Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Niet alleen informatie van uw VDP maar ook van:

  • het pensioenfonds PDN,
  • de overheid en
  • andere relevante bronnen.

forum-iconMocht u elders interessante informatie betreffende het nieuwe pensioenstelsel aantreffen, laat het ons dan weten.


Wet toekomst pensioenen ....

Position Paper WTP van VDP

De VDP heeft haar standpunten t.a.v. de invoering van het nieuwe pensioenstelsel vastgelegd in een 'position paper'. In dit document worden deze prioriteiten nader onderbouwd.
De 'Position Paper Wet Toekomst Pensioenen van VDP' is voor de VDP leidend bij alle gesprekken over de invoering van het nieuwe stelsel. U kunt het volledige document lezen via onderstaande link.

[Lees meer]

Zonder koopkracht geen steun voor nieuwe pensioenwet

kg-logo-80-hoogIn het nieuwe pensioenstelsel dreigt een koopkrachtig pensioen niet te worden gehaald. Voor de Seniorencoalitie is het onaanvaardbaar als deze centrale belofte van het pensioenakkoord wordt gebroken. Het draagvlak onder gepensioneerden wordt op die manier verkwanseld. ► KG

Tweede Kamer-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel ....etc.

Klik voor videoregistraties van debatten d.d.:

*) Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**) Tweede Kamer

  

Meer info ►

Heldere uitleg over hoorrecht gepensioneerden

In een korte videopresentatie geeft John Kerstens (voorzitter Koepel Gepensioneerden) uitleg over het 'hoorrecht'. Dit is — m.n. voor gepensioneerden — een van de voornaamste aspecten binnen de nieuwe pensioenwet. Voor het eerst is wettelijk geborgd dat ook gepensioneerden invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming door de Sociale Partners en het pensioenfonds.

Klik voor de presentatie ►

 

TIP: Stuur deze informatie naar (oud-)collega's, die wellicht nog niet zo op de hoogte zijn over de mogelijkheden, die gepensioneerdenverenigingen hebben bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Noot: John Kerstens was gastspreker op de ALV-bijeenkomst van 30/4 jl.

 

Presentaties 10e Algemene Ledenvergadering

VDP logo 130pxTijdens de ALV-bijeenkomst van 30/06/2022 werden de volgende presentaties getoond, met informatie die van belang is voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in het algemeen en m.b.t. het pensioenfonds PDN in het bijzonder:

Bereid je goed voor op het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfonds DSM NederlandIn de komende jaren voert de Nederlandse overheid een aantal wijzigingen door in het pensioenstelsel. Zo komen er nieuwe regels die ook gaan gelden voor het pensioen bij PDN. De sociale partners moeten hiervoor een aantal belangrijke beslissingen nemen. ► Lees meer

De onzekerheden van het nieuwe pensioenstelsel ...

Nieuwe regels voor pensioen

ons-nieuwe-pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons.
► Lees meer

Klik voor video

Handreiking bij invaren nieuwe stelsel

Om te helpen bij het maken van allerlei keuzes in het kader van de overgang (of ‘transitie’) naar een nieuwe regeling, is op 30 juni een zogenaamde ‘Handreiking evenwichtige transitie’ gepubliceerd. Een handreiking van de Overheid, dus niet een juridisch bindend stuk dat precies voorschrijft hoe een en ander moet worden aangepakt en wat de uitkomsten vervolgens zijn.

 

De uitgebreide versie van de  ‘Handreiking evenwichtige transitie’  is [hier] te vinden.

DNB weet alles van de fraude

zwarte-zwanenEr zijn momenten in een journalistenleven dat je denkt: ‘Dit kan niet waar zijn.’ Terwijl de feiten onomstotelijk zijn. De feiten over fraude en malversaties met pensioengeld in Zwarte Zwanen 4 waren adembenemend. Net als het wegkijken door de verantwoordelijke gezagsdragers. Het gebeurde met het geld van miljoenen gewone Nederlandse pensioenpremiebetalers.
  ► MAX