Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland met de Nederlandse Staat (i.c. de Minister van Financiën) als enige aandeelhouder. De kerntaak van DNB is te zorgen voor financiële stabiliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan de welvaart in Nederland.

 

M.b.t. pensioenen is de taak van DNB tweeledig, waarbij:

  • het prudentieel toezicht "gericht is op de normen ten aanzien van de financiële soliditeit van pensioenfondsen en het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de sector van pensioenfondsen."; en
  • het materieel toezicht "gericht is op alle normen in deze wet die geen onderdeel uitmaken van gedrags- of prudentieel toezicht."

Lees meer op de DNB Website

DNB

Op haar website presenteert DNB actuele gegevens omtrent pensioenen:

  • Toezichtgegevens pensioenfondsen: 
    met o.m. tabellen met geaggregeerde gegevens over alle pensioenfondsen die onder toezichtstaan van DNB.

  • Gegevens individuele pensioenfondsen:
    twee tabellen over individuele pensioenfondsen, met o.m.  gegevens over de beleidsdekkingsgraad en het rendement (per kwartaal) en de premie en toeslagverlening (per jaar).