Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Doelen van de vereniging

Vdp logo 250px

De missie van VDP is: het behartigen van de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering ontvangt van het Pensioenfonds DSM Nederland (PDN).

Om deze missie te realiseren heeft VDP vier doelen:

 

1 - Herstel en behoud van een levenslang koopkrachtbestendig pensioen

Het pensioen is meestal het voornaamste deel van het inkomen van de PDN-gepensioneerden en hun levenspartners. Daarom is het belangrijk dat dit pensioen ieder jaar wordt aangepast met de stijging van de prijzen, zodat hun koopkracht behouden blijft.

2 - Informeren over ontwikkelingen op het gebied van pensioenen

De VDP streeft er naar dat gepensioneerden van PDN actueel worden geïnformeerd over de ontwikkelingen, die van invloed zijn op hun pensioen. Dit betreft zowel ontwikkelingen bij de overheid alsook bij het eigen pensioenfonds.

3 - Vertegenwoordigen van gepensioneerden binnen het pensioenfonds

De belangen van gepensioneerden worden allereerst behartigd door hun vertegenwoordigers binnen het bestuur van het pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan (VO). VDP maakt zich er sterk voor dat voldoende en gekwalificeerde kandidaten voor deze functies beschikbaar zijn.

4 - Het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden onderling

De vereniging is er niet alleen voor het uitwisselen van meningen omtrent pensioenen. Maar zeker ook voor het onderhouden van contacten met vroegere collega's. Binnen de aktiviteiten van de vereniging zal ook aan deze sociale aspecten aandacht geschonken worden.

%

HERVATTEN
VAN INDEXATIE EN INVOERING WTP

IS ONZE PRIORITEIT

Voor meer informatie over de vereniging zie ook: