Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Nieuw lid kascommissie

In agendapunt 5 stelt het bestuur voor om dhr. XXXXXXX te benoemen tot nieuw lid van de kascommissie.

  • Kies JA, indien u instemt met het voorstel.
  • Kies NEE, indien u bezwaren hebt.
    Verzoeke deze bezwaren kenbaar te maken in het betreffende discussieforum.

Poll: