presentaties getoond, met informatie die van belang is voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in het algemeen en m.b.t. het pensioenfonds PDN in het bijzonder:

Bereid je goed voor op het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfonds DSM NederlandIn de komende jaren voert de Nederlandse overheid een aantal wijzigingen door in het pensioenstelsel. Zo komen er nieuwe regels die ook gaan gelden voor het pensioen bij PDN. De sociale partners moeten hiervoor een aantal belangrijke beslissingen nemen. ► Lees meer

Nieuwe regels voor pensioen

ons-nieuwe-pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons.
► Lees meer

Klik voor video

DNB weet alles van de fraude

zwarte-zwanenEr zijn momenten in een journalistenleven dat je denkt: ‘Dit kan niet waar zijn.’ Terwijl de feiten onomstotelijk zijn. De feiten over fraude en malversaties met pensioengeld in Zwarte Zwanen 4 waren adembenemend. Net als het wegkijken door de verantwoordelijke gezagsdragers. Het gebeurde met het geld van miljoenen gewone Nederlandse pensioenpremiebetalers.
  ► MAX