Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Benoeming bestuursleden

In agendapunt 6 zijn de nieuwe bestuursleden voorgesteld.

  • Kies JA, indien u instemt met de benoeming van de voorgestelde bestuursleden.
  • Kies NEE, indien uw bezwaren hebt.
    Verzoeke deze bezwaren kenbaar te maken in het betreffende discussieforum.

Poll: