Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioengerechtigden van het
Pensioenfonds DSM Nederland

Algemene Ledenvergadering 2019

De 8e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP) wordt gehouden op donderdag 4 april 2019, in het Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98 te 's Hertogenbosch.

 

Programma:

11:00 uur Koffie en thee staan voor uw klaar
11:30 uur

Algemene Ledenvergadering:

13:00-14:00 uur Lunch met koffie/thee en belegde broodjes
14:00 uur

Verzorgd wonen

Presentatie door Maurice Hamers (marketeer, vastgoedontwikkeling woon/zorg huisvesting)
Hoe houden we de regie als we zorgbehoeftig worden? Alle achtergronden.

Ca. 15:30 uur Gezellige nazit

 Aanmelden

Bestuursleden

Voorzitter Mieke van Wagenberg en penningmeester Harrie Wijnans treden af. Beiden zijn bereid zich nog voor de vereniging in te zetten, maar niet meer in een bestuursfunctie.

 

Kandidaat voor het voorzitterschap is Ger Wagemans. Voor de overige bestuursfucties zijn Jan Grooten en Harrie Govers kandidaten (klik voor cv):

Golden Tulip Hotel Central