Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Toezichthouders en adviesorganen

In de Pensioenwet (art. 51) zijn de taken en verantwoordelijkheden geregeld van de toezichthouders:

  • de Autoriteit Financiële Markten (AFM), welke "is belast met het gedragstoezicht", en
  • De Nederlandsche Bank (DNB), welke "is belast met het prudentieel toezicht en het materieel toezicht".

In de Wet op de Sociaal-Economisch Raad zijn o.m. de taken en verantwoordelijkheden geregeld van de Sociaal Economische Raad (SER), welke "tot taak heeft een het algemeen belang dienende werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen.

 

Voor meer info klik: AFM  DNB  SER

  Ombudsman Pensioenen

logo-ombudsman-pensioenenHeeft u een klacht over uw pensioen of een vervelend geschil met uw pensioenuitvoerder? De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De Ombudsman Pensioenen doet dat als onafhankelijke instelling.

  Kosten

Vanaf 2015 moeten de pensioenfondsen zelf de kosten van de externe toezichthouders gaan betalen. Voorheen werden die kosten gesubsidieerd door de overheid. Door de vele vragen van de AFM en DNB nemen ook de indirecte interne toezichtkosten* t.l.v. de pensioenfondsen toe.

 

* Naast de kosten voor o.m. interne Raad van Toezicht.