Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Autoriteit Financiële Markten

logo-afm

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een zelfstandig bestuursorgaan, wat inhoudt dat zij overheidstaken zelfstandig uitvoert buiten directe verantwoordelijkheid van — in dit geval — het Ministerie van Financiën. Ook al is de AFM autonoom, de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders.

 

De taak van de AFM is het houden van gedragstoezicht op o.m. de pensioenfondsen, m.n. "het toezicht gericht op de naleving van de normen ten aanzien van voorlichting door pensioenuitvoerders aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden en de normen ten aanzien van de advisering van de deelnemer of gewezen deelnemer bij de uitvoering van premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid waarbij de deelnemer of gewezen deelnemer de verantwoordelijkheid voor de beleggingen heeft overgenomen."

 

Lees meer op de AFM website

AFM

Op haar website presenteert de AFM uitgebreide informatie ten behoeve van de diverse pensioendoelgroepen. Maar ook diverse hulpmiddelen, zoals bv. een Kennistest over pensioenen