Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Doelen van de vereniging

Vdp logo 250px

De VDP heeft tot doel:

  1. Het behartigen van de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt.
  2. Het stimuleren en ondersteunen dat gepensioneerden zich kandidaat stellen voor het Bestuur resp. het Verantwoordingsorgaan van het PDN.
  3. De leden voorlichten over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en uitkeringen.
  4. Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling.

Lees meer:

 

1 - Het behartigen van de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) ontvangt.

Het pensioen is een belangrijk deel van het inkomen van gepensioneerden. Economische omstandigheden, langer leven, nieuwe wet- en regelgeving hebben invloed op het pensioen. DSM en de vakorganisaties maken binnen het CAO-overleg ook afspraken over het pensioen. Als gepensioneerden zijn we niet direct betrokken bij dit overleg. Daar willen wij verandering in brengen. Wij willen uw belangen rechtstreeks kunnen bespreken met: de werkgever(s), de vakorganisaties en het PDN-bestuur. Namens onze leden willen wij direct invloed hebben op het beleid van het PDN.

  • In het PDN-bestuur zitten twee vertegenwoordigers van gepensioneerden. Die kunnen hun gepensioneerde achterban raadplegen via VDP.
  • Het PDN-bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO), waarvan vier leden zijn gekozen uit en door de pensioengerechtigden. Ook zij houden contact met hun achterban in VDP.

Het VDP-bestuur heeft regelmatig informeel contact met vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het bestuur en in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds, alsmede met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. Via haar vertegenwoordigers in de Koepel Gepensioneerden (KG) oefent VDP invloed uit op de landelijke politiek en overheid.

2 - Het stimuleren en ondersteunen dat gepensioneerden zich kandidaat stellen voor het Bestuur resp. het Verantwoordingsorgaan van het PDN

Het besturen van een pensioenfonds is ingewikkeld en daar is veel kennis en kunde voor nodig. Het is daarom belangrijk dat de vertegenwoordigers van gepensioneerden - in het PDN-bestuur en het Verantwoordingsorgaan - goed gekwalificeerd zijn. VDP ziet het als zijn taak om kandidaten te stimuleren en te begeleiden voor deze colleges. Tevens kan VDP een deskundig klankbord zijn voor deze kandidaten.

3 - De leden voorlichten over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen en uitkeringen

De activiteiten die binnen VDP plaatsvinden en de standpunten en de visies die worden ontwikkeld, worden gecommuniceerd met de leden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website en van uit te geven Nieuwsbrieven. Tevens worden jaarlijks — naast de Algemene Ledenvergadering — Regionale Informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden uiteenlopende onderwerpen behandeld, ook door deskundige gastsprekers. Via de PRACHT-cursus worden leden door onze experts niet alleen bijgeschoold over algemene pensioenzaken, maar ook geïnformeerd over de ontwikkelingen op pensioengebied.  

4 - Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling

VDP kan leden ondersteunen bij het organiseren van sociale contacten. Uitgangspunt is hierbij dat het initiatief van de leden uitgaat.

Voor meer informatie over de vereniging zie ook:


Meerdere werkgevers zijn aangesloten
bij het Pensioenfonds DSM Nederland:

OVERZICHT