Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Dechargeren beleid

In de agendapunten 1 en 2 hebt u middels het Jaarbericht 2019 en de Jaarrekening 2019 informatie ontvangen over het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar..

  • Kies JA, indien u instemt het gevoerde beleid.
  • Kies NEE, indien u bezwaren hebt.
    Verzoeke deze bezwaren kenbaar te maken in het betreffende discussieforum.

Poll: