Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Het nieuwe pensioenstelsel

Op deze pagina vindt u actuele informatie met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

Niet alleen informatie van uw VDP maar ook van:

  • het pensioenfonds PDN,
  • de overheid en
  • andere relevante bronnen.

forum-iconMocht u elders interessante informatie betreffende het nieuwe pensioenstelsel aantreffen, laat het ons dan weten.


Doe mee aan het deelnemersonderzoek!

Pensioenfonds DSM NederlandHet Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) vindt het belangrijk dat je je voorkeur kunt uitspreken over enkele basiskenmerken van de nieuwe pensioenregeling. Daarom voert PDN in samenwerking met de werkgever en vakbonden op dit moment een onderzoek uit.
  

Het is een online onderzoek en je kunt deelnemen tot 10 oktober 2022. Het invullen van de vragenlijst duurt minder dan 10 minuten! ► PDN

Tweede Kamer-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel ....etc.

Klik voor videoregistraties van debatten d.d.:

*) Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**) Tweede Kamer

  

Meer info ►

Wet toekomst pensioenen ....

Presentaties 10e Algemene Ledenvergadering

VDP logo 130pxTijdens de ALV-bijeenkomst van 30/06 j.l. werden de volgende presentaties getoond, met informatie die van belang is voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in het algemeen en m.b.t. het pensioenfonds PDN in het bijzonder:

Nieuwe regels voor pensioen

ons-nieuwe-pensioen

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons.
► Lees meer

Klik voor video

DNB weet alles van de fraude

zwarte-zwanenEr zijn momenten in een journalistenleven dat je denkt: ‘Dit kan niet waar zijn.’ Terwijl de feiten onomstotelijk zijn. De feiten over fraude en malversaties met pensioengeld in Zwarte Zwanen 4 waren adembenemend. Net als het wegkijken door de verantwoordelijke gezagsdragers. Het gebeurde met het geld van miljoenen gewone Nederlandse pensioenpremiebetalers.
  ► MAX