Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Uw mening telt

enquete

Als gevolg van de aanhoudende Corona-crisis zijn contacten van het bestuur met u ─ als lid ─ beperkt tot frequente Nieuwsflitsen en de website. Het is derhalve uitermate van belang  dat deze media voldoen aan de verwachtingen, zowel informatief alsook communicatief. 

 

Graag willen wij — met behulp van onderstaande enquête — van u vernemen, hoe uw ervaringen zijn met onze Nieuwsflitsen en website. Aarzel niet om vragen te stellen of suggesties te doen. Het kost slechts een paar minuten tijd, maar het helpt ons om het contact met u te verbeteren. 

Website ...

Nieuwsflitsen ...